وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

هزینه های قابل قبول مالیاتی ماده 148

 • نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

 • تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۳

 • تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

 • ثبت نظر

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

هزینه های قابل قبول مالیاتی ماده 148 قانون مالیات های مستقیم با کمی اغراق می توان گفت مهمترین ماده قانون مالیات های مستقیم است که راجع به  هزینه هایی صحبت شده که می توان براساس آنها میزان مالیات را کاهش داد. در حسابداری هر هزینه ای برای سازمان امور مالیاتی قابل قبول نمی باشد و حتما باید هزینه انجام شده جزو هزینه هایی باشد که قانون گذار مورد به مورد بیان کرده است.

هزینه های قابل قبول هزینه هایی هستند که در حدود متعارف و دارای اسناد و مدارک مثبته باشند تا مورد تایید ممیز مالیاتی قرار گیرند. یک حسابدار وقتی می تواند حرفه ای بودنش را زندگی کند که هزینه های انجام شده را بدرستی در سرفصل مربوطه انتقال دهد و بخوبی بتواند از امتیازی که سازمان امور مالیاتی قرار داده استفاده کند. البته باید در نظر داشت هزینه هایی که انجام می شود باید دارای اسناد مدارک کافی باشد تا مورد تایید سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. در این مقاله آموزشی ماده 148 قانون مالیات های مستقیم را بررسی و تفسیر کرده ایم تا بتوانید از این ماده مهم بخوبی استفاده کنید. قابل توجه است که این مطلب بخشی از کتاب مالیات های مستقیم با عنوان قانون مالیات را قورت بده می باشد.

 

هزینه های قابل قبول مالیاتی ماده 148

هزینه های قابل قبول مالیاتی ماده 148

 

ماده 148- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:

1- قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.

فاکتور خرید کالای اصلی و تولید جهت ورود به انبار با فاکتور فروش کالای اصلی جهت خروج به انبار معتبر و منطبق باشد.

♠♠♠♠♠

2- هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر:

الف – حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).

مدارک مورد نیاز برای ارائه به حوزه مالیاتی:

 1. فیش حقوقی 2. بیمه پرداختی 3. مالیات پرداختی 4. رسید پرداخت

♠♠♠♠♠

ب – مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره‌وری، پاداش، عیدی، اضافه‌کار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ذیربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.

مدارک مورد نیاز برای حقوق و مزایا، پاداش، اضافه کار و… :

فیش حقوقی 2. بیمه پرداختی 3. مالیات پرداختی 4. رسید پرداخت

مدارک مورد نیاز برای مسافرت مدیران و بازرسان:

هزینه های سفر و اقامت با ارائه اسناد و مدارک معتبر به همراه نامه از هیات مدیره مبنی بر نیاز به سفر خارج از کشور روزانه حداکثر 2000.000 ریال تا 4 ماه

♠♠♠♠♠

ج- هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.

مدارک مورد نیاز برای ارائه به حوزه مالیاتی:

اسناد و مدارک معتبر درمانگاهی و بیمارستانی، قرارداد بیمه های بهداشتی و عمر و زندگی و حوادث کارکنان و بیمه های درمانی

♠♠♠♠♠

د- حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.

هـ- وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

سه درصد مطرح شده، سه درصد بیمه بیکاری می‌باشد.

♠♠♠♠♠

و- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می‌شود.

سنوات، و محاسبه سنوات پرداخت نشده به تاریخ روز (هرگاه کارفرما سنوات شخصی را در سال خودش پرداخت نکند، در سالهای آتی می‌بایست سنوات سالهای گذشته را به نرخ روز حساب کند.

مدارک مورد نیاز برای ارائه به حوزه مالیاتی:

 1. فیش حقوقی 2. مالیات پرداختی 4. رسید پرداخت وجه

♠♠♠♠♠

 • کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد، مال‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.

مدارک مورد نیاز برای ارائه به حوزه مالیاتی:

 1. اجاره نامه رسمی 2. مالیات پرداختی 3. رسید پرداخت وجه

♠♠♠♠♠

 • اجاره بهای ماشین‌آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاری باشد.

کرایه ماشین آلات، در صورتیکه قولنامه داشته باشد و همچنین مؤدی برای ماشین آلات هر سال اظهارنامه به حوزه مالیاتی ارسال کرده باشد، این قراردادهای اجاره به عنوان هزینه مورد قبول دارایی می‌باشد.

مدارک مورد نیاز برای ارائه به حوزه مالیاتی:

 1. اجاره نامه رسمی 2. مالیات پرداختی 3. رسید پرداخت وجه

♠♠♠♠♠

 • مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.

در قبوض باید نام شرکت و آدرس شرکت درج شده باشد.

مدارک مورد نیاز برای ارائه به حوزه مالیاتی:

 • قبوض گاز: قبوض پرداختی بابت گاز – رسید های مهر شده
 • قبوض برق: قبوض پرداختی بابت برق – فاکتور های معتبر خرید لوازم روشنایی
 • ارتباطات: قرارداد اشتراک اینترنت – رسید پرداخت برای قبض های پستی
 • مخابرات: قبوض پرداخت شده تلفن و موبایل مدیران شرکت
 • آب: قبوض آب پرداخت شده

♠♠♠♠♠

 • وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه.

آئین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند (9) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای

مستقیم مصوب 27/11/1380

1- اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مؤدی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی موسسه، همراه با اسناد مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی ذیربط.

2- احراز خسارت وارده از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط پس از بررسی اسناد ومدارک ارائه شده توسط مؤدی و اطلاعات مکتسبه باتوجه به مستندات زیر:

1-2- گواهی یا تائیدیه خسارت وارده از سوی مراجع ذیصلاح که متولی تشخیص خسارت می‌باشند. و یاهرگونه سند معتبر دیگری که خسارت وارده را تائید نماید.

2-2- صورتجلسه یا صورتجلساتی که درخصوص ایجاد خسارت توسط مؤدی یا سایر مراجع ذیربط دراین زمینه تنظیم گردیده است.

3-2- قراردادهای بیمه مربوط.

3- خسارت وارده طبق قانون و مقررات یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده و یا درهرصورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.

4- ارائه تعهد کتبی مؤدی مبنی بر اینکه این خسارت از طرف هیچ مرجعی جبران نشده است.

این آئین نامه در اجرای بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و بنا به پیشنهاد شماره 37310/4051-211 مورخ 31/6/1381 سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ 31/6/1381 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسید.

♠♠♠♠♠

هزینه های قابل قبول مالیاتی ماده 148 قانون

7-حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداریها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می‌شود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت می‌گردد.)

ارائه فاکتور های مبنی بر پرداخت عوارض و مالیات ارزش افزوده و گواهی ثبت نام ارزش افزوده فروشنده

♠♠♠♠♠

8- هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه، براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

برای اینگونه هزینه های فاکتور ها و صورتحساب هایی که تحویل حوزه مالیاتی می‌دهیم باید دارای ارزش افزوده و فرمت استاندارد مورد تأیید سازمان مالیاتی باشد.

مدارک مورد نیاز برای ارائه به حوزه مالیاتی:

 • هزینه های تحقیقاتی: ارائه فاکتور معتبر و در راستای فعالیت شرکت
 • آموزشی: نامه درخواست آموزش از طرف مدیران با تأیید مدیر عامل – صورتحساب دوره آموزش – رسید پرداخت وجه که در راستای فعالیت موسسه باشد
 • آزمایش: نامه درخواست آزمایش محصولات – دریافت فاکتور از آزمایشگاه با ذکر نام قطعه و نتیجه آزمایش
 • بازاریابی و تبلیغات: برای تولید کالا یا ارائه خدمات که دردوره آتی (قبل از بهره برداری عرضه می‌شود) ظرف 10 سال از تاریخ شروع به فروش یا عرضه خدمات به اقساط مساوی مستهلک خواهد شد – برای شناساندن و معرفی کالا و همچنین عرضه خدمات که مستقیماً با فعالیت موسسه ارتباط دارد. – به منظور صادرات و چنانچه انجام خدمات تحقیقاتی، آموزشی و بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی توسط اشخاص دیگر انجام شود مشمول کسر مالیات تکلیفی بوده و پذیرش هزینه در صورت واریز مالیات تکلیفی به حساب اداره امور مالیاتی ذیربط می‌باشد.

♠♠♠♠♠

9- هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر این‌که:

اولاً – وجود خسارت محقق باشد.

ثانیاً – موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثاً – طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.

آیین‌نامه احراز شروط سه‌گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

طبق آیین نامه، زیان یا خسارت وارده به شرکت یا موسسه مورد قبول سازمان مالیاتی می‌باشد.

مدارک مورد نیاز برای ارائه به حوزه مالیاتی:

 1. اعلام کتبی موضوع خسارت ظرف حداکثر سه ماه 2. جبران خسارت به عهده دیگری نباشد 3. تعهد کتبی مؤدی نسبت به اینکه خسارت از طرف هیچ مرجعی جبران نشده

♠♠♠♠♠

هزینه های قابل قبول مالیاتی ماده 148 قانون مالیات های مستقیم

هزینه های قابل قبول مالیاتی ماده 148 قانون مالیات های مستقیم

 

10- هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار (10,000) ریال به ازای هر کارگر.

برای مثال: راه اندازی یک تیم ورزشی یا باشگاهی و حداکثر معادل 10.000 برای هر کارگر در سال. یعنی شما در سال برای هر کارگر تا سقف هزارتومان می توانید هزینه کنید.

♠♠♠♠♠

11-ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که:

اولاً- مربوط به فعالیت موسسه باشد.

ثانیاً- احتمال غالب برای لاوصول ماندن‌آن موجود باشد.

ثالثاً- در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

آیین‌نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

مطالبات مشکوک الوصول جز هزینه هایی است که شرکت ها سعی می‌کنند از آن به عنوان یک هزینه قابل قبول مالیاتی استفاده کنند. برای اینکه حوزه مالیاتی شما هزینه مطالبات مشکوک الوصول را از شما بپذیرد باید صورتجلسه ای داشته باشید. باید به اداره مالیاتی اثبات شود که از کی و به چه صورتی مطالبات دارید و به تأیید مدیریت برسد، ضمناً باید از مشتریانی که طلب دارید در لیست مشتریان واقعی شرکت هم باشد.

استفاده از هزینه های مطالبات مشکوک الوصول هیچ عیبی ندارد اگر یک سری نکات را رعایت کنیم.

 1. مطالبات منحصراً باید در ارتباط با فعالیت موسسه باشد
 2. میزان ذخیره برای هر یک از بدهکاران که احتمال لاوصول بودن طلب درآن باشد به صورت جداگانه مشخص و تعیین شده باشد.
 3. اسناد و مدارک مثبته 4. در صورت پوشش بیمه ایی در صورت لاوصول بودن آن مازاد میزان پوشش بیمه ای قابل قبول برای ایجاد ذخیره خواهد بود

 (امیدوارم که بتوانید از این هزینه همیشه بخوبی استفاده کنید).

♠♠♠♠♠

12- زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال‌های بعد استهلاک پذیر است.

احراز زیان مربوطه باید توسط حوزه مالیاتی تأیید شود.

♠♠♠♠♠

13- هزینه‌های جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستأجر است در صورتی که اجاری باشد.

چنانچه ملک محل شرکت یا موسسه اجاری باشد، هزینه هایی مثل تعمیر پکیج در طی سال که به عهده مستأجر است و فاکتور رسمی و ارزش افزوده دار داشته باشد مورد قبول دارایی است.

هزینه های جزیی که به عهده مستأجر باشد با ارائه اسناد معتبر

♠♠♠♠♠

14-هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتی که ملکی باشد.

چنانچه ملک محل شرکت یا موسسه به نام شرکت باشد، هزینه های سرویس تاسیسات به صورت هر سال، رنگ آمیزی وتعمیراتی که دارای فاکتور ارزش افزوده دار و رسمی و مربوط به نگهداری محل باشد، مورد قبول دارایی است

هزینه تعمیر نگه داری ساختمان ها با ارائه اسناد معتبر

♠♠♠♠♠

15- مخارج حمل و نقل.

بارنامه داخل شهری یا بین شهری یا بین کشوری معتبر دارای مهر های بین المللی یا وزارت راه و ترابری یا قبوض شهرداری و باسکول داشته باشد

ارائه اسناد و مدارک معتبر

♠♠♠♠♠

16- هزینه‌های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.

در صورت داشتن فاکتورهای ارزش افزوده دار، یا قبوض رسمی و فاکتورهای مورد تأیید سازمان مالیاتی

ارائه اسناد و مدارک معتبر

♠♠♠♠♠

17-حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق‌العمل- دلالی – حق‌الوکاله – حق‌المشاوره-حق حضور- هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم‌افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز موسسه، سایر هزینه‌های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه وحق‌الزحمه بازرس قانونی.

درصورت داشتن قرارداد رسمی و امضا شده و داشتن مبلغ قراردادی معادل عرف جامعه مورد تأیید دارایی می‌باشد

دلالی: ارائه قرارداد معتبر و رسمی و پرداخت مالیات مربوطه متناسب با کار انجام شده

حسابرسی: ارائه قرارداد معتبر و رسمی و پرداخت مالیات مربوطه

نرم افزاری: ارائه فاکتور های معتبر با ذکر نوع افزار و نوع مصرف آن و پرداخت مالیات مربوطه

طراحی سیستم مورد نیاز: ارائه قرارداد معتبر با ذکر نوع سیستم ها و پرداخت مالیات مربوطه

♠♠♠♠♠

هزینه های قابل قبول مالیاتی

18 ـ سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

در صورت وجود این هزینه ها در صورتحساب بانک یا صندوق مورد تأیید می‌باشد

 1. ارائه اسناد مربوطه از بانک
 2. سود و کارمزد پرداختی به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، ضمانت صادرات ایرانی، توسعه دریایی و بیمه فعالیت معدنی
 3. سود و کارمزد پرداختی بابت دریافت تسهیلات از بانک های خارجی
 4. سود و کارمزد و بیمه پرداختی به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، شرکتهای لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی

♠♠♠♠♠

19- بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال از بین می‌روند.

درصورت داشتن فاکتور مورد تأیید می‌باشد و همچنین در انتهای سال یا در طی دوره از موجودی ملزومات کسر و به هزینه ملزومات اضافه گردد، مانند پانچ، تلفن و..

ارائه فاکتور های معتبر که ظرف یکسال از بین می‌روند.

♠♠♠♠♠

20- مخارج تعمیر و نگاه داری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

در صورت وجود فاکتور ارزش افزوده دار، ماننده تعویض لاستیک ماشین

ارائه فاکتور های معتبر و به عنوان تعمیرات اساسی تلقی نگردد.

♠♠♠♠♠

21- هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده باشد.

با ارائه اسناد و مدارک معتبر که مورد تأیید وزارت صنایع و معادن باشد.

♠♠♠♠♠

22-هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت موسسه.

اصل فیش هزینه های حق عضویت که به حساب های اصناف واریز می‌شود.

ارائه فاکتور معتبر با ذکر نوع اشتراک

♠♠♠♠♠

23- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.

در بند ۱۱ توضیح داده شده است.

♠♠♠♠♠

24- زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مؤدی.

در صورت وجود مدارک لازم بانک یا گمرک یا قرارداد با شرکت خارجی

بر اساس اصول حسابداری مشروط بر انتخاب یک روش در سال های متوالی

♠♠♠♠♠

25-ضایعات متعارف تولید.

در صورت وجود مدارک و مستندات کافی مورد قبول دارایی است.

♠♠♠♠♠

26-ذخیره مربوط به هزینه‌های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

برای مثال ذخیره قراردادهای پشتیبانی که در سالهای گذشته پرداخت شده است.

♠♠♠♠♠

27- هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد.

مانند هزینه سنوات یا عیدی

♠♠♠♠♠

28- هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی- هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (5%) معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون به ازای هر نفر.

ارائه فاکتور رسمی و فرهنگی حداکثر تا 5% معافیت مالیاتی ماده 84

♠♠♠♠♠

29 ـ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی. (3)

تبصره 1- هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر اموراقتصادی و دارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

هزینه های اجرت و نصب کالاهای اصلی فروش

♠♠♠♠♠

تبصره 2 – مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان موسسه محسوب‌خواهند شد ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند (2) این ماده آمده خواهد بود جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.

معمولاً شرکت های ثبت شده، هیات مدیره خانوادگی دارند و نام آن شخص نیز باحفظ سمت در لیست بیمه قرار می‌گیرد، و گاهی نیز شخص درشرکت نیست ولی به اعتبار مدارک آن شخص شرکت درآمدزا می‌شود، بنابراین شخص موظف است و باید در لیست بیمه قرار گیرد، در صورتی که افراد موظف در لیست بیمه نباشند هزینه های آنها مورد قبول دارایی نمی‌باشد.

♠♠♠♠♠

تبصره 3 – در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (1) و (2) ماده (15) قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350 و اصلاحیه‌های بعدی آن و در مورد شرکتها و اتحادیه‌هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 تطبیق داده‌اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (3) ماده (25) قانون اخیرالذکر جزء هزینه محسوب‌می‌شود.

یکی از مهمترین ماده های قانون مالیات مستقیم همین ماده 148 است که بسیار حائز اهمیت است و باید به آن توجه نمود. در بالا هزینه های ذکر شده مورد تأیید سازمان مالیاتی کشور است یعنی وقتی در اظهار نامه یا صورت های مالی این هزینه های ارائه شود مورد تأیید واقع می‌شود. اما یک مساله خیلی مهم تری که هست این است که یک سری هزینه ها که تمام شرکت ها و سازمان ها برای آن هزینه می‌کنند و در موارد بالا یک سری هزینه ها که در سازمان های زیاد استفاده می‌شود ذکر نشده. در زیر فهرستی از هزینه های که در متن قانون نیامده را لیست شده و مشخص شده که آیا جز هزینه های مورد تأیید است یا خیر.

 • هزینه حقوق و مزایای (بجز پاداش) هیات مدیره:
 • باید قرارداد کار داشته باشد (یعنی وظایف و میزان حقوق آنها مشخص باشد)
 • در لیست بیمه نام آنها دیده شود.

در موارد بالا که گفته شد فقط برای حقوق و مزایا بود و برای پاداش نیست.

 • خسارت:
 • کارمزدها:

هزینه کارمزد —> کارمزدهای بانکی —> جرائم و دیرکردها: 1- تسهیلات مرتبطی که حتماً در بانک گردش داشته باشد. 2- ازموسسات و بانک های معتبر و مورد تأیید سازمان مالیاتی باشد.

 • جریمه ها:

دو نوع جریمه داریم: 1- بیمه ای 2- مالیاتی

اگر جریمه بیمه ای باشد این نوع هزینه پذیرفته می‌شود چون جز لیست هزینه های ماده 148 می‌باشد ولی جرائم مالیاتی تحت هیچ شرایطی پذیرفته نخواهد شد. (در لیست هزینه های ماده 148 وجود ندارد)

 • کمک ها: در صورتیکه فقط کمک ها به افراد زیر باشد مورد تأیید حوزه مالیاتی می‌باشد:
 • مساجد: باید تاییده از هیات امنای مسجد داشته باشیم
 • مصلی: باید نامه و تاییده مبلغ دریافت شده و اسناد مثبته داشته باشیم
 • مدارس علمیه: باید نامه و تاییده مبلغ دریافت شده و اسناد مثبته داشته باشیم
 • سازمان بهزیستی: باید نامه و تاییده مبلغ دریافت شده و اسناد مثبته داشته باشیم.

 این مطلب بخشی از کتاب قانون مالیات را قورت بده اثر محمد جواد عظیمی فرد می باشد. شما می توانید در صورت تمایل به دریافت اطالاعات بیشتر در خصوص مالیات فیلم مالیات را دانلود کنید و از آموزش های آن استفاده نمایید.

 

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0