وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

جدول معافیت مالیات حقوق سال 1402

  • نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

  • تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۲

  • تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

  • ثبت نظر

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

هر ساله در قانون بودجه سنواتی مبلغی را به عنوان معاف از مالیات حقوق در نظر می گیرند یعنی تا یک مبلغ مشخص نرخ مالیات صفر است و بعد از آن نرخ مالیاتی متغیر می شود. در قوانین مالیاتی برای هر منبع درآمدی مالیاتی در نظر گرفته شده است که اخذ حقوق از این قضیه مستثی نیست. برای محاسبه این نوع از مالیات باید به منبع قانونی آن یعنی ماده 84 قانون مالیات های مستقیم مراجعه کنیم:

ماده 84- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول این نوع مالیات از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

نکته مهمی که در قانون مالیات برای آن پیش بینی شده این است که میزان معافیت را همانند ماده 132 یا دیگر مواد قانونی تعیین نکرده و این مورد را به عهده قانون بودجه کشور گذاشته است. این مهم به این دلیل است که هر ساله نرخ معافیت با توجه به تورم در کشور و البته میزان افزایش حقوق پایه وزارت کار افزایش می یابد و به نظر می رسد که این روش عادلانه تر باشد. خوب با توجه به این نکته به سراغ قانون بودجه سال 99 رجوع کنیم:

تبصره ۱۲- بند "و" قانون بودجه 1402: سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود.

در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده‌ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل مینمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم) باشد، به شرح ذیل است:

۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود.

۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر میباشد:

۲-۱- نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)

۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲،۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)

۲-۳- نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲،۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)

۲-۴- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%)

کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند میباشند.

 ز- میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور سالانه به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (۴۷۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین میشود.

 

جدول معافیت مالیات سال 1402

جدول معافیت مالیات حقوق سال 1402 (به ریال)
ردیف مبلغ حقوق از مبلغ حقوق تا نرخ مالیات مشمول مالیات رفرنس قانونی
1 1 100.000.000 0% 0

بند "و" تبصره "12"

قانون بودجه سال 1402

2 100.000.000 140.000.000 10% 40.000.000
3 140.000.000 230.000.000 15% 90.000.000
4 230.000.000 340.000.000 20% 110.000.000
5 340.000.000 و بالاتر 30% -

 

نحوه محاسبه مالیات بر حقوق 1402

قبل از اینکه به سراغ محاسبه این نوع از مالیات به صورت آنلاین برویم بهتر است روند کار و نحوه محاسبات را بصورت دقیق تر بیان کنیم سپس از قسمت محاسبه آنلاین استفاده کنیم. در این حالت نحوه محاسبه را نیز فرا میگیریم. همانطور که در جدول مالیات حقوق 1402موضوع ماده 84 مشاهده می کنید نرخ های مربوط به مالیات مربوط به حقوق ذکر شده است. در این جا می خواهیم با چند مثال کاربردی جدول را شفاف تر کنیم. فرض کنید فردی 320.000.000 ریال حقوق می گیرد. نحوه محاسبه مالیات بر حقوق به شرح زیر است:

نحوه محاسبات در جدول زیر و تعاریف آنها:

  • مبلع حقوق از: مبلغ پایه ای است که در قانون بودجه تعریف شده است.
  • مبلغ حقوق تا: مبلغ سقف هر مرحله از محاسبات می باشد.
  • نرخ مالیات: نرخ مالیات بر حقوق می باشد که باید * ستون “مشمول مالیات” شود.
  • مشمول مالیات: این عدد از حاصل (مبلغ حقوق از – مبلغ حقوق تا) بدست آمده است.
  • مبلغ مالیات: عدد بدست آمده از حاصل (نرخ مالیات * مشمول مالیات) بدست آمده است.

 

 

محاسبه مالیات حقوق برای مبلغ دریافتی 500.000.000 ریال

 
ردیف مبلغ حقوق از مبلغ حقوق تا نرخ مالیات مشمول مالیات مبلغ مالیات
1 1 100.000.000 0% 0 0
2 100.000.000 140.000.000 10% 40.000.000 4.000.000
3 140.000.000 230.000.000 15% 90.000.000 13.500.000
4 230.000.000 340.000.000 20% 110.000.000 22.000.000
5 340.000.000 500.000.000 30% 160.000.000 48.000.000
جمع مالیات قابل پرداخت برای حقوق ماهیانه 500.000.000 ریال 87.500.000

 

برای محاسبه مالیات مربوط به حقوق در اکسل می توانید فایل اکسل مالیات حقوق 1402 را دانلود کنید. در نظر داشته باشید که این فایل بدون هیچگونه رمزنگاری می باشد و فرمول ها کاملا در اختیار شما می باشند.

 

معافیت ماده 101 و 57 قانون مالیات

در بند پایانی تبصره 12 قانون بودجه ذکر شده است که معافیت موضوع مواد 57 و 101 قانون مالیات 475.000.000 میلیون ریال می باشد. این معافیت را اصطلاحا معافیت معیشتی می گویند و برای اشخاص زیر استفاده می شود:

ماده 57: در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (84) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانة مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد.

اشخاصی که ملک خود را اجاره می دهند و هیچ درآمد دیگری ندارند می توانند از این معافیت استفاده کنند. برای توضیحات بیشتر می توانید کتاب مالیات با عنوان کتاب قانون مالیات را قورت بده را تهیه کنید.

ماده 101: درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا ‌میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ­های مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. ‌شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است.

این معافیت برای مشاغل است که از مبلغ مشمول مالیات آنها 475.000.000 میلیون کسر می شود. در نظر داشته باشید که مشاغل معافیت معیشتی دارند و شرکت ها یا اشخاص حقوقی از این معافیت بی بهره هستند.

 همچنین در صورت تمایل و علاقه برای آموزش مالیات در ایران و اصول و ترفند های مالیاتی می توانید فیلم آموزش مالیات را خریداری کنید و با تمام اصول مالیاتی آشنا شوید.

 

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 15

وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۲۷ بهمن ۱۴۰۲ - محمد مهدی

سلام وقت به خیر بسیار عالی و کاربردی بود اما متاسفانه نمی توانم فایل اکسل را دانلود کنم
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

پشتیبان سایت

سلام چه خطایی میده برای دانلود؟ الان تست کردم مشکلی نبود
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۰۴ شهریور ۱۴۰۲ - محمد

سلام در فیش حقوقی کدام موارد معاف از مالیاته.بن یا حق اولاد
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۰۷ مرداد ۱۴۰۲ - شهریار

درود . تو لیست حقوق و مزایای دریافتی کدام گزینه معاف از مالیات حقوق میباشد ؟ یعنی ما وقتی قرار هست مالیات حقوق را محاسبه کنیم این گزینه را لحاظ نکنیم ؟؟؟!!!!!
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

راوی حساب

سلام شما باید حقوق و مزایا رو جمع کنید در نهایت مواردی که از حقوق معاف هست رو کسر کنید
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۲۹ تیر ۱۴۰۲ - محمد

سلام وقت بخیر از معافیت 57 (396 میلیون ریال )برای چند ملک بنام یک نفر می شه استفاده کرد. آیا فقط برای هر نفر یکبار یا هر کسی که چند تا ملک داشته باشه برای تمامی ملک ها میشه استفاده کرد
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

راوی حساب

سلام معافیت ماده ۵۷ برای اشخاصی هست که درامد دیگری ندارند. از مجموع املاکی که در سامانه اظهارنامه ثبت میکنید نهایتا یک معافیت استفاده کنید. موفق باشید
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۲۴ تیر ۱۴۰۲ - محمد

با عرض سلام و خسته نباشید مخاستم بدونم روش محاسبه معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص چگونه هست و در سال 1402 چه مبلغی در اظهار نامه معاف می باشد ممنون
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

راوی حساب

سلام و وقت بخیر. در مورد معافیت سالانه مستغلات موضوع ماده ۵۷ باتوجه به احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ میزان معافیت ۴۷۵ میلیون ریال می باشد که در اظهارنامه سال اینده (برای سال مالی ۱۴۰۲) می توانید از آن استفاده کنید.
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۲۳ تیر ۱۴۰۲ - محمد علی احمدی

با سلام و خسته نباشید . میخاستم بدونم معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص چگونه محاسبه میشه و در سال 1401 چه عدد باید در اظهار نامه نوشته بشه
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

راوی حساب

با سلام. در مورد معافیت سالانه مستغلات موضوع ماده ۵۷ باتوجه به احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ میزان معافیت ۳۹۶ میلیون ریال می باشد که در اظهارنامه سال مستغلات امسال می توانید از ان استفاده کنید
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۳۱ خرداد ۱۴۰۲ - مریم

ممنون از پیگیری شما ...فقط شرمنده مبلغ 2/7از مالیات بالا مثلاً چهل میلیون کم نمیشه ماده 137من نتونستم هنوز مالیات حقوق را رد کنم
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

راوی حساب

منظور شما معافیت دو هفتم می باشد؟
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۲۹ خرداد ۱۴۰۲ - قدرت اله مرادی

با سلام و سپاس از زحمات شما ، آیا مستمری بازنشستگی اشخاص جزئ درآمد مذکور محسوب میشه؟ منظورم اینه که شخص برخوردار از حقوق بازنشستگی مشمول معافیت میشه یا جزئ شاغلین بحساب میاد
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

راوی حساب

با سلام بله مشمول معافیت می شود
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۲۸ خرداد ۱۴۰۲ - مریم سیدابادی

ببخسید فقط در مالیات حقوق من مبلغ 40میلیون تومان حقوق دارم که بیمه رد میکنم مالیاتش چقدر میشه برای مالیات حقوق ثبت کنم بعد هم 2/7کم کنم ماده 137 در جدول فرمول شما یانه لطفا راهنمایی کنید ممنون
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

راوی حساب

باتوجه به محاسباتی که داده شده می توانید میزان معافیت خود را محاسبه کنید
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۲۸ خرداد ۱۴۰۲ - سیدابادی

خیلی ممنون عالی بود فقط من نتونستم اکسل را پیداکنم داخل سایت دانلود کنم
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

راوی حساب

لینک دانلود در متن موجود می باشد اما برای راحتی بیشتر می توانید از این لینک استفاده نمایید. dl.ravihesab.com/other/maliat_hoghogh1402.xlsx
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ - نگار

عالی✅
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

راوی حساب

سپاس
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ریحانه راونجی

معافیت بیمه دو هفتم رو لحاظ نکردید
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۲۴ فروردین ۱۴۰۲ - علیرضا صمدانی

با حقوق ماهیانه 70 تومن باید 14.700.000 تومن مالیات بده. معافیت معیشتی رو چجوری حساب میکنیم؟ 70 رو منهای 47.5 می کنیم بعد میندازیم تو این فایل؟
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

محمد جواد عظیمی

اگر منظورتون معافیت معیشتی مشاغل هست، این معافیت برای حقوق مشمول نمیشه
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۱۵ فروردین ۱۴۰۲ - محمود فریدونی

فوق العاده بود . خیلی مورد استفادم قرار گرفت . سپاسگذارتون هستم .
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

محمد جواد عظیمی

خواهش میکنم
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۰۷ فروردین ۱۴۰۲ - فاطمه علی زاده

بسیارعالی