وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۳ کارمندان ؛ راهنمای کامل

 • نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

 • تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۲

 • تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۱/۰۷

 • ثبت نظر

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

وقتی به پایان سال نزدیک می‌شویم همه در تلاطم برای آگاهی از میزان معافیت مالیات حقوق هستند. مالیات حقوق یکی از ردیف های مهم درآمدی دولت از حقوق کارمندان است که به طور مستقیم و بصورت مالیات تکلیفی از طریق کارفرما مطالبه و وصول می شود. در سال ۱۴۰۳، مثل سال‌های گذشته، مالیات حقوق بر اساس قوانین مالیاتی و باتوجه به احکام قانون بودجه و با توجه به تغییرات اقتصادی، تورم و سایر شرایط اقتصادی حاکم بر کشور تعیین و وضع می‌شود. این مالیات به‌منظور تامین بخشی از هزینه‌های عمومی دولت، اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و ارائه خدمات عمومی به شهروندان در نظر گرفته می‌شود. در نظام مالیاتی ما، مالیات حقوق بر اساس جداول و نرخ‌های مصوب مشخصی محاسبه می‌شود که این نرخ‌ها ممکن است با توجه به سیاست‌های دولت و شرایط اقتصادی جاری، تغییراتی داشته باشند. این مالیات شامل تمامی افراد شاغل در بخش‌های دولتی و خصوصی می‌شود و معافیت‌های مالیاتی خاصی نیز برای برخی از گروه‌ها مانند افراد با درآمدهای پایین‌تر از حد معین در نظر گرفته شده تا از فشار اقتصادی بیش از حد بر این افراد کاسته شود. دانستن جزئیات دقیق این قوانین می‌تواند به فرآیند برنامه‌ریزی مالی کمک شایانی کند و از بروز اشتباهات احتمالی در محاسبه و پرداخت مالیات جلوگیری کند. از این رو، این مطلب با هدف ارائه چشم‌اندازی کلی و موثق از وضعیت مالیات حقوق ۱۴۰۳ تدوین شده است تا به‌عنوان راهنمایی برای کارمندان، کارفرمایان و مشاوران مالی در نظر گرفته شود.

 

احکام مالیاتی قانون بودجه و معافیت های مالیاتی

قانون بودجه کشور یکی از قوانین بالادستی می باشد که در عمل و اجرا دارای اولویت های بالاتری نسبت به سایر قوانین دارد. اگر بخواهیم خیلی ساده مثال بزنیم، بدلیل اینکه این قانون فقط در یک سال مالی قابل اجرا می باشد و مانند سایر قوانین احکام کلی و بلندمدت را مشخص نمی کند بنابراین چون فقط در یک سال مالی قابل اجراست احکام دقیق مرتبط با آن سال را بیان می کند. مثلا در اجرای ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم، موضوع معافیت مالیات حقوق به قانون بودجه سنواتی واگذار شده است چرا که قانون بودجه هر ساله احکام مرتبط با آن سال را تعیین می کند و از طرفی چون معافیت حقوق هر ساله باتوجه به تورم تغییر می کند از این رو موضوع معافیت مالیات حقوق به قانون بودجه سنواتی محول شده است.

ماده ۸۴- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول این نوع مالیات از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.
 
با توجه به توضیحاتی که داده شد بریم سراغ تبصره (۱۵) قانون بودجه و بررسی نرخ های مالیاتی در خصوص معافیت حقوق:
 
بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳- در سال ١٤٠٣، سقف‌ معافیت‌ مالیاتی‌ و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی‌ که‌ تحت‌ عناوینی‌ از قبیل‌ حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق‌ شغل‌، حق‌ شاغل‌، فوقالعادهها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه‌، حق‌ مشاوره، حق‌ حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس‌، حق‌التحقیق‌، حق‌ پژوهش‌ و کارانه‌ اعم‌ از مستمر یا غیرمستمر که‌ به‌صورت نقدی و غیرنقدی، از یک‌ یا چند منبع‌، در بخش‌ دولتی‌ و یا غیردولتی‌ تحصیل‌ می‌نمایند، چه‌ از کارفرمای اصلی‌ و یا غیراصلی‌ (موضوع تبصره (١) ماده (٨) قانون مالیاتهای مستقیم‌) باشد، به‌ شرح زیر است‌:
١) سقف‌ معافیت‌ مالیاتی‌ سالانه‌ موضوع ماده (٨٤) «قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم‌» مصوب ١٣٩٤ در سال ١٤٠٣ مبلغ‌ یک‌میلیارد و چهارصد و چهل‌ میلیون (۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین‌ می‌ شود.
 
٢) نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی‌ به‌ شرح زیر می‌باشد:
٢-١- نسبت‌ به‌ مازاد یک‌ میلیارد و چهارصد و چهل‌ میلیون (۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک‌ میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ده درصد (١٠٪)
٢-٢-نسبت‌ به‌ مازاد یک‌ میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سه‌ میلیارد و دویست‌ و چهل‌ میلیون (۳.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، پانزده درصد (١٥٪)
٢-٣- نسبت‌ به‌ مازاد سه‌ میلیارد و دویست‌ و چهل‌ میلیون (۳.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بیست‌ درصد (٢٠٪)
٢-٤- نسبت‌ به‌ مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌ بالا، سی‌ درصد (٣٠٪)
 

جدول معافیت مالیات حقوق سال ۱۴۰۳

ردیف مبلغ حقوق از مبلغ حقوق تا مشمول مالیات نرخ مالیات رفرنس
۱ ۰ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰ ۰٪ بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳
۲ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰٪
۳ ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵٪
۴ ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰٪
۵ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ و بالاتر - ۳۰٪

کلیه اعداد به ریال و محاسبات بصورت ماهانه می باشد.

 

نحوه محاسبه مالیات حقوق سال ۱۴۰۳

در این قسمت قصد دارم تمامی محاسبات موارد بالا را بصورت ریز و دقیق موشکافی کنم و موارد بیشتری را باهم بررسی کنیم.

نحوه محاسبات در جدول زیر و تعاریف آنها:
 • مبلع حقوق از: مبلغ پایه ای است که در قانون بودجه تعریف شده است.
 • مبلغ حقوق تا: مبلغ سقف هر مرحله از محاسبات می باشد.
 • نرخ مالیات: نرخ مالیات بر حقوق می باشد که باید * ستون “مشمول مالیات” شود.
 • مشمول مالیات: این عدد از حاصل (مبلغ حقوق از – مبلغ حقوق تا) بدست آمده است.
 • مبلغ مالیات: عدد بدست آمده از حاصل (نرخ مالیات * مشمول مالیات) بدست آمده است.
ردیف مبلغ حقوق از مبلغ حقوق تا مشمول مالیات نرخ مالیات مالیات قابل پرداخت
۱ ۰ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰ ۰ ۰
۲ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰٪ ۴.۵۰۰.۰۰۰
۳ ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵٪ ۱۵.۷۵۰.۰۰۰
۴ ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰٪ ۲۶.۰۰۰.۰۰۰
۵ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۰٪ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۶ جمع مالیات قابل پرداخت برای حقوق ماهیانه ۶۰ میلیون تومان ۱۰۶.۲۵۰.۰۰۰ ریال

 

برای محاسبات فوق می توانید از اکسل مالیات حقوق ۱۴۰۳ استفاده نمایید. فایل اکسل دارای دو شیت جداگانه می باشد، یک شیت برای محاسبات فوق و شیت دیگر برای محاسبات اطلاعات کلیه اقلام مرتبط با پرسنل و محاسبه حقوق و دستمزد. این اکسل بدون هیچگونه رمزنگاری و کاملا دارای فرمول می باشد.

 

معافیت ماده (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات

ماده (۵۷)- در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد.
 
در خصوص معافیت (۵۷) باید عرض کنم که این معافیت برای اشخاصی است که تنها راه درآمدی آنها از اجاره ملک می باشد و هیچگونه درآمد دیگری ندارند. در این صورت می توانند از معافیت ماده ۵۷ قانون مالیات استفاده نمایند. این معافیت همانند معافیت مالیات حقوق هر ساله در قانون بودجه سنواتی پیش بینی می شود که برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بصورت سالانه می باشد.
 
ماده (۱۰۱)- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا ‌میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ­های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.
 
معافیت ماده ۱۰۱ همانند ماده ۵۷ معافیت آن هرساله در قانون بودجه سنواتی پیش بینی می شود. به این نوع معافیت، معافیت معیشتی می گویند. معافیت معیشتی ماده ۱۰۱ در سال ۱۴۰۳ برای صاحبان مشاغل مبلغ ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بصورت سالانه می باشد. در نظر داشته باشید که اگر در پرونده مالیاتی خود شریک تعریف کرده باشید می توانید به اندازه هر شریک از این معافیت استفاده کنید (همسر نمی تواند شریک باشد). این مبلغ از درآمد مشمول مالیات کسر می شود.

 

لایحه بودجه 1403 درباره حقوق ها چه می گوید؟

لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی‌هایی برای افزایش حقوق کارگران و کارمندان داشته است. افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشتی خانوار تعیین شده و به‌طور متوسط ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است. این مقدار ابتدا 18 درصد تعیین شده بود، اما در تلفیق بودجه، به 20 درصد افزایش پیدا کرد. حقوق کارگران با احتساب مزایایی چون بن مسکن، بن کارگری، پایه سنوات و حق اولاد محاسبه می‌شود. گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان 18 درصد و حقوق بازنشستگان،وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، 20 درصد افزایش خواهد داشت. والدین شهدا هم معادل حداقلی بازنشستگان دریافت خواهند کرد. بند (ث) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، تغییراتی را در مالیات حقوق در سال ۱۴۰۳ ایجاد کرده‌اند. این تغییرات به شرح زیر است:

 

جزء (۱) بند (ث) تبصره (۱۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳

در این بند، سقف معافیت مالیات حقوق در سال ۱۴۰۳ سالانه ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین شده است. این بدان معناست که کارگرانی که حقوق سالانه آنها بیش از ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد، مشمول پرداخت مالیات حقوق می شوند که با توجه به معافیت ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم در نظر گرفته شده است.

 

جزء (۲) بند (ث) تبصره (۱۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳

قانونگذار در این بند نرخ های مالیاتی مربوط به مالیات حقوق کارمندان رو اعلام کرده است که این نرخ ها از ده درصد (۱۰٪) تا سی درصد (۳۰٪) متغیر است. همچنین افرادی که به‌صورت ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌الزحمه، تالیف و پاداش کار می‌کنند نیز مشمول مالیات هستند. با اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری براساس ماده (۸۵) قانون مالیات های مستقیم مالیات آنها محاسبه، مطالبه و وصول می شود.

 

بند (ح) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۳

دستگاه‌های اجرایی باید پرداختی‌ها برای کارمندان را در یک فیش حقوقی به‌صورت ماهانه ارائه کنند. در غیر این صورت، هر روش دیگری خلاف قانون است. این تغییرات، تأثیراتی را در مالیات حقوق در سال ۱۴۰۳ خواهد داشت. به‌عنوان مثال، افزایش سقف معافیت مالیات حقوق، باعث می‌شود که بخشی از حقوق کارگران و کارکنان از مالیات معاف شود. این امر می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی این اقشار کمک کند. البته، باید توجه داشت که این تغییرات هنوز قطعی نشده‌اند و ممکن است در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی تغییر کنند.

 

حقوق و اضافه کار و مالیات در سال ۱۴۰۳

 

برای درک بهتر موضوع حقوق و اضافه کار و مالیات حقوق ۱۴۰۳ ، بیایید نگاهی ساده‌تر به اطلاعات بیندازیم:

حقوق پایه ۱۴۰۳

در سال ۱۴۰۳، کارگران حداقل پایه ماهانه حدود ۶۳.۷ میلیون ریال ( ۶۳,۶۹۹,۴۰۸ ریال ) حقوق دریافت خواهند کرد ( حداقل پایه حقوق وزارت کار ). این عدد برای روزانه به حدود ۲.۱ میلیون ریال ( ۲,۱۲۳,۳۱۳ ریال ) و برای هر ساعت کار حدود ۲۸۹ هزار ریال ( ۲۸۹,۶۷۴ ریال ) است. حقوق اداره کار برای کارمندان ۱۰۰.۰۰۰.۰۰ ریال خواهد بود. بنابراین حداقل حقوق پایه برای کارگران در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۳.۷ میلیون ریال در ماه است. این رقم برای هر روز ۲.۱ میلیون ریال و برای هر ساعت کار ۲۸۹ هزار ریال است. حقوق اداره کار برای کارمندان ۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

 

 

 

اضافه کار ۱۴۰۳

وقتی کاری بیش از ساعات معمول انجام می‌دهید، مبلغ اضافه‌کاری‌تان ۴۰ درصد بیشتر از هر ساعت معمولی محاسبه می‌شود. پس اگر ماهی ۲۰ ساعت اضافه کار کنید، میزان اضافه کار شما با ضرب ۲۰ ساعت در ۴۰٪ مزد یک ساعت کار عادی به دست می‌آید​. توجه داشته باشید که این ارقام بر اساس شرایطی مانند نرخ تورم و وضعیت اقتصادی تعیین شده و همیشه باید به‌صورت نقدی و ماهانه پرداخت شود. این درآمدها مشمول مالیات هستند. امیدواریم این توضیحات به شما کمک کند تا با نگاهی ساده‌تر به این موضوع نگاه کنید و بتوانید به‌راحتی در مورد حقوق و اضافه‌کار خود در سال ۱۴۰۳ برنامه‌ریزی کنید. لذا اضافه کار ۴۰ درصد بیشتر از حقوق هر ساعت کار عادی محاسبه می‌شود. پرداخت اضافه کار باید نقدی و ماهانه باشد. اضافه کار نیز مشمول مالیات می‌شود.
 
 

مالیات حقوق ۱۴۰۳

 • سقف معافیت مالیاتی سالانه در سال ۱۴۰۳ به ۱۴۴ میلیون تومان (معادل ۱۲ میلیون تومان در ماه) افزایش یافته است.
 • درآمد تا ۱۴۴ میلیون تومان در سال معاف از مالیات است.
 • نرخ مالیات برای سطوح مختلف درآمدی پلکانی است.
 • حقوق زیر ۱۲ میلیون تومان در ماه معاف از مالیات است.
 • حقوق بالای ۱۲ میلیون تومان با نرخ ۱۰ درصد و حقوق بین ۱۶.۵ میلیون تا ۲۷ میلیون تومان با نرخ ۱۵ درصد مالیات مواجه می‌شود.
 • سقف نرخ مالیات ۳۰ درصد برای حقوق بالای ۳۴ میلیون تومان است.

 

جدول مالیات حقوق ۱۴۰۳

محدوده درآمد سالانه (ریال) نرخ مالیات حقوق در قانون ۱۴۰۲ نرخ مالیات حقوق در لایحه ۱۴۰۳
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ به پایین ۰ % ۰ ٪
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۱ تا ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ % ۱۰ ٪
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۱ تا ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵ % ۱۵ ٪
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۱ تا ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰ % ۲۰ ٪
۴۰۸,۰۰۰,۰۰۱ به بالا ۲۵ % ۲۵ ٪

 

نرخ مالیات حقوق ۱۴۰۳

در سال ۱۴۰۳ ، نحوه محاسبه مالیات بر حقوق و دستمزد شامل تغییراتی بوده است. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد که سقف معافیت مالیاتی سالانه به ۱۲۰ میلیون تومان (معادل ۱۰ میلیون تومان ماهیانه) افزایش یافته است. بر اساس این تغییرات، نرخ مالیات بر مجموع درآمد افراد حقیقی به شرح زیر تعیین شده است:
 • درآمد تا ۱۴۴ میلیون تومان در سال معاف از مالیات است.
 • درآمد بین ۱۴۴ تا ۱۹۸ میلیون تومان در سال با نرخ ۱۰ درصد مالیات مواجه می‌شود.
 • درآمد بین ۱۹۸ تا ۳۲۴ میلیون تومان در سال با نرخ ۱۵ درصد مالیات مواجه می‌شود.
 • درآمد بین ۳۲۴ تا ۴۸۰ میلیون تومان در سال با نرخ ۲۰ درصد مالیات مواجه می‌شود.
 • درآمد بالاتر از ۴۸۰ میلیون تومان در سال با نرخ ۳۰ درصد مالیات مواجه می‌شود​
علاوه بر این، برای حقوق‌های زیر ۱۲ میلیون تومان ماهانه، نیازی به پرداخت مالیات نیست و این حقوق‌ها کاملاً معاف هستند. با افزایش حقوق از این میزان، مالیات به‌صورت پلکانی و بر اساس طبقه‌بندی درآمدی تعیین‌شده اعمال می‌شود. به‌عنوان مثال، حقوق بالای ۱۲ میلیون تومان با نرخ ۱۰ درصد و حقوق بین ۱۶ میلیون و پانصد هزار تومان تا ۲۷ میلیون تومان با نرخ ۱۵ درصد مالیات مواجه می‌شود و به همین ترتیب برای سایر طبقات تا سقف حقوق ۳۴ میلیون تومان و بالاتر که با نرخ ۳۰ درصد مالیات مواجه می‌شوند.

 

 

نکات مهم

 • این اطلاعات بر اساس شرایط فعلی و نرخ تورم تعیین شده‌اند.

 • ممکن است در طول سال تغییراتی در این قوانین اعمال شود.

حقوق و دستمزد کارکنانی که مشمول قانون کار نیستند

حقوق و دستمزد کارکنانی که مشمول قانون کار نیستند، تحت قوانین و مقررات دیگری مانند قوانین خدمات کشوری یا قوانین خاص برای بخش‌های خاص اداری یا سازمانی تعیین می‌شوند. این گروه می‌تواند شامل کارکنان دولت، نیروهای مسلح، قضات و برخی از مشاغل حرفه‌ای مانند پزشکان و وکلا باشد که تحت قوانین حرفه‌ای خودشان هستند.

 

معافیت‌های حقوق و دستمزد ۱۴۰۳

معافیت‌های مالیاتی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳ به دو دسته عمومی و خاص تقسیم می‌شوند. معافیت‌های عمومی به‌طور یکسان برای همه افرادی که مشمول مالیات هستند، اعمال می‌شود. از طرف دیگر، معافیت‌های خاص برای گروه‌های خاصی از افراد مانند جانبازان و معلولان در نظر گرفته می‌شود​.  در سال ۱۴۰۳، میزان معافیت مالیاتی حقوق برای افراد مجرد، ۱۲۰ میلیون تومان در سال و برای افراد متأهل، ۲۴۰ میلیون تومان در سال تعیین شده است. برخی موارد که از معافیت مالیاتی حقوق برخوردار نیستند عبارت‌اند از:

 • پرداختی‌های مستقیم به کارمندان مانند کمک هزینه مسکن، خواربار، بن کارت و سایر مزایا.
 • دستمزدهای پرداختی به مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌ها.
 • حقوق و دستمزد کارکنانی که مشمول قانون کار نیستند، مانند کارکنان دولت.

 

​تفاوت مالیات حقوق کارمندان دولتی و خصوصی

تفاوت اصلی مالیات حقوق بین کارمندان دولتی و خصوصی معمولاً در نحوه اجرا و معافیت‌های مالیاتی خاصی است که برای برخی کارکنان دولتی اعمال می‌شود. با این حال، اصول کلی محاسبه مالیات براساس درآمد و نرخ‌های مالیاتی معمولاً برای هر دو گروه یکسان است.

 

اعمال مالیات حقوق در حسابداری

در حسابداری، مالیات حقوق به‌عنوان هزینه از حقوق و دستمزدها کسر می‌شود و در صورت مالی آورده می‌شود. کارفرمایان موظفند مالیات مربوط به حقوق کارمندان را محاسبه کنند، از حقوق آنها کسر و به سازمان مالیاتی پرداخت نمایند. این فرآیند باید طبق قوانین مالیاتی کشور و در بازه‌های زمانی مشخصی اجرا شود.

 

مالیات 6 میلیون تومانی برای حقوق کارگران در سال 1403

طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیات حقوق ۱۴۰۳ ماهانه ۱۲ میلیون تومان است. یعنی کارگرانی که حقوق ماهانه آنها بیش از ۱۲ میلیون تومان باشد، باید مالیات پرداخت کنند. نرخ مالیات حقوق در سال ۱۴۰۳ به صورت پلکانی است. یعنی هر چه حقوق کارگر بیشتر باشد، نرخ مالیات نیز بیشتر می‌شود. نرخ مالیات حقوق در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

 • مازاد بر ۱۴۴ میلیون تا ۱۹۸ میلیون تومان: ۱۰%
 • ۱۹۸ میلیون  تا سقف ۳۲۴ میلیون تومان: ۱۵%
 • ۳۲۴ میلیون تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان: ۲۰%
 • مازاد بر ۴۸۰ میلیون تومان: ۳۰%

با توجه به این نرخ‌ها، کارگر با حقوق ماهانه ۱۵ میلیون تومان، باید ۳۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت کند. یعنی حدود ۱۰ درصد از حقوق او به‌عنوان مالیات کسر می‌شود. با یک ضرب و تقسیم ساده می‌توانید مالیات حقوقتان را برای ۱۴۰۳ تخمین بزنید. بنابراین، ادعای اینکه مالیات حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ به ۶ میلیون تومان می‌رسد، صحت ندارد. این رقم تنها برای کارگرانی صدق می‌کند که حقوق ماهانه آنها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد. باز هم باید تاکید کنیم که این رقم‌ها هنوز قطعی نشده‌اند و ممکن است در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی تغییر کنند.

 

دستور رئیس‌جمهور در لایحه بودجه 1403 مالیات حقوق

رئیس‌جمهور در دستوری به سازمان برنامه و بودجه، خواستار افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق کارگران و کارکنان به ۱۲ میلیون تومان در ماه شد. این دستور در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شد و در نهایت، سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال ۱۴۰۳ ماهانه ۱۲ میلیون تومان تعیین شد. دستور رئیس‌جمهور، از آن جهت اهمیت دارد که باعث می‌شود بخشی از حقوق کارگران و کارکنان از مالیات معاف شود. این امر می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی این اقشار کمک کند. ما سعی کرده‌ایم تا تمامی جزئیات مالیات حقوق 1403 را برای شما بنویسیم تا بتوانید در مورد برنامه‌ریزیِ مالیِ یک سالِ آینده، تصمیم‌گیری کنید. 

 

 

سوالات متداول درباره مالیات حقوق ۱۴۰۳

چگونه می‌توان به مالیات حقوق اعتراض کرد؟

ابتدا باید دلیل مشخص و موجهی برای اعتراض به محاسبه مالیات حقوق داشته باشید. اشتباهات در محاسبات مالیاتی یا اشکالات در محاسبه درآمد نمونه‌هایی از این موارد است. سپس حتما باید اعتراض خود را در راستای ماده (۸۷) قانون مالیات به سازمان مالیاتی تقدیم کنید. این اعتراض باید همراه با مستندات و دلایل دقیقی ارائه شود که اعتراض شما را توجیه می‌کند.

 

آیا از قوانین پیچیده مالیاتی سر در نمی‌آورید؟ ‍ 

 
نگران نباشید!  ما اینجا هستیم تا به شما در درک و پرداخت صحیح مالیاتتان کمک کنیم. با شرکت در دوره‌های آموزش مالیات راوی حساب : 
 
✅ با آخرین قوانین و مقررات مالیاتی آشنا می‌شوید. 
✅ نحوه محاسبه و پرداخت مالیات خود را یاد می‌گیرید. 
✅ از جریمه‌ها و خطاهای رایج در پرداخت مالیات جلوگیری می‌کنید. 
✅ در وقت و هزینه خود صرفه‌جویی می‌کنید. 
 
فرصت را از دست ندهید! همین امروز در دوره‌های آموزشی راوی حساب ثبت نام کنید و از مزایای زیر بهره‌مند شوید:
 • آموزش‌های جامع و کاربردی توسط اساتید مجرب ‍‍
 • ارائه جزوات و منابع آموزشی
 • پشتیبانی و مشاوره

آموزش مالیات

 
 

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0