وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

دوره تخصصی قانون مالیات‌های مستقیم | صوتی و تصویری

مبلغ سرمایه گذاری:

2,200,000 تومان

دوره تخصصی قانون مالیات‌های مستقیم | صوتی و تصویری

مدرس : محمدجواد عظیمی فرد

مدت دوره : 920 دقیقه

اگر کد تخفیف دارید وارد نمایید
{{error}} {{error}}

{{price}} تومان

قبل از خرید دوره میتوانید نظرات سایرین را بخوانید : مشاهده نظرات

1

دانلود مقدمه (مهم) - صوتی

22:20

دانلود مقدمه (مهم) - صوتی

2

دانلود مقدمه (مهم) - تصویری

22:20

دانلود مقدمه (مهم) - تصویری

3

نحوه پیدا کردن بخشنامه ها

7:13

نحوه پیدا کردن بخشنامه ها

4

بخشنامه های مورد نیاز

فایل pdf

بخشنامه های مورد نیاز

5

دانلود فایل واژگان ضروری

فایل pdf

دانلود فایل واژگان ضروری

6

ماده 2-1 صوتی

17:31

ماده 2-1 صوتی

7

ماده 2-1 تصویری

17:31

ماده 2-1 تصویری

8

ماده 43-17 صوتی

53:06

ماده 43-17 صوتی

9

ماده 43-17 تصویری

53:06

ماده 43-17 تصویری

10

ماده 51-44 صوتی

9:23

ماده 51-44 صوتی

11

ماده 51-44 تصویری

9:23

ماده 51-44 تصویری

12

کلیات مهم املاک - صوتی

25:56

کلیات مهم املاک - صوتی

13

کلیات مهم املاک - تصویری

25:56

کلیات مهم املاک - تصویری

14

ماده 52-53 صوتی

31:04

ماده 52-53 صوتی

15

ماده 52-53 ویدیویی

31:04

ماده 52-53 ویدیویی

16

ماده 53 (ادامه) صوتی

15:03

ماده 53 (ادامه) صوتی

17

ماده 53 (ادامه) تصویری

15:03

ماده 53 (ادامه) تصویری

18

ماده 63-54 صوتی

24:40

ماده 63-54 صوتی

19

ماده 63-54 ویدیویی

24:40

ماده 63-54 ویدیویی

20

ماده 64-80 صوتی

26:31

ماده 64-80 صوتی

21

ماده 64-80 ویدیویی

26:31

ماده 64-80 ویدیویی

22

آموزش جدول ارزش معاملاتی و ارزش اجاری

12:06

آموزش جدول ارزش معاملاتی و ارزش اجاری

23

ماده 82-92 صوتی

36:53

ماده 82-92 صوتی

24

ماده 82-92 تصویری

37:01

ماده 82-92 تصویری

25

فایل محاسبات حقوق

فایل اکسل

فایل محاسبات حقوق

26

ماده 93-104 صوتی

26:28

ماده 93-104 صوتی

27

ماده 93-104 تصویری

26:28

ماده 93-104 تصویری

28

آیین نامه ماده 95 صوتی

40:00

آیین نامه ماده 95 صوتی

29

آیین نامه ماده 95 تصویری

40:00

آیین نامه ماده 95 تصویری

30

ماده 105 صوتی

22:13

ماده 105 صوتی

31

ماده 105 تصویری

22:13

ماده 105 تصویری

32

ماده 106-109 صوتی

31:55

ماده 106-109 صوتی

33

ماده 106-109 تصویری

31:55

ماده 106-109 تصویری

34

ماده 110-113 صوتی

15:56

ماده 110-113 صوتی

35

ماده 110-113 تصویری

15:56

ماده 110-113 تصویری

36

ماده 114-118 صوتی

16:20

ماده 114-118 صوتی

37

ماده 114-118 تصویری

16:20

ماده 114-118 تصویری

38

ماده 119-120 صوتی

9:19

ماده 119-120 صوتی

39

ماده 119-120 تصویری

9:19

ماده 119-120 تصویری

40

ماده 121-130 صوتی

14:12

ماده 121-130 صوتی

41

ماده 121-130 تصویری

14:12

ماده 121-130 تصویری

42

ماده 131 - صوتی

07:47

ماده 131 - صوتی

43

ماده 131 - تصویری

7:47

ماده 131 - تصویری

44

ماده 132 صوتی قسمت اول

06:01

ماده 132 صوتی قسمت اول

45

ماده 132 تصویری قسمت اول

06:01

ماده 132 تصویری قسمت اول

46

ماده 132 صوتی قسمت دوم

13:01

ماده 132 صوتی قسمت دوم

47

ماده 132 تصویری قسمت دوم

13:01

ماده 132 تصویری قسمت دوم

48

ماده 132 صوتی قسمت سوم

13:05

ماده 132 صوتی قسمت سوم

49

ماده 132 تصویری قسمت سوم

13:05

ماده 132 تصویری قسمت سوم

50

ماده 133-140 صوتی

10:21

ماده 133-140 صوتی

51

ماده 133-140 تصویری

10:21

ماده 133-140 تصویری

52

ماده 141-146 صوتی

09:05

ماده 141-146 صوتی

53

ماده 141-146 تصویری

09:05

ماده 141-146 تصویری

54

ماده 147 صوتی

10:09

ماده 147 صوتی

55

ماده 147 تصویری

10:09

ماده 147 تصویری

56

ماده 148 صوتی

10:19

ماده 148 صوتی

57

ماده 148 تصویری

10:19

ماده 148 تصویری

58

آموزش کامل استهلاک

50 دقیقه آموزش

آموزش کامل استهلاک

59

ماده 155 صوتی

05:13

ماده 155 صوتی

60

ماده 155 تصویری

05:13

ماده 155 تصویری

61

ماده 156-157 صوتی

10:55

ماده 156-157 صوتی

62

ماده 156-157 تصویری

10:55

ماده 156-157 تصویری

63

ماده 159-161 صوتی

10:33

ماده 159-161 صوتی

64

ماده 159-161 تصویری

10:33

ماده 159-161 تصویری

65

ماده 162-168 صوتی

09:10

ماده 162-168 صوتی

66

ماده 162-168 تصویری

09:10

ماده 162-168 تصویری

67

ماده 169 و 169مکرر صوتی

15:02

ماده 169 و 169مکرر صوتی

68

ماده 169 و 169مکرر تصویری

15:02

ماده 169 و 169مکرر تصویری

69

آیین نامه اجرایی ماده 169 صوتی

44:32

آیین نامه اجرایی ماده 169 صوتی

70

آیین نامه اجرایی ماده 169 تصویری

44:32

آیین نامه اجرایی ماده 169 تصویری

71

ماده 170-181

11:43

ماده 170-181

72

آیین نامه اجرایی ماده 181 صوتی

21:47

آیین نامه اجرایی ماده 181 صوتی

73

آیین نامه اجرایی ماده 181 تصویری

21:47

آیین نامه اجرایی ماده 181 تصویری

74

نحوه اعلام گزارش فرار مالیاتی ماده 181

5:29

نحوه اعلام گزارش فرار مالیاتی ماده 181

75

ماده 182-188 صوتی

8:56

ماده 182-188 صوتی

76

ماده 182-188 تصویری

8:56

ماده 182-188 تصویری

77

ماده 189-192 صوتی

12:08

ماده 189-192 صوتی

78

ماده 189-192 تصویری

12:08

ماده 189-192 تصویری

79

ماده 193-198 صوتی

12:07

ماده 193-198 صوتی

80

ماده 193-198 تصویری

12:07

ماده 193-198 تصویری

81

ماده 199-202 صوتی

10:49

ماده 199-202 صوتی

82

ماده 199-202 تصویری

10:49

ماده 199-202 تصویری

83

ماده 210-218 صوتی

11:02

ماده 210-218 صوتی

84

ماده 210-218 تصویری

11:02

ماده 210-218 تصویری

85

ماده 219-235 صوتی

15:29

ماده 219-235 صوتی

86

ماده 219-235 تصویری

15:29

ماده 219-235 تصویری

87

آیین نامه ماده 219 - پارت اول (صوتی)

19:58

آیین نامه ماده 219 - پارت اول (صوتی)

88

آیین نامه ماده 219 - پارت اول (تصویری)

19:58

آیین نامه ماده 219 - پارت اول (تصویری)

89

آیین نامه ماده 219 - پارت دوم (صوتی)

21:10

آیین نامه ماده 219 - پارت دوم (صوتی)

90

آیین نامه ماده 219 - پارت دوم (تصویری)

21:10

آیین نامه ماده 219 - پارت دوم (تصویری)

91

آیین نامه ماده 219 - پارت سوم (صوتی)

14:29

آیین نامه ماده 219 - پارت سوم (صوتی)

92

آیین نامه ماده 219 - پارت سوم (تصویری)

14:29

آیین نامه ماده 219 - پارت سوم (تصویری)

93

آیین نامه ماده 219 - پارت چهارم (صوتی)

20:51

آیین نامه ماده 219 - پارت چهارم (صوتی)

94

آیین نامه ماده 219 - پارت چهارم (تصویری)

20:51

آیین نامه ماده 219 - پارت چهارم (تصویری)

95

آیین نامه ماده 219 - پارت پنجم (صوتی)

17:05

آیین نامه ماده 219 - پارت پنجم (صوتی)

96

آیین نامه ماده 219 - پارت پنجم (تصویری)

17:05

آیین نامه ماده 219 - پارت پنجم (تصویری)

97

ماده 236-243 صوتی

13:22

ماده 236-243 صوتی

98

ماده 236-243 تصویری

13:22

ماده 236-243 تصویری

توضیحات دوره

در محصول آموزشی “دوره تخصصی قانون مالیات های مستقیم” شما دقیقا موارد زیر را دریافت می کنید:

 

 

 

۱- فیلم آموزشی تمام قانون مالیات به همراه توضیحات کاربردی تک به تک مواد و تبصره ها

۲- دایره واژگان کامل از تمام لغات سخت و حقوقی از متون قانون مالیات و بخشنامه ها (جمعا 290 لغت)

۳- فیلم آموزشی هر مبحث از قانون مالیات بصورت مجزا و کاربردی (مانند فیلم آموزشی املاک، ارث، اشخاص حقوقی و…) که در این ویدیوها مباحث کلان و استراتژی ها گفته شده

۴- فیلم آموزشی و کامل از آیین نامه تبصره ۳ ماده ۱۶۹

۵- فیلم آموزشی و کامل از آیین نامه جدید ماده ۲۱۹

۶– فیلم آموزشی و کامل از آیین نامه ماده ۱۸۱

7– فیلم آموزشی و کامل از آیین نامه ماده 95

8- فیلم آموزشی نحوه پیدا کردن آخرین بخشنامه های مالیاتی به چند روش

9- فیلم آموزشی نحوه استفاده از جدول معاملاتی املاک و کاربرد آن

10- فایل های صوتی تمام دوره جهت گوش دادن با هندزفری و سهولت بیشتر در یادگیری قانون مالیات

11- دریافت یک نسخه چاپی از کتاب قانون مالیات را قورت بده

 

 

 

مزایای سرفصل های ارائه شده در این دوره

فیلم آموزشی تمام قانون مالیات به همراه توضیحات کاربردی تک به تک مواد و تبصره ها

در این دوره تمام مواد مرتبط قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آنها بصورت تک به تک و کاملا کابردی بررسی می شود و نکات آنها بیان می شود تا بتوانی درک عمیق و صحیحی از قانون داشته باشی. در اصل هدف این است که ماهی گیری را آموزش ببینی تا در شرایط مختلف یاد بگیری چگونه قانون را باید تجزیه تحلیل کنی و از مفاد آن استفاده کنی.

دایره واژگان کامل از لغات سخت و حقوقی

باتوجه به لغات و عبارات متعدد در قانون مالیات که سختی زیادی دارند و حقوقی هستند یک جدولی از تمام لغات سخت از قانون مالیات و مقررات آن تهیه شده تا در صورت ضرورت همیشه همراه داشته باشی و از آن استفاده کنی.

فیلم آموزشی هر مبحث جداگانه از قانون

هدف از این قسمت این بوده که قبل از ورود به مبحث مواد قانون مالیات یک ذهنیت و ایده ای را داشته باشی و بدانی مثلا در موضوع املاک قرار است قانون گذار در چه زمینه ای صحبت کند و چه مواردی را مطرح نماید و سیستم مالیات ستانی در این موضوع چه استراتژی چیده و به آن عمل میکند.

وقتی تو این موارد رو بدانی با سرعت و درک خیلی بیشتر میتوانی مواد قانونی و مقررات آن را آموزش ببینی و به آنها در اجرا عمل کنی.

ویدیو آموزشی مجزا از آیین نامه تبصره 3 ماده 169

آیین نامه تبصره 3 ماده 169 یکی از کلیدی ترین آیین نامه هایی هست که باید باید به آن مسلط باشی. آیین نامه ای که در مورد نحوه انجام معاملات و تنظیم معاملات صحبت کرده و موارد بسیار ریز و دقیقی داره که وقتی به آن مسلط باشی در اجرا بسیار حرفه ای عمل میکنی.

ویدیو آموزشی مجزا از آیین نامه جدید ماده 219

آیین نامه جدید ماده 219 در مورد رسیدگی مالیاتی صحبت کرده گفته که رسیدگی مودی به چه روشی باید انجام شود. فرآیند رسیدگی یک پروسه نفس گیر و گاها طولانی است که باید کارهایی بسیار زیادی انجام شود. در این ویدیو آموزشی آیین نامه بلند بالای ماده 219 رو بصورت کامل توضیح داده ایم و بررسی کرده ایم و مثال های متعددی را بیان کردیم.

ویدیو آموزشی مجزا از آیین نامه ماده 181

شاید این آیین نامه برای بسیاری از افراد چیز مهمی نباشد. ولی ارزش این آیین نامه را افرادی میدانند که گرفتار بازرسی ماده 181 شده اند و اصطلاحا پلیس مالیاتی تمام اسناد و مدارک آنها را توقیف کرده و پرونده آنها حقوقی شده یا جرائم بسیار سنگین و کمرشکنی را تجربه کرده اند.

اگر میخواهی بدانی در همچین موارد بحرانی و نفس گیر چه کارهایی را باید انجام دهی حتما حتما باید به این آیین نامه مسلط باشی.

ویدیو آموزشی مجزا از آیین نامه جدید ماده 95

آیین نامه ماده 95 قانون مالیات در مورد گروه بندی مشاغل و تکالیف آنها و موارد مربوط به دفاتر نکاتی را بیان کرده که وقتی شما به آیین نامه ماده 95 مسلط باشی دیگر هیچ گره ای در مورد دفاتر و گروه بندی مشاغل و تسلیم اظهارنامه های آنها برای تو بسته نمی ماند و به سادگی می توانی تمام امور این زمینه را حل کنی.

ویدیو آموزشی نحوه پیدا کردن آخرین بخشنامه های مالیاتی به چند روش

یکی از دغدغه های دوستای مالیچی این مورد است که نمیدانند از کجا باید بخشنامه و مقررات مالیاتی را پیدا کنند و خیالشان راحت باشد که آن منبع هم درست و قابل استناد است. در این بخش سه منبع کلیدی وجود دارد که با هم بررسی کرده ایم.

ویدیو آموزشی نحوه استفاده از جدول معاملاتی املاک و کاربرد آن

اگر پروژه ملک و مستغلات نگرفته ای احتمالا تجربه نکرده ای که مبحث مالیات املاک چقدر پیچیدگی و نکته های مهم دارد که هر نکته آن می تواند کل بازی را عوض کند. در این بخش از دوره تو تمام نکات ضروری و مهم در این زمینه رو یاد میگیری و میدانی که برای استناد به لایحه ای که قرار است بنویسی از کدام جدول استفاده کنی، یا در رسیدگی های مستغلات از چه رفرنسی بهره ببری.

فایل های صوتی تمام دوره

قبل از اینکه فایل های صوتی دوره رو برای خریداران این دوره قرار بدم، برای خودم اماده کرده بودم تا مسیرها و یا اوقاتی که ذهنم ازادتر است از آنها استفاده کنم و در ادامه تصمیم گرفتم فایل های صورتی دوره رو برای خریداران این محصول هم قرار بدم.

کتاب چاپی قانون مالیات را قورت بده

کتاب قانون مالیات را قورت بده هم اکنون یکی از پرفروش ترین و معتبرترین کتاب های مالیاتی بازار است که هم اکنون به چاپ پنجم رسیده است. در نسخه الکترونیک که در سایت عرضه شده بیش از چند هزار فروش را تجربه کرده است که در این دوره این کتاب چاپی به تو هدیه داده می شود.

 

اگر شما هم دارای تعدادی از موارد زیر هستید این دوره قطعا به شما کمک خواهد کرد:

 • به دلیل حقوقی بودن و سخت بودن لغات و مواد قانون توان یادگیری ندارید
 • مواد قانونی فرار هستند و نمی توانید به روشی اصولی آنها را یاد بگیرید
 • در فهم مواد قانونی یا برخی آیین نامه های مهم دچار ضعف هستید
 • در آموزش قانون مالیات سرگردان هستید
 • برای ارتقا شغلی یا افزایش درآمد نیازمند آموزش قانون مالیات هستید
 • زمان یا دانش کافی برای یادگیری ندارید

حتی اگر نیازمند موارد زیر هم هستید این دوره مناسب شماست:

 • قصد شرکت در آزمون حسابداران رسمی یا مشاوران مالیاتی را دارید
 • قصد دارید به عنوان وکیل یا مشاور مالیاتی فعالیت کنید
 • به تکالیف مالیاتی مسلط هستید اما در قوانین مالیاتی ضعف دارید
 • حسابدار با سابقه یا مدیر مالی هستید و قصد دارید قانون مالیات را آموزش ببینید
 • ممیز مالیاتی یا کارشناس ارشد مالیاتی هستید و جهت ارتقا شغلی و فنی نیاز به آموزش دارید

از مزایای این دوره

یکی حسابداری مالیاتی چند پروژه شده است

یکی فقط مشاوره مالیاتی می دهد

یکی موسسه حسابداری ثبت کرده و فعالیت می کند

یکی مدیرمالی یک شرکت معتبر شده است

یکی فقط پرونده این روزهای تراکنش بانکی را رسیدگی میکند

مدیرمالی شدن در زمان بسیار کوتاه حقیقت دارد، رسیدن به درآمد حداقل 25 میلیون تومان حقیقت دارد، دوره جامع قانون مالیات حقیقت دارد!

 

اطلاعات کلی محصول در یک نگاه

نام دوره دوره تخصصی قانون مالیات های مستقیم
مخاطبین افراد مبتدی که قصد دارند از صفر قانون مالیات را یاد بگیرند، حسابداران ، روسای حسابداری، مدیران مالی، مشاورین مالیاتی، وکلای مالیاتی، ممیزین مالیاتی
مدرس دوره محمد جواد عظیمی فرد
نوع فایل فایل ویدیویی با کیفیت + فایل صوتی دوره
نوع دسترسی قابل دانلود بلافاصله پس از خرید
حجم فایل ها 4.3 گیگابایت
قیمت دوره 2 میلیون و 200 هزارتومان

 

با خرید این محصول یک نسخه از آخرین چاپ کتاب “قانون مالیات را قورت بده” را رایگان هدیه بگیرید.

در رابطه با شرکت در دوره جامع سوالی دارید؟ تیم فروش ما آماده پاسخگویی به سوالات شماست. 02166881208

 

اگر دنبال تغییر هستید، این تصمیم را همین الان بگیرید تا مهارت خود را در قانون مالیات ارتقا دهید.

 

 

مرامنامه:

۱- با توجه به اهمیت اصالت فایل‌های دوره، رعایت حقوق مادی و معنوی صاحب اثر، لطفا به هیچ‌وجه این محصول را از سایت‌ها، کانال‌ها و پیج‌های دیگر تهیه نفرمایید. ۲- این محصول برای یک نفر و صرفا متعلق به کسی است که بهای آنرا «از طریق همین سایت» پرداخت کرده باشد. ارسال همه یا بخشی از آن تحت هر عنوان به هر شخص دیگری، مورد رضایت استاد دوره و موسسه آموزشی راوی حساب نیست. ۳- لطفا توضیحات درج شده را به دقت مطالعه بفرمایید. قیمت‌ها به تومان می‌باشد و هرگونه درخواست انصراف یا عودت وجه امکان‌پذیر نیست.

سوالات مرتبط درباره این دوره آموزشی

این محصول به گونه ای طراحی شده که برای تمام افراد کارایی دارد. چه افرادی که در سطح های بالا در امور مالیاتی هستند و چه افرادی که تازه قانون مالیات را شروع کرده اند و هنوز اول راه هستند

این ضمانت را به شما می‌دهیم که در صورت عدم رضایت شما از مطالب ارائه شده در این محصول آموزشی ، تمام مبلغ پرداختی شما را در همان روز بدون هیچ سوالی و با رضایت کامل به شما بازگردانیم از این بابت آسوده باشید که هیچ ریسکی انجام نمی‌دهید!

دوره های زیادی با عناوین مشابه وجود دارد اما مساله این است که در این دوره ها کلیات بعضی مواد آموزش می دهند، برای مثال در فصل املاک نرخ های آن را آموزش می دهند و به بررسی مواد پرداخته نمی شود. در صورتیکه در این دوره علاوه بر بررسی کلیات هر فصل، به بررسی تک تک مواد و تحلیل آنها پرداخته می شود.

این دوره به گونه ای طراحی شده است که هیچ پیش نیازی برای آن لازم نیست و فقط کافیست به مباحث مالیاتی علاقه مند باشید تا بتوانید در این دوره شرکت کنید.

باور کنید هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد! و اصلاً دلیل ارائه این محصول این است که اتفاق خوبی رخ بدهد! انسان‌هایی که موفق بوده اند هیچگاه با فرار از موقعیت‌ها موفقیتی کسب نکرده‌اند بلکه با استفاده بهینه از موقعیت به این جایگاه رسیده‌اند…

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 11

وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۳۰ تیر ۱۴۰۱ - محمد

استاد دورتون خیلی گرونه، تخفیف نمیزارید که بتونیم خرید بکنیم؟؟
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۱۸ بهمن ۱۴۰۰ - حسین قادری

سلام خسته نباشین قانون پایانه های فروش گاهی و سامانه مودیان جز دوره نیست؟
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

محمدجواد عظیمی فرد

سلام این دوره تخصصا در مورد قانون مالیات های مستقیم و برخی مقررات صحبت شده است
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۰۵ بهمن ۱۴۰۰ - محمود عبادی

مدیر محترم ravihesab : با سلام . وقتی گزینه ورودو می زنم وبارکد دریافت کنم تا دانلودها رو مطالعه کنم پیام خطا میده خطا " کد تایید ارسال نشد . از مدیر سایت بخواهید اطلاعات پنل پیامکی را بررسی کند"
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

محمدجواد عظیمی فرد

سلام به شما مشکل از وب سرویس بوده که برطرف شده است لطفا مجددا بررسی فرمایید
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۲۸ شهریور ۱۴۰۰ - مهرداد عالی پور

سلام ویدئو مربوط به53-52 قابل دریافت نیست. لطفا بررسی بفرمائید.
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

محمدجواد عظیمی فرد

سلام لینک اصلاح شد. لطفا مجددا بررسی بفرمایید
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۲۳ شهریور ۱۴۰۰ - فراز

سلام من برای آزمون حسابداری میخواستم شرکت کنم و توی این دوره قانون مالیات های مستقیم رفتم و واقعا به دردم خورد ، ممنون از شما
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۲۲ شهریور ۱۴۰۰ - محمد اصلانی

سلام وقت شما بخیر دوره ، جامعی بود همه مباحث رو درگیر کرده بود ، ممنونم از شما و دوره خوبتون
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۲۲ شهریور ۱۴۰۰ - لادن

من توی یه کارخانه کار میکنم ،واقعا این دوره قانون مالیات بدردم خورد، خیلی کامل و مفید بود
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۲۱ شهریور ۱۴۰۰ - علی مولوی

محمد جواد عظیمی فرد واقعا دوره تون عالی بود ، بهترین دوره ی قانون مالیات در اینترنت هست
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۲۱ شهریور ۱۴۰۰ - حسام

واقعا دوره جامع قانون مالیات های مستقیم عالی بود حرف نداشت، همه موارد گفته شده بود ممنون
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۰۹ شهریور ۱۴۰۰ - مهرداد عالی پور

باسلام وعرض ادب درصورت نهائی شدن ق.م.م جدید،آیا این دوره مشمول آپدیت میگردد؟ بنده دو دوره بانک بخشنامه های مالیاتی وکتاب چاپی مالیات را قبلا ابتیاع نموده،آیا مشمول تخفیف برای خرید این دوره میشوم؟ باتشکر واحترام
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

محمدجواد عظیمی فرد

سلام و ارادات بله در صورتیکه قوانین بروزرسانی شوند حتما دوره جامع هم آپدیت می شود. در مورد تخفیف هم اکنون می توانید از تخفیف ویژه رونمایی محصول استفاده نمایید.
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۰۷ شهریور ۱۴۰۰ - احمد

دوره فوق العاده حرفه ای هست من خریدمش و خیلی راضی هستم. مرسی استاد
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

محمدجواد عظیمی فرد

مرسی از شما لطف دارید

مبلغ سرمایه گذاری:

2,200,000 تومان

دوره تخصصی قانون مالیات‌های مستقیم | صوتی و تصویری

مدرس :

محمدجواد عظیمی فرد

مدت دوره : 920 دقیقه

اگر کد تخفیف دارید وارد نمایید

{{error}} {{error}}

{{price}} تومان