وب سایت آموزش قوانین مالیاتی
شماره مقرره
موضوع مقرره مقررات بیمه ای
تاریخ مقرره
فیلتر های مقررات بیمه ای

انتخاب مرجع انتخاب وضعیت

حذف فیلتر ها

راهنمای وضعیت سند

New alerts

: معتبر است

New alerts

: بخشی منسوخ شده

New alerts

: منسوخ شده

New alerts

: نامشخص است

راهنمای وضعیت سند

: معتبر است

: بخشی منسوخ شده

: منسوخ شده

: نامشخص است

در دنیای پُر پیچ و خم امروز، آگاهی از قوانین و مقررات حوزه‌ی بیمه برای هر فردی ضروری است. از طرف دیگر، بخشنامه های بیمه ای به عنوان ابلاغیه های تخصصی، جزئیات بیشتری را در خصوص اجرای این قوانین و مقررات روشن می کنند. اما دسترسی به این بخشنامه ها و درک مفاهیم آن‌ها کار ساده ای نیست. ما در این بخش از وبسایت راوی حساب ، بر آن شده ایم تا به عنوان راهنمای شما در دنیای بخشنامه های بیمه ای عمل کنیم. در این راستا، تلاش می کنیم تا با زبانی ساده و قابل فهم، شما را با انواع بخشنامه های بیمه ای، موضوعات مطرح شده در آن‌ها و تأثیرشان بر زندگی روزمره آشنا کنیم.بخشنامه های بیمه ای از جمله قوانین کاربردی است که عموم مردم با آن سر و کار دارند. امروزه حیطه صنعت بیمه بسیار گسترده و پیچیده است. نحوه ارائه خدمات بیمه و تعیین حقوق و تکالیف بیمه گذار و بیمه شونده در شرایط مختلف نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. لذا اجرای مقررات بیمه کار آسانی نیست. به همین منظور ابزارهای متعددی در اختیار متولیان امر قرار گرفته تا مدیریت صنعت بیمه و اجرای قوانین بیمه به درستی انجام شود. بخشنامه بیمه ای یکی از ابزارهای کاربردی برای رفع موانع،‌ حل اختلافات و تسهیل رویه‌های اداری در صنعت بیمه است. 

اهمیت بیمه

تعریف و هدف بخشنامه های بیمه ای

در ابتدا لازم است تعریف مختصری از بخشنامه بیمه ای ارائه کنیم تا در ادامه هدف از صدور بخشنامه و انواع آن را تشریح کنیم. 
 

بخشنامه های بیمه ای چیست؟

بخشنامه های بیمه ای دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی است که برای تفسیر قانون یا ارائه خدمات بیمه بر اساس شرایط روز جامعه صادر می‌شود. در بخشنامه قانونگذاری انجام نمی‌شود بلکه مفهوم اصلی قانون،‌ نحوه اجرای قانون یا به‌روزرسانی مفاد قانون در قالب یک دستور سازمانی اطلاع‌رسانی می‌شود. 
 

هدف بخشنامه های بیمه ای چیست؟

بخشنامه های بیمه ای با هدف تبیین قوانین بیمه صادر می‌شوند. گاه به دلیل ابهام و اختلاف‌نظر در اجرای قوانین بیمه، متولیان امر با صدور یک بخشنامه شیوه اجرای قانون را تعیین می‌کنند. گاه صدور بخشنامه برای به‌روزرسانی خدمات بیمه انجام می‌شود. به عنوان مثال تمامی تعرفه‌های بیمه هر سال با توجه به میزان تورم و سایر مؤلفه‌های اقتصادی در قالب بخشنامه تعیین می‌شود. گاه صدور بخشنامه به دلیل بهبود رویه‌های اداری در صنعت بیمه صورت می‌گیرد. 
 

انواع بخشنامه های بیمه ای

بخشنامه های بیمه ای را با توجه به هدف از صدور آنها می‌توان به گروه‌های زیر تقسیم کرد:
  • بخشنامه‌های اداری: در این نوع بخشنامه برای ایجاد وحدت رویه، روال اداری مشخصی برای اجرای قوانین بیمه تعیین می‌شود. 
  • بخشنامه‌های ابلاغی: در این نوع بخشنامه مواردی مانند تعرفه‌های بیمه که بر اساس شرایط روز برآورد شده ابلاغ می‌شود. 
  • بخشنامه‌های اصلاحی: در این نوع بخشنامه قوانین جدید بیمه متناسب با قوانین یا دستورات جدید مصوب دولت تعیین می‌شود. به عنوان مثال در راستای تصمیم دولت مبنی بر حمایت از تولید داخلی در خدمات بیمه برای تولیدکنندگان داخلی نیز تغییراتی ایجاد می‌شود. 
 
مقررات بیمه
 

فرایند صدور و انتشار بخشنامه های بیمه ای

صدور بخشنامه های بیمه ای توسط نهادهای متولی امور بیمه در کشور صورت می‌گیرد. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی مهمترین نهادهای مسئول در این زمینه هستند. بسیاری از مقررات بیمه در شورای عالی بیمه تصویب می‌شود. شورای عالی بیمه از ارکان بیمه مرکزی است که با حضور جمعی از مسئولان مرتبط با این حوزه از قبیل رئیس بیمه مرکزی، ‌معاون وزیر اقتصاد، معاون وزیر صنعت، معاون وزیر کار و امور اجتماعی،‌ معاون وزیر جهاد کشاورزی و سایر افراد تشکیل جلسه می‌دهد. پس از صدور بخشنامه توسط ریاست بیمه مرکزی، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی یا شورای عالی بیمه این بخشنامه همانند سایر قوانین برای نهادهای ذیربط ارسال و در مراجع رسمی نیز منتشر می‌شود.
 

چرا آشنایی با بخشنامه های بیمه ای اهمیت دارد؟

آشنایی با بخشنامه های بیمه ای آشنایی با جدیدترین مقررات برای دریافت خدمات بیمه است. عموم مردم به خدمات بیمه نیاز دارند به همین دلیل لازم است با آگاهی از مقررات این حوزه از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند. ساده‌ترین مثال در این زمینه لزوم آگاهی تمامی افراد از جدیدترین بخشنامه تعرفه های بیمه خدمات درمانی است. ضمن اینکه اصناف مختلف نیز باید از بخشنامه‌های مربوط به خدمات بیمه شغلی خود آگاه باشند. به عنوان مثال آگاهی از بخشنامه جدید تأمین اجتماعی در مورد بازنشستگی یا بخشنامه جدید بیمه کارگران ساختمانی برای هریک این اصناف لازم است. 
 

تأثیر بخشنامه های بیمه ای بر حقوق و تکالیف بیمه گذاران و بیمه شدگان

بخشنامه های بیمه ای به طور مستقیم بر حقوق و تکالیف بیمه گذاران و بیمه شدگان تأثیر دارد. به طور کلی مبنای حقوق و تکالیف طرفین قرارداد بیمه، قوانین و مقررات بیمه در ایران است. حال هرگونه تغییر در قوانین، حقوق و تکالیف طرفین را نیز تغییر می‌دهد. به جز اصلاحات سالانه قوانین با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه، گاه به دلیل شرایط خاص و یا تصمیمات دولت بخشی از حقوق و تکالیف در این حوزه تغییر می‌کند. به عنوان مثال اگر دولت حمایت از بازنشستگان را در دستور کار داشته باشد بخشی از این حمایت به در قالب بخشنامه بیمه ای افزایش حقوق بازنشستگان صورت می‌گیرد. 
 

اهمیت به روز بودن با آخرین بخشنامه های بیمه ای صادر شده

به طور کلی تمامی قوانین و مقررات از جمله بخشنامه‌ها بلافاصله به نهادهای ذیربط ابلاغ می‌شوند. بنابراین با اجرای یک بخشنامه بلافاصله دستورالعمل جدید مبنای کار در همه نهادهای ذیربط قرار می‌گیرد. بنابراین آگاهی از آخرین بخشنامه های صادر شده اهمیت زیادی دارد. 
 

 

اهمیت بخشنامه های بیمه ای

نقش بخشنامه‌ها در حل اختلافات و تسهیل امور بیمه ای

همانطور که گفتیم هدف از صدور برخی از بخشنامه‌ها حل اختلافات و ایجاد وحدت رویه است. زمانی که مسئولان صنعت بیمه از اختلاف نظر در نحوه اجرای یک قانون یا اختلال در فرایندهای خدمات بیمه آگاه شوند لازم است برای رفع این مشکلات اقدام کنند. این اقدام از طریق صدور بخشنامه برای تعیین نحوه اجرای قانون یا تسهیل رویه‌های اداری برای ارائه خدمات بیمه انجام می‌شود. 
 
 

چگونه به بخشنامه های بیمه ای دسترسی داشته باشیم؟

دسترسی به بخشنامه های بیمه ای کار دشواری نیست. به خاطر اهمیت و کاربرد مقررات بیمه این بخشنامه‌ها در منابع مختلف منتشر می‌شوند. مهمترین این منابع عبارتند از:

پایگاه های اطلاع رسانی سازمان های بیمه گر

بخشنامه های بیمه ای در تمامی پایگاه های اطلاع رسانی سازمان های بیمه گر از جمله سایت بیمه مرکزی یا سایر مؤسسات بیمه نیز منتشر می‌شود. 
 

مراجعه به مراجع و کارشناسان ذیربط

بخشنامه های بیمه ای نیز مانند سایر مقررات در مراجع رسمی انتشار قوانین کشور منتشر می‌شوند. پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور و سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران دو مرجع رسمی انتشار قوانین در ایران هستند. در هریک از این سایت‌ها با جستجوی عنوان «بخشنامه بیمه» یا «سازمان تأمین اجتماعی» یا «شورای عالی بیمه» می‌توانید جدیدترین مقررات تصویب شده در این حوزه را مشاهده کنید. 
 

جستجوی آنلاین در وب سایت‌های معتبر

به دلیل اهمیت به روز بودن با آخرین بخشنامه های بیمه ای صادر شده، این موارد در وب سایت‌های معتبر فراوانی منتشر می‌شوند. با یک جستجوی ساده با عنوان بخشنامه یا مرجع تصویب آن به راحتی می‌توانید به متن بخشنامه دسترسی داشته باشید. سایت‌های فعال در عرصه خدمات بیمه بهترین گزینه در این زمینه هستند. 
 
 
 

چرا آگاهی از بخشنامه های بیمه ای مهم است؟

بخشنامه های بیمه ای بر جنبه های مختلفی از زندگی ما تأثیرگذارند. به عنوان مثال، میزان حق بیمه پرداختی، شرایط دریافت مستمری بازنشستگی، نحوه‌ی استفاده از خدمات درمانی و بسیاری موارد دیگر تحت تأثیر این بخشنامه ها قرار می گیرند. با اطلاع از بخشنامه های مربوطه، می توانید:

  • از حقوق خود در قبال سازمان های بیمه ای به درستی آگاه شوید.
  • از بروز اشتباهات و مشکلات احتمالی در روند بیمه ای خود جلوگیری کنید.
  • بهترین تصمیمات را در خصوص انتخاب نوع بیمه و نحوه‌ی استفاده از خدمات آن ها بگیرید.
  • در صورت لزوم، از مسیرهای قانونی برای احقاق حق خود استفاده کنید.

 

دنیای پیچیده بخشنامه های بیمه ای: راهنمایی برای آگاهی کامل شما

قوانین و مقررات بیمه در کشور، به منظور حفاظت از منافع بیمه‌گذاران و تأمین کنندگان، تعریف شده است. قوانین و مقررات بیمه ای کشورها به طور کلی شامل دو دسته قوانین هستند: قوانین مربوط به بیمه‌گذاران و قوانین مربوط به شرکت‌های بیمه. در قسمت اول، قوانین مربوط به بیمه‌گذاران شامل الزامات خرید بیمه، شرایط پوشش بیمه، ارائه اطلاعات صحیح و کامل توسط بیمه‌گذار، پرداخت حق بیمه و مسئولیت‌های بعد از وقوع حادثه است. در قسمت دوم، قوانین مربوط به شرکت‌های بیمه شامل مجوزهای لازم برای فعالیت، سرمایه گذاری در دارایی‌های مصوب، نظارت و کنترل دولتی بر عملکرد شرکت‌های بیمه، تعهدات رسیدگی به درخواست‌های بیمه‌گذاران و پرداخت مطالبات بیمه‌گذاران می‌باشد. لازم به ذکر است که قوانین و مقررات بیمه‌ای در هر کشور متفاوت بوده و بسته به شرایط اقتصادی، قانونی و فرهنگی هر کشور تغییر می‌کند.

 

در این بخش چه مطالبی را پیدا خواهید کرد؟

ما طیف وسیعی از بخشنامه های بیمه ای را در حوزه های مختلف از جمله تامین اجتماعی، سلامت، شخص ثالث و غیره پوشش می دهیم. در هر مطلب، ضمن توضیح مختصری در خصوص ماهیت بخشنامه، به نکات کلیدی و مهمی که برای مخاطبان عام و متخصصان قابل توجه است، اشاره می کنیم. همچنین، تلاش می کنیم تا با ارائه‌ی مثال های کاربردی، درک مفاهیم مطرح شده را برای شما آسان تر کنیم.

 

مخاطبان ما چه کسانی هستند؟

این بخش از وبسایت به گونه ای طراحی شده است که برای تمامی اقشار جامعه مفید باشد. چه یک شهروند عادی باشید که می خواهید از حقوق بیمه ای خود آگاه شوید و چه یک فرد متخصص که نیاز به اطلاعات به روز در خصوص بخشنامه های جدید دارید، می توانید از مطالب این بخش بهره مند شوید.

 

 

چرا راوی حساب؟

ما همواره تلاش می کنیم تا اطلاعات ارائه شده در این بخش، بر اساس آخرین بخشنامه های ابلاغ شده و منابع موثق باشد. تیم متخصصان ما، به طور مداوم بخشنامه های جدید را رصد کرده و مطالب این بخش را با توجه به تغییرات به روز رسانی می کنند. دنیای بخشنامه های بیمه ای ممکن است در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، اما با کمی آگاهی و راهنمایی درست، می توانید به راحتی از آن سر در بیاورید. ما در این بخش از وبسایت، در کنار شما هستیم تا این مسیر را هموارتر کرده و به شما در دستیابی به حقوق بیمه ای خود کمک کنیم.  اکنون با خیالی آسوده، وارد دنیای بخشنامه های بیمه ای شوید و با اطلاعاتی که کسب می کنید، از حقوق خود محافظت کنید! برای دریافت مشاوره تخصصی در خصوص بخشنامه های بیمه ای و یا حل مشکلات مرتبط با آن، با کارشناسان مجرب ما تماس بگیرید.

 

سؤالات متداول درباره بخشنامه های بیمه ای

آیا امکان اعتراض به بخشنامه های بیمه ای وجود دارد؟

فرایند صدور و انتشار بخشنامه یک فرایند درون سازمانی محسوب می‌شود. بنابراین عموم افراد توانایی ورود به این حوزه را ندارند. اما فعالان صنعت بیمه از جمله مؤسسات خصوصی بیمه در صورت تعارض یک بخشنامه با قانون می‌توانند به بخشنامه های بیمه ای اعتراض کنند. 
 

بخشنامه های قدیمی چه وضعیتی دارند؟

بخشنامه های قدیمی تا زمانی که منقضی نشده یا به وسیله یک بخشنامه جدید تغییر نکنند لازم الاجرا هستند.
 

در صورت ابهام در بخشنامه چه اقدامی باید انجام داد؟

اساساً بخشنامه برای رفع ابهام در تفسیر یا اجرای قانون صادر می‌شود. اما اگر خود بخشنامه ابهام داشته باشد معمولاً با صدور اصلاحیه ابهامات آن رفع می‌شود.