وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

جدول معافیت مالیات حقوق سال 1402

نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۲

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۲/۰۱/۱۸

معافیت مالیات حقوق 1402

هر ساله در قانون بودجه سنواتی مبلغی را به عنوان معافیت مالیات حقوق در نظر می گیرند یعنی تا یک مبلغ مشخص نرخ مالیات صفر است و بعد از آن نرخ مالیاتی متغیر می شود. در قانون مالیات های مستقیم برای هر منبع درآمدی مالیاتی در نظر گرفته شده است که اخذ حقوق از این قضیه مستثی نیست. برای محاسبه مالیات حقوق باید به منبع قانونی آن یعنی ماده 84 قانون مالیات های مستقیم مراجعه کنیم:

ماده 84- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

نکته مهمی که در قانون مالیات برای آن پیش بینی شده این است که میزان معافیت را همانند ماده 132 یا دیگر مواد قانونی تعیین نکرده و این مورد را به عهده قانون بودجه کشور گذاشته است. این مهم به این دلیل است که هر ساله نرخ معافیت با توجه به تورم در کشور و البته میزان افزایش حقوق پایه وزارت کار افزایش می یابد و به نظر می رسد که این روش عادلانه تر باشد. خوب با توجه به این نکته به سراغ قانون بودجه سال 99 رجوع کنیم:

تبصره ۱۲- بند "و" قانون بودجه 1402: سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود.

در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوقالعاده‌ها، اضافهکار، حقالزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حقالتدریس، حقالتحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل مینمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم) باشد، به شرح ذیل است:

۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود.

۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر میباشد:

۲-۱- نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)

۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲،۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)

۲-۳- نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲،۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)

۲-۴- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%)

کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند میباشند.

 ز- میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور سالانه به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (۴۷۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین میشود.

 

جدول معافیت مالیات حقوق سال 1402

جدول معافیت مالیات حقوق سال 1402 (به ریال)
ردیف مبلغ حقوق از مبلغ حقوق تا نرخ مالیات مشمول مالیات رفرنس قانونی
1 1 100.000.000 0% 0

بند "و" تبصره "12"

قانون بودجه سال 1402

2 100.000.000 140.000.000 10% 40.000.000
3 140.000.000 230.000.000 15% 90.000.000
4 230.000.000 340.000.000 20% 110.000.000
5 340.000.000 و بالاتر 30% -

 

نحوه محاسبه مالیات حقوق 1402

قبل از اینکه به سراغ محاسبه مالیات حقوق به صورت آنلاین برویم بهتر است روند کار و نحوه محاسبات را بصورت دقیق تر بیان کنیم سپس از قسمت محاسبه آنلاین استفاده کنیم. در این حالت نحوه محاسبه را نیز فرا میگیریم.

همانطور که در جدول مالیات حقوق 1402موضوع ماده 84 مشاهده می کنید نرخ های مربوط به مالیات حقوق ذکر شده است. در این جا می خواهیم با چند مثال کاربردی جدول را شفاف تر کنیم.

فرض کنید فردی 320.000.000 ریال حقوق می گیرد. نحوه محاسبه مالیات حقوق به شرح زیر است:

نحوه محاسبات در جدول زیر و تعاریف آنها:

مبلع حقوق از: مبلغ پایه ای است که در قانون بودجه تعریف شده است.

مبلغ حقوق تا: مبلغ سقف هر مرحله از محاسبات می باشد.

نرخ مالیات: نرخ مالیات بر حقوق می باشد که باید * ستون “مشمول مالیات” شود.

مشمول مالیات: این عدد از حاصل (مبلغ حقوق از – مبلغ حقوق تا) بدست آمده است.

مبلغ مالیات: عدد بدست آمده از حاصل (نرخ مالیات * مشمول مالیات) بدست آمده است.

 

 

محاسبه مالیات حقوق برای مبلغ دریافتی 500.000.000 ریال

 
ردیف مبلغ حقوق از مبلغ حقوق تا نرخ مالیات مشمول مالیات مبلغ مالیات
1 1 100.000.000 0% 0 0
2 100.000.000 140.000.000 10% 40.000.000 4.000.000
3 140.000.000 230.000.000 15% 90.000.000 13.500.000
4 230.000.000 340.000.000 20% 110.000.000 22.000.000
5 340.000.000 500.000.000 30% 160.000.000 48.000.000
جمع مالیات قابل پرداخت برای حقوق ماهیانه 500.000.000 ریال 87.500.000

 

برای محاسبه مالیات حقوق در اکسل می توانید فایل اکسل مالیات حقوق 1402 را دانلود کنید. در نظر داشته باشید که این فایل بدون هیچگونه رمزنگاری می باشد و فرمول ها کاملا در اختیار شما می باشند.

 

معافیت ماده 101 و 57 قانون مالیات

در بند پایانی تبصره 12 قانون بودجه ذکر شده است که معافیت موضوع مواد 57 و 101 قانون مالیات 475.000.000 میلیون ریال می باشد. این معافیت را اصطلاحا معافیت معیشتی می گویند و برای اشخاص زیر استفاده می شود:

ماده 57: در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (84) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانة مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد.

اشخاصی که ملک خود را اجاره می دهند و هیچ درآمد دیگری ندارند می توانند از این معافیت استفاده کنند. برای توضیحات بیشتر می توانید کتاب قانون مالیات را قورت بده را تهیه کنید.

ماده 101: درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا ‌میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ­های مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. ‌شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است.

این معافیت برای مشاغل است که از مبلغ مشمول مالیات آنها 475.000.000 میلیون کسر می شود. در نظر داشته باشید که مشاغل معافیت معیشتی دارند و شرکت ها یا اشخاص حقوقی از این معافیت بی بهره هستند.

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 5

وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ - نگار

عالی✅
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

راوی حساب

سپاس
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ریحانه راونجی

معافیت بیمه دو هفتم رو لحاظ نکردید
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۲۴ فروردین ۱۴۰۲ - علیرضا صمدانی

با حقوق ماهیانه 70 تومن باید 14.700.000 تومن مالیات بده. معافیت معیشتی رو چجوری حساب میکنیم؟ 70 رو منهای 47.5 می کنیم بعد میندازیم تو این فایل؟
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

محمد جواد عظیمی

اگر منظورتون معافیت معیشتی مشاغل هست، این معافیت برای حقوق مشمول نمیشه
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۱۵ فروردین ۱۴۰۲ - محمود فریدونی

فوق العاده بود . خیلی مورد استفادم قرار گرفت . سپاسگذارتون هستم .
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

محمد جواد عظیمی

خواهش میکنم
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۰۷ فروردین ۱۴۰۲ - فاطمه علی زاده

بسیارعالی