وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم

  • وضعیت : معتبر است
  • نویسنده : محمد جواد عظیمی فرد

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۴/۱۸

  • شماره بخشنامه : 200-1401-530

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره یا هر قسمتی از بخشنامه مشکلی داشت روی لینک بالا کلیک کنید

جدول
دانلود پی دی اف
فایل پیوست