وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

مطالبه عوارض سبز ( آلایندگی ) موضوع ماده 27 قانون ارزش افزوده

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : منسوخ شده
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

  • 230-73936 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

تاریخ: 1401/11/12
شماره: 230/73936/د
ادارات کل امور مالیاتی
طبق ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط ‌زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست ‌محیطی را رعایت نمی‌ کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می‌ شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخهای نیم ‌درصد ‌(0/5%)، یک ‌درصد ‌(1%) و یک ‌و ‌نیم ‌درصد (1/5%)، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می‌شوند. این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده، اعم از واحدهای معاف و غیر معاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری‌- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است.
با توجه به اینکه معیارهایی که در تعیین سطح‌ آلایندگی واحدها، مبنای عمل سازمان محیط زیست قرار می‌ گیرد تاکنون به تصویب نرسیده است، مقتضی است ادارات امور مالیاتی پیرو رونوشت نامه شماره 72997/230/د مورخ 1401/11/01 پس از فراهم شدن دسترسی به اطلاعات واحدهای آلاینده، نسبت به مطالبه عوارض مذکور برای واحدهای مذکور با حداقل نرخ موضوع این ماده (نیم 0/5%) درصد) با رعایت مقررات موضوع ماده یاد­شده اقدام نمایند.
بدیهی است پس از درج سطح آلایندگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست در پایگاه اطلاعاتی واحد­های آلاینده، مابه التفاوت عوارض سبز ناشی از سطح آلایندگی با رعایت مقررات قابل مطالبه خواهد بود[1].

 
محمد تقی پاکدامن
معاون درآمدهای مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 230-503

بخشنامه لغو مفاد نامه شماره 230/73936/د مورخ 1401/11/12 د...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0