وب سایت آموزش قوانین مالیاتی
 • نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

 • تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۳

 • تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۲/۰۸/۱۵

 • ثبت نظر

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

بیمه بیکاری چیست؟

بیکار از نظر قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد. بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت‌شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله جنگ، آتش‌سوزی و… بیکار می‌شوند با معرفی واحد کار و‌امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد. بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت‌های تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به‌بیمه‌شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می‌شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.

نحوه دریافت بیمه بیکاری

بیمه شده مکلف است ظرف (30) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال‌به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود.

چه کسانی مشمول بیمه بیکاری هستند؟

کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می‌باشند. یا به عبارتی افراد زیر مشمول دریافت بیمه بیکاری نیستند:

 • بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی
 • صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری
 • اتباع خارجی

محاسبه آنلاین بیمه بیکاری


 
 
 
 
 

مدت بیمه بیکاری چقد است؟

براساس سابقه ای که برای شما بیمه رد شده است می توانید بیمه بیکاری دریافت نمایید. از جدول زیر می توانید این مورد را بررسی نمایید:

بیمه بیکاری

همه چیز در مورد بیمه بیکاری

مبلغ بیمه بیکاری چقدر است؟

میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (55%) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می‌باشد. به مقرری افراد متأهل یا‌متکفل، تا حداکثر (4) نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنها به میزان (10%) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی‌مقرری‌بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از (80%) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.

شرایط لغو بیمه بیکاری

 • در صورتی که بیمه‌شده دوباره به کار اشتغال یابد.
 • بیمه‌شده مستمری بازنشستگی دریافت کند و یا دچار از کار افتادگی کلی شود
 • مدت زمانی که بیمه بیکاری به او تعلق میگیرد پایان یابد
 • بیمه‌شده فوت کند
 • بیمه‌شده بدون دلیل موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی خودداری کند

شما می توانید چنانچه تمایل دارید در خصوص مالیات حقوق مطالعه کنید به صفحه مربوطه مراجعه کنید و همچنین از آموزش های سایت راوی حساب در خصوص مالیات استفاده کنید.

برگرفته شده از قانون بیمه بیکاری

 

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0