وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

معافیت مالیات بر ارث

  • نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

  • تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۹

  • تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۲/۰۸/۲۱

  • ثبت نظر

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

معافیت مالیات بر ارث ملک و ارث خانه در بسیاری از کشورها وجود دارد. در ایران نیز، مالیات بر ارث ملک و ارث خانه وجود دارد ولی برخی از موارد آن معاف هستند. طبق ماده ۱۲۵ قانون مالیات های مستقیم ایران، ارث خانه های مسکونی که به وسیله وراث قانونی و خیرین وارث می شود، تا سقفی که در هر سال مالی تعیین می شود، از مالیات معاف هستند. همچنین، برای ملک هایی که از قبل مشمول مالیات بر ارث ملک بوده اند و به وسیله وراث قانونی و خیرین وارث می شوند، تا سقفی که در هر سال مالی تعیین می شود، از مالیات معاف هستند. لازم به ذکر است که سقف معافیت مالیات بر ارث ملک و ارث خانه هر سال توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود و ممکن است در سال های مختلف متفاوت باشد. همچنین، برای برخی از موارد مانند ملک های تجاری و صنعتی، معافیت مالیات بر ارث آنها وجود ندارد و باید مالیات بر آنها پرداخت شود. برای آشنایی بیشتر با معافیت ها فیلم آموزش معاف از مالیات را توصیه می کنیم.

 

سقف معافیت مالیات بر ارث

در ایران، سقف و میزان معافیت مالیات بر ارث برای هر سال مالی توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود و ممکن است در سال‌های مختلف متفاوت باشد. به طور کلی، میزان معافیت مالیات بر ارث برای ملک‌های مسکونی معمولاً از ملک‌های تجاری و صنعتی کمتر است.

در سال مالی ۱۴۰۰ (2021-2022)، سقف معافیت مالیات بر ارث ملک و ارث خانه در ایران برای ملک‌های مسکونی برابر با ۱۰۰ میلیون تومان بود. این به این معناست که اگر ملک مسکونی وارث شده، ارزش آن در تاریخ وراثت بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد، تنها مبلغ بیشتر از این مبلغ مشمول مالیات خواهد بود.

لازم به ذکر است که معافیت مالیات بر ارث ملک و ارث خانه تنها برای ملک‌های مسکونی معمولی وجود دارد و برای ملک‌های تجاری و صنعتی، معافیت مالیات بر ارث وجود ندارد. همچنین، در برخی موارد، اگر مالک قبلی ملک پرداخت مالیات بر ارث نکرده باشد، وارث باید این مالیات را پرداخت کند.

 

معافیت مالیات برای خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جانبازان

در ایران، معافیت مالیات برای خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جانبازان وجود دارد. طبق قانون مالیات های مستقیم، خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جانبازان به ترتیب از مالیات بر ارث و مالیات بر درآمد معاف هستند.

در مورد معافیت مالیات بر ارث، طبق ماده ۱۲۵ قانون مالیات های مستقیم، معافیت از مالیات بر ارث برای وارثان شهدا، ایثارگران و جانبازان در صورت وراثت از شهید، ایثارگر و جانباز تعلق می‌گیرد. برای اینکه افراد وارث بتوانند از این معافیت استفاده کنند، باید مدارک و مستندات لازم را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کنند. در مورد معافیت مالیات بر درآمد، طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم، افرادی که به دلیل خدمات ایثارگرانه‌ای که به کشور ارائه داده‌اند، به عنوان ایثارگر شناخته می‌شوند، از مالیات بر درآمد معاف هستند. همچنین، خانواده‌های شهدا و جانبازان نیز از مالیات بر درآمد معاف هستند. لازم به ذکر است که برای استفاده از معافیت مالیاتی برای خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جانبازان، باید این افراد به عنوان شهید، ایثارگر و جانباز تعریف شده و مستندات مربوط به آنها ارائه شود. همچنین، شرایط و میزان معافیت مالیاتی برای این افراد هر سال توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود و ممکن است در سال‌های مختلف متفاوت باشد.

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0