وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ماده 94 قانون مالیات های مستقیم

  • نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

  • تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۳

  • تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

  • ثبت نظر

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

ماده ۹۴ قانون مالیات های مستقیم یکی از مواد قانون می باشد چرا که در این ماده، در مورد مفهوم درآمد و تعیین ماخذ مالیاتی در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کرده است. مفهوم و عباراتی که در ماده ۹۴ قانون مالیات های مستقیم بیان شده بسیار مهم و دارای اهمیت بالایی می باشند چرا که حدود صغور قانون از دید درآمد و ماخذ مالیاتی در اینجا صراحتا ذکر شده است.
در ادامه ماده ۹۴ را به عبارات مختلفی تقسیم بندی کرده ایم و سپس توضیحاتی را بیان کردیم و برای توضیحات تکمیلی می توانید ویدیو بارگذاری شده را مشاهده فرمایید.
 
ماده94ـ درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل‌ عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای ‌آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل ‌قبول و استهلاکات‌.
 
برای تفهیم و درک بهتر از ماده ۹۴، آن را عبارت بندی میکنیم و سپس به نکاتی اشاره می کنیم.
 
درآمد مشمول مالیات: در قانون مالیات های مستقیم عبارت ؛درآمد مشمول مالیات؛ یعنی میزان سود خالصی که قرار است ضربدر نرخ مالیاتی شود و عدد نهایی مالیات بدست آید. در این ماده قانون گذار تعریف سود خالص و نحوه مالیات ستانی را تعریف کرده و در ادامه و فصل اشخاص حقوقی هم (در ماده ۱۰۶) به همین ماده اشاره می کند یعنی فرمول بدست آوردن سود خالص در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوتی ندارد چرا که از مبلغ فروش هزینه ها کسر می شود و نهایتا ضربدر نرخ مالیاتی می شود.
موضوع این فصل: این فصل در مورد مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی می باشد.
کل فروش کالا و خدمات: به عبارتی می توان گفت در اینجا سود ناخالص (درآمد در مفهوم حسابداری) تعریف شده و شامل فروش کالا و خدمات می باشد.
به اضافه سایر درآمدهای آنان: درآمدهای غیرعملیاتی از مصادیق سایر درآمدها می باشد مانند فروش دارایی ثابت یا دیگر درآمدهایی که در اساسنامه (در مورد اشخاص حقوقی) و مجوز (در مورد اشخاص حقیقی) مودی به آن اشاره ای نشده است. این موارد با مبلغ فروش کالا و خدمات جمع می شود.
نکته تکمیلی این قسمت: 
درآمد در مفهوم حسابداری: طبق استانداردهای حسابداری هر عملی که باعث افزایش حساب حقوق صاحبان سهام شود درآمد محسوب می شود (مانند فروش کالا)
درآمد در مفهوم مالیاتی: فروش می بایست انجام شود و سپس خرید و هزینه ها کسر شوند تا میزان سود خالص معلوم گردد. درآمد از دیدگاه مالیاتی به سود خالص اشاره دارد.
که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده: در صورتیکه در فصول دیگر برای آن مالیاتی تعیین شده باشد باید براساس قوانین مذکور به آن عمل شود و در غیراینصورت، شخص باید در راستای این ماده عمل نماید.
پس از کسر هزینه ها و استهلاکات: منظور اینکه یک واحد اقتصادی برای اینکه بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و درآمد کسب کند، نیاز است هزینه هایی را متحمل شود که این هزینه ها باید در راستای ماده ۱۴۷ و از مصادیق ماده ۱۴۸ و ۱۴۹ باشد تا بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی برای گروه رسیدگی کننده مورد پذیرش واقع شود.
طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات: هزینه ها و استهلاکات در مواد ۱۴۷ الی ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم مطرح شده که قانون گذار رعایت مصادیق و قوانین حاکم در این مواد را به ماده ۹۴ و تعریف درآمد تسری داده است.
 

به سوال زیر پاسخ دهید

هدف قانون گذار از تعریف ماده ۹۴ چیست؟

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0