وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تبصره 3 ماده 147 چه اختیاراتی را از مودی سلب می کند؟

  • نویسنده : محمد جواد عظیمی فرد

  • تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۳

  • تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۱/۰۵

  • ثبت نظر

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم

تبصره 3 ماده 147 چه اختیاراتی را از مودی سلب می کند؟ براساس تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات مودی نمی تواند هزینه های بالای 5 میلیون تومان را به صورت نقدی پرداخت کند و باید برای تمام هزینه های بالای 5 میلیون تومان از حساب بانکی اقدام کند. برای درست عمل کردن به این تبصره کار برای مودی خیلی سخت می شود چرا که مودی حتی نمی تواند چک های دریافتی خود را خرج کند چون در تبصره 3 ماده 147 قانون گفته باید از طریق سیستم بانکی اقدام شود.

 

در تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم آمده است :

تبصره 3 ـ پذیرش هزینه ­های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (50,000,000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.

فرض کنید شما از مشتری خود چکی را به مبلغ 7 میلیون دریافت می کنید و در نظر دارید این چک را هزینه و خرج کنید اما بر اساس این تبصره شما حق چنین کاری را ندارید چون مبلغی از حساب بانکی شما خارج نمی شود و عمل کار برای مودی پیچیده می شود. به همین دلیل سازمان امور مالیاتی بخشنامه ای صادر کرد که براساس آن شما می توانید مبالغ بالای 5 میلیون تومان را به سادگی از طریق اسناد دریافتنی یا تهاتری تامین کنید.

 

تبصره 3 ماده 147 در هیات حل اختلاف

طی این چند سالی که در حوزه مالیاتی فعالیت می کنم چند مورد مشاهده کرده ام که هنگام رسیدگی ممیز بسیاری از هزینه های مودی که براساس ماده 148 قانون مالیات های مستقیم است را رد می کند و هیچ کدام را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی قبول نمی کند. وقتی مساله را پیگیر شوید ممیز به شما می گوید این هزینه ها به این دلیل رد شده اند که شما مبالغ بالای 5 میلیون تومان را از حساب بانکی استفاده نکرده اید و بصورت نقدی و غیره هزینه ها را پرداخت کرده اید. در این شرایط مبلغ مالیات برای شما سنگین می شود چرا که هزینه های قابل قبول شما پذیرفته نشده است.

 

تبصره 3 ماده 147

تبصره 3 ماده 147

 

در چنین مواردی اگر قانون بلد باشید پرونده را به هیات بند 3 یا هیات های بالاتر ارجاع می دهید و درخواست رسیدگی مجدد می کنید و در لایحه ای که تنظیم می کنید می توانید با استناد به این بخشنامه از سازمان بخواهید که تمام هزینه های شما را قبول کند. در اینگونه موارد پرونده از هیات رای مثبت می گیرد و هزینه های آن را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی می پذیرند.

 

شماره: 131/96/200

تاریخ: 04/10/1396

بخشنامه

امور مالیاتی شهر و استان تهران

موضوع: اجرای حکم تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح ­شده در خصوص اجرای مفاد حکم مذکور در تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 و به منظور اتخاذ وحدت رویه بدین وسیله مقرر می­دارد:

نظر به اینکه در تبصره فوق به صورت صریح هزینه های پرداختی مورد حکم قرارگرفته است، بنابراین نصاب مندرج در تبصره فوق صرفا درخصوص هزینه های پرداختی که به صورت نقدی و بیش از پنجاه میلیون ریال ( 50000000) بوده، جاری است. لذا در صورتی که هزینه های پرداختی نقدی بیش از پنجاه میلیون ریال که از طریق سیستم بانکی مودی انجام نشده باشد، از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. این حکم به سایر هزینه های انجام شده که از سایر طرق تسویه و یا تهاتر می­گردد، قابل تسری نخواهدبود. 71-14/9

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

به نظر من بخشنامه 200/96/131 که مربوط به تبصره 3 ماده 147 می باشد یکی از مهمترین بخشنامه هایی است که باید حسابداران و مدیران مالی به آن اشراف کامل داشته باشند تا در چنین مواردی بتوانند از پرونده مودی به خوبی دفاع کنند. همچنین در صورت تمایل به اخذ اطلاعات بیشتر در خصوص مالیات شما می توانید در دوره مالیات از طریق همین سایت شرکت کنید.

 

 

 

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0