وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

مالیات بر دستگاه کارتخوان pos

نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۱/۱۰/۱۶

مالیات بر دستگاه کارتخوان بانکی pos

با توجه به سازوکار و سیستم مالیاتی و خلاء شدیدی که در سیستم مالیاتی احساس می شد، قانون پایانه فروشگاهی در 21 مهر 1398 به تصویب رسید تا با کمک این قانون سیستم مالیاتی بتواند از فرار مالیاتی جلوگیری و روند مالیات ستانی را بهبود بخشد. از طرفی به وسیله این قانون شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی بهبود پیدا میکند زیرا که تمام معاملات و تراکنش های بانکی مودی کاملا شفاف می شود.

در ماده 10 قانون پایانه های فروشگاهی آمده: ماده 10ـ اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حسابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند.

پس مهمترین تکلیفی که مودیان باید انجام دهند، معرفی شماره حساب و دستگاه pos (پوز) در کارتابل مالیاتی خود می باشد.

چگونگی مالیاتی بر دستگاه کارتخوان بانکی pos

ماده 10ـ اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حسابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند. تبصره ـ در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی جدید، اشخاص مشمول مکلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان به سازمان اعلام کنند

ماده 11 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش­های انجام شده از طریق حسابهای بانکی متصل به دستگاههای کارتخوان بانکی و نیز درگاههای پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش­های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش­های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان موضوع ماده (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد. تبصره ـ پس از انقضای موعد (گذشت زمان) مذکور در این ماده، اتصال دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانکها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهره ­برداران کلیه دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) و پایانه های پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعلام کنند. در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می شوند

وظایف مودیان در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

در جدول زیر برخی از احکامی که مودیان باید به آن عمل کنند ذکر شده است:

ردیف

موضوع

رفرنس قانونی

1

تفکیک حساب های شخصی و تجاری

ماده 10 قانون پایانه های فروشگاهی

معرفی شماره حساب های بانکی و شناسه یکتا برای دستگاه های کارتخوان مرتبط یا فعالیت شغلی

2

ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی

ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی

ساماندهی درگاه های پرداخت الکترونیکی

دسترسی سازمان امور مالیاتی به تراکنش های حساب های تجاری

نکات فنی نمایندگان مجلس در مورد pos

نکات فنی نمایندگان مجلس در مورد قانون پایانه های فروشگاهی به شرح ذیل:

1. با توجه به اینکه استفاده از حساب‌های شخصی برای انجام فعالیت‌های شغلی عملاً به معنای فراهم بودن شرایط برای دور زدن قانون است، در قانون جریمه‌­ها و تنبیهاتی برای استفاده از حساب شخصی جهت انجام فعالیت‌های تجاری در نظر گرفته شده است؛ اما در ارتباط با شیوه شناسایی اشخاص متخلف تمهیدی اندیشیده نشده است. بدین جهت لازم است دو مسیر هم زمان پیگیری شود: اولاً در نظام بانکی خدمات قابل ارائه به حساب‌های شخصی اعم از سقف تراکنش‌ها، محدود و واقعا متناسب با نیاز شخصی باشد، به نحوی که این محدودیت ها ادامه مسیر فعلی را برای اشخاص متخلف پرهزینه نماید و انگیزه‌ای برای استفاده از آن‌ها جهت انجام فعالیت شغلی وجود نداشته باشد؛ ثانیاً در نظام مالیاتی با استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی (PIT) به نحوی قاعده‌گذاری شود که از بروز چنین تخلفاتی پیشگیری شود. در این صورت اخذ مالیات‌های تنظیمی مثل مالیات بر عایدی سرمایه نیز بر اساس اطلاعات اظهارنامه‌های مالیات بر مجموع درآمد اشخاص یا اسناد مثبته استاندارد، مشابه صورت‌حساب‌های الکترونیکی امکان‌پذیر خواهد بود.

2. قانون همه اشخاص حقیقی که مجوز فعالیت اقتصادی ندارند را از ثبت حساب تجاری و نیز دریافت دستگاه کارت‌خوان محروم می‌کند؛ در نتیجه اشخاص حقیقی از جمله دست‌فروشان امکان ادامه فعالیت اقتصادی نخواهند داشت. پیشنهاد می‌شود حداقل تا زمانی که این اشخاص بطور کامل ساماندهی شوند و تحت ضوابط اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی، امکان دریافت حساب تجاری برای آن‌ها فراهم شود، در چارچوب مقرراتی که سازمان امور مالیاتی تعیین می‌کند، استفاده از دستگاه کارت خوان با محدودیت دریافت مثلاً حداکثر 10 میلیون ریال در روز و 200 میلیون ریال در هر ماه کماکان برای ایشان مجاز باشد.

3. پیشنهاد می‌شود اطلاعات مکانی دستگاه‌های کارت‌خوان نیز مورد استفاده سازمان امورمالیاتی قرار گیرند و از ادامه فعالیت دستگاه‌های کارت‌خوانی که مکان فعالیت آن‌ها با مکان معرفی شده به سازمان امور مالیاتی جهت انجام فعالیت اقتصادی مطابقت ندارد، جلوگیری شود.

وظایف دستگاه های حاکمیتی در اجرای قانون

سازمان ها و دستگاه های زیر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مسئولیت هایی دارند تا این قانون بدرستی اجرا شود که این مسئولیت ها به شرح ذیل است: (منظور از رفرنس قانونی در جدول، قانون پایانه های فروشگاهی می باشد)

مالیات بر دستگاه کارتخوان پوز

همانطور که در جدول بالا پیداست در ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی را مکلف به ساماندهی دستگاه های کارتخوان pos و درگاه های الکترونیک کرده است. بنابراین براساس این قانون تمام دستگاه های پوز و حساب های بانکی شخصی و شغلی باید تعیین تکلیف شوند.

دریافت پیامک مالیات بر دستگاه کارتخوان pos

با توجه به صحبت های بالا چندی پیش پیامک هایی برای تمام اشخاص ارسال شده است تا در صورت فعالیت اقتصادی حساب های بانکی و دستگاه های کارتخوان pos را در کارتابل مالیاتی خود اعلام کنند. یک نمونه از این پیامک ها به شرح ذیل است:

مالیات دستگاه پوز

نحوه ثبت نام دستگاه کارتخوان pos در کارتابل مالیاتی

خوب با توجه به صحبت های بالا و مباحث قانونی ارائه شده الان نیاز دارید تا دستگاه پوز خود را به سازمان امور مالیاتی در کارتابل مالیاتی خود اعلام کنید. به همین دلیل قصد داریم تا روش ثبت دستگاه کارتخوان را در کارتابل مالیاتی آموزش دهیم.

 

بخشنامه ساماندهی دستگاه های کارتخوان pos

با توجه به صحبت هایی که در این مقاله شد نیاز است تا یک بخشنامه مهم در خصوص دستگاه های کارتخوان بانکی را معرفی کنیم که در این بخشنامه از نحوه بکارگیری و ثبت پایانه فروشگاهی (کارت خوان بانکی) را ذکر کرده است که در ادامه بدین شرح است:

شماره: 210/57373/د

تاریخ: 1398/11/08

انجام تمهیدات لازم به منظور بکارگیری و ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی (کارت خوان بانکی )

 

امورمالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

 

در اجرای مفاد ماده (3) آیین ­نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات ­های مستقیم، آگهی فراخوان نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه فروشگاهی) توسط پانزده گروه از صنوف و حرف مختلف در تاریخ 1398/06/28 منتشر شد (پیوست). براساس این فراخوان صاحبان بالغ بر پنجاه (50) شغل و حرفه مکلف شده­اند در اجرای مقررات ماده (4) آیین ­نامه صدرالاشاره از ابتدای مهرماه سال جاری با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام نمایند. لازم به توضیح است که به منظور تسهیل و تسریع اجرای الزامات قانونی و عدم تحمیل هزینه­های مازاد به مودیان محترم فراخوان شده در این مرحله، دستگاه­های کارتخوان متصل به شبکه پرداخت بانکی (POS بانکی) که در حال حاضر نیز تقریبا تمامی صاحبان مشاغل از این ابزار در فرآیند کسب ­و کار خود استفاده می ­نمایند،حسب مورد به عنوان سامانه صندوق فروش مورد پذیرش قرار گرفته است.

به منظور تمکین حداکثر مودیان مشمول به اجرای مقررات فوق الذکر در راستای نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه های فروشگاهی تا پایان بهمن ماه سال جاری ،لازم است تمهیدات مقتضی اعم از برگزاری جلسات و هماهنگی لازم با اتحادیه ها و متولیان مشاغل و حرف فراخوان شده اطلاع رسانی گسترده و مطلوب، مبذول و این معاونت را از نتیجه اقدامات مطلع فرمائید.

 

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

در پایان اگر سوال یا ابهامی در مورد مالیات دستگاه کارتخوان داشتید می توانید در قسمت نظرات سایت بیان کنید.

 

تهیه شده توسط راوی حساب

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0