وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

شرایط حق جذب در محاسبه مالیات حقوق- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: استان مرکزی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۲/۲۸

  • 30-4-1307 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 1307/4/30
تاریخ: 28/02/1381
پیوست:


شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 643-1/7/80
مربوط به مالیات حقوق
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76-77- 78
شماره حوزه مالیاتی 123
شماره سرممیزی مالیاتی12
اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان مرکزی
تاریخ ابلاغ رأی: 7/8/1380
شماره و تاریخ ثبت شکایت 7049-4/30- 3/9/80


خلاصه واخواهی: به دلیل عدم کفایت رسیدگی هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر و نقض قوانین و عدم رعایت مفاد ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم در صدور رای درخواست لغو رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر و رفع تعرض از مالیاتهای مطالبه شده از بانک صادرات را می نماید. لازم به یاد آوریست که وجوه پرداخت شده به کارکنان بانک به عنوان حق جذب بوده و طبق بند 6 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت حق جذب به کارکنان از مالیات معاف بوده است. و به طور کلی فوق العاده جذب پرسنل به دو طریق: ماهیانه(مستمر) و عمومی یا مقطعی(هر چند ماه یکبار)پرداخت گردیده که در ماهیت امر تغییری ایجاد نمی نماید و پرداختی به عنوان حق جذب پرسنل تلقی گردیده که با وجود صراحت قانون هیات های حل اختلاف مالیاتی به آنها توجهی ننموده اند. ضمنا هیات حل اختلاف مالیاتی به اعتراض این بانک مبنی بر شمول مرور زمان موضوع مواد 156و157 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به برگهای مطالبه مالیات هیچگونه پاسخی نداده است.
رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید:
نظر به اینکه طبق گزارش مجریان قرار صادره توسط هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر وجوه پرداختی که مالیات آن مورد مطالبه قرار گرفته در دفاتر مودی در سر فصل کارانه و به عنوان پاداش طرح تلاش 12 ماهه ثبت گردیده و همچنین مجریان قرار ضمن ارائه احکام حقوق و مزایای تعدادی از کارکنان بانک به همراه گزارش خود اعلام نموده اند که حق جذب کارکنان بانک جدای از وجوه پرداختی مذکور مطابق احکام صادره مزبور و مقررات استخدامی بانک پرداخت گردیده است و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز با توجه به گزارش رسیدگی مجریان قرار اعتراض مودی را مبنی بر اینکه وجوه پرداختی مبنای مطالبه مالیات حق جذب موضوع بند 6 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از مالیات معاف می باشد وارد ندانسته و مبادرت به صدور رای نموده است و در مورد ادعای مودی راجع به اینکه مطالبه مالیات مربوطه به 6 ماه اول سال 1376 خارج از موعد قانونی صورت گرفته نیز هیات مذکور با توجه به زمان تخصیص و پرداخت ارقام مورد مطالبه مالیات که مستندات آنها توسط مجریان قرار ارائه شده اظهارات مودی را وارد ندانسته و از این حیث نیز رای صادره با توجه به ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه شماره 64802/13043/4/30 مورخ 6/11/74 معاون درآمدهای مالیاتی خالی از ایراد قانونی می باشد ، علیهذا این شعبه رد شکایت واصله و ابرام رای مورد واخواهی را اعلام می دارد.

رضا سعیدی امجد
علی اکبرنوربخش
صدیقه کاتوزیان
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0