وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اجرای تبصره ذیل ماده77 قانون- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: اصفهان

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۲/۲۸

  • 30-4-1354 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 1354/ 4/30
تاریخ: 28/02/1381
پیوست:


شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 454- 5 مورخ 20/4/80
مربوط به مالیات مشاغل(بساز و بفروشی)
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1380
شماره حوزه مالیاتی 200143
شماره سرممیزی مالیاتی 20014
اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان
تاریخ ابلاغ رأی: 26/4/1380
شماره و تاریخ ثبت شکایت 3936- 4/30- 10/5/1380


خلاصه واخواهی: احتراما با مشکلات فراوان خانه ای در زیر زمینی به مساحت 130 متر مربع در حدود 270 مترمربع بنا نمودم ولی به علت قرض و بدهی فراوان نتوانستم آن را نگه دارم و مجبور به فروش خانه به قیمت بسیار پایین تر از قیمت بازار شدم، زمانی که جهت تسویه حساب به اداره دارائی مراجعه نمودم علیرغم گذشت بیش از 2 سال از تاریخ خاتمه بنا و با توجه به اینکه تاکنون معامله و نقل و انتقالی انجام نداده ام مرا مشمول مالیات دانستند و کمیسیون حل اختلاف مرا مشمول مالیات ندانست و رای به معافیت داد ولی با اعتراض ممیز مجددا کمیسیون تشکیل و علیرغم مشاهده خاتمه ساختمان به دلائل واهی نظر ممیز تائید شد لذا به آن مرجع عالی شکایت آوردم تا احقاق حق نمایم اکنون با توجه به اینکه بیش از 2 سال از تاریخ پایان ساخت می گذرد و تاکنون نقل و انتقالی صورت نگرفته از طرفی بنده دبیر آموزش و پرورش هستم و به هیچ وجه خود را مشمول پرداخت مالیات بساز و بفروشی نمی دانم.
رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از ملاحظه شکوائیه رسیده و بررسی محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می نماید:
محتویات پرونده مشعر به آن است که هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر به منظور بررسی بیشتر پیرامون موضوع مورد اختلاف به شرح لوایح تسلیمی و مندرجات صدر رأی مورد واخواهی اقدام به صدور قرار تحقیق مجدد نموده اند و نهایتا هیات صادر کننده رأی مورد واخواهی با استناد به گزارش مجری قرار وارده به شماره 4/43/1 مورخ 20/4/80 برگهای 48 و 49 ضمن نقض رأی مرجع بدوی مبنی بر رفع تعرض از مودی با تائید درآمد مشمول مالیات مشخصه در برگ تشخیص مبادرت به انشاء رأی کرده است اما از آنجا که شاکی با توجه به مستندات و مدارک و سایر مضبوطات پرونده مدعی است از تاریخ خاتمه بنا بیش از 20سال گذشته و نسبت به ملک نیز معامله ای صورت نگرفته است لذا با التفات به مفاد تبصره ذیل ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم و توجها به مدلول رای شماره 14347/4/30- 16/12/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی از این حیث موضوع نیاز به بررسی بیشتری داشته، بنابراین رأی مورد واخواهی به علت عدم اظهارنظر صریح و توجیه مستدل، نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می گردد، تا پس از رسیدگی و احراز واقعیت نفیا یا اثباتا اظهارنظر و اقدام به اصدار رأی نماید.

غلامعلی آبائی
داریوش آل آقا

با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده انتقال قطعی ملک مورد بحث تا پایان سال 1380 صورت نگرفته و در حال حاضر مورد مطروحه مشمول مقررات ماده77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم(مصوب 27/11/80) می باشد و تاریخ صدور گواهی پایان کار در این رابطه معتبر و ملاک عمل خواهد بود، لذا با نقض رأی مورد واخواهی و رسیدگی مجدد طبق مقررات قانونی مذکور موافقت دارد.

روح الله باباسنگانی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0