وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

موردی یافت نشد .

فیلتر ها

قوانین و مقررات بیمه در کشور، به منظور حفاظت از منافع بیمه‌گذاران و تأمین کنندگان، تعریف شده است.

قوانین و مقررات بیمه ای کشورها به طور کلی شامل دو دسته قوانین هستند: قوانین مربوط به بیمه‌گذاران و قوانین مربوط به شرکت‌های بیمه.

در قسمت اول، قوانین مربوط به بیمه‌گذاران شامل الزامات خرید بیمه، شرایط پوشش بیمه، ارائه اطلاعات صحیح و کامل توسط بیمه‌گذار، پرداخت حق بیمه و مسئولیت‌های بعد از وقوع حادثه است.

در قسمت دوم، قوانین مربوط به شرکت‌های بیمه شامل مجوزهای لازم برای فعالیت، سرمایه گذاری در دارایی‌های مصوب، نظارت و کنترل دولتی بر عملکرد شرکت‌های بیمه، تعهدات رسیدگی به درخواست‌های بیمه‌گذاران و پرداخت مطالبات بیمه‌گذاران می‌باشد.

لازم به ذکر است که قوانین و مقررات بیمه‌ای در هر کشور متفاوت بوده و بسته به شرایط اقتصادی، قانونی و فرهنگی هر کشور تغییر می‌کند.