وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

*اضافه نمودن به فهرست نقاط توسعه نیافته

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۳/۰۶

  • 9776-ت-26351هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:9776/ت26351هـ تاریخ:06/03/81 13 پیوست: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیات وزیران درجلسه مورخ 28/1/1381 بنا به پیشنهاد شماره 8622/105 مورخ 27/1/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره ماده (1) قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی – مصوب 1367 تصویب نمود : نقاط شهری زیر به جدول شماره (3) پیوست تصویب نامه شماره 48952/ت 25784 هـ مورخ 9/11/1380 اضافه شود: 1- نقطه شهری بوئین و میاندشت ( واقع در شهرستان فریدن استان اصفهان) 2- نقطه شهری شوشتر( واقع درشهرستان شوشتر استان خوزستان ) 3- نقطه شهری داورزن ( واقع در شهرستان سبزواراستان خراسان) 4- نقطه شهری بافت ( واقع در شهرستان بافت استان کرمان) 5- نقطه شهری بزنجان (واقع در شهرستان بافت استان کرمان) ازتاریخ این تصویب نامه نقاط شهری فوق الذکر مشمول مزایای قانونی موضوع بند (4) تصویب نامه شماره 48952/ت25784 هـ مورخ 9/11/1380 باضریب محرومیت (4) خواهد بود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0