وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

جدول حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳

  • نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

  • تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

  • تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۲/۱۶

  • ثبت نظر

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

در سال ۱۴۰۳، مثل سال‌های گذشته، حقوق بر اساس قوانین و باتوجه به احکام قانون بودجه و با توجه به تغییرات اقتصادی، تورم و سایر شرایط اقتصادی حاکم بر کشور تعیین و وضع می‌شود و با توجه به جمیع شرایط و در نظر گرفتن وضعیت کارفرما و کارمندان یا کارگران میزان حقوق و دستمزد برای هر سال در نظر گرفته می شود. در نهایت، افزایش حقوق و مزایای کارگران نقش مهمی در ارتقای شرایط زندگی افراد جامعه ایفا می‌کند .

 

افزایش حداقل حقوق کارگران در جدول حقوق ۱۴۰۳

وزیر کار با اطلاع رسانی اخیر اعلام کرد که حق اولاد از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان افزایش یافته است. این افزایش در حقوق و مزایای کارگران نشان‌دهنده تلاش دولت برای بهبود شرایط اقتصادی و زندگی مردم است. بر اساس اعلام وزیر کار، بن خوار و بار از ۱.۱ میلیون تومان به ۱.۴ میلیون تومان و حق مسکن بدون تغییر ۹۰۰ هزار تومان و حق تاهل ۵۰۰ هزار تومان برای اولین بار برای کارگر خانم و آقا در نظر گرفته شده است. همچنین، حداقل دریافتی یک کارگر با دو فرزند از ۸ میلیون و ۵۰۹ هزار تومان امسال به ۱۱ میلیون ۶۰۹ هزار تومان افزایش یافته است. این افزایش درآمد برای خانوارهای کارگری نقش مهمی در بهبود شرایط زندگی خانواده‌ها دارد. وزیر کار همچنین اعلام کرده است که بازنشستگان نهادهای عمومی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری مشمول قانون حداکثر حقوق و مزایا خواهند بود. این تدابیر قابل توجهی برای حمایت از بازنشستگان و ارتقاء وضعیت زندگی آن‌ها است. در ادامه، وزیر کار به تعیین شیوه جدیدی برای تعیین مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ پرداخته است. او بیان کرده است که لایحه‌ای اصلاحی به دولت ارائه خواهد شد تا حداقل مزد کارگران همزمان با حداقل مزد کارمندان در لایحه بودجه مشخص شود. در این راستا، رعیتی فرد، معاون روابط کار، نیز افزوده است که دریافتی یک کارگر با خانوار ۳.۳ نفری از ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان افزایش یافته است. این افزایش درآمدی نشان‌دهنده تلاش دولت برای افزایش قدرت خرید و بهبود شرایط اقتصادی مردم است.

 

جدول حقوق کارگران ۱۴۰۳

طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است جدول حقوق ۱۴۰۳ کارگران را بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت تعیین نماید. این اقدام جهت حفظ پایداری اقتصادی و تضمین حقوق اجتماعی کارگران صورت می‌گیرد. برای این منظور، هر سال قبل از برگزاری جلسات تعیین مزد، جلساتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود تا مسائل مربوط به نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت مورد بحث و بررسی قرار گیرد. پس از تصویب این مقادیر، شورای عالی کار جلسات خود را برگزار کرده و حقوق و دستمزد کارگران بر اساس این تعیینات نهایی را تعیین می‌نماید. این روند به منظور ارتقای رفاه و عدالت اجتماعی، هموار سازی روابط کاری و تعادل بین منافع کارفرما و کارگران انجام می‌شود. در زیر محاسبه حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران رو بصورت مختصر مشاهده می نمایید.

خلاصه جدول حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳

 

جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران
ردیف شرح روزانه (به ریال) ماهانه (به ریال)
۱ حداقل دستمزد (۳۰ روزه) ۲.۳۸۸.۷۲۸ ۷۱.۶۶۱.۸۴۰
۲ بن کارگری ۴۶۶.۶۶۶ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰
۳ حق مسکن ۳۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
۴ حق عائله مندی ۱۶۵.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
۵ حق اولاد (برای هر فرزند) ۲۳۸.۸۷۲ ۷.۱۶۶.۱۸۴
سایر سطوح مزدی (۲۲٪ افزایش نسبت به سال قبل)
۱ مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهانه ۲۳۰.۰۲۶ ۶.۹۰۰.۷۸۰
۲ پایه سنوات ۷۰.۰۰۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰
۳ بن کارگری ۴۶۶.۶۶۶ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰
۴ حق مسکن ۳۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
۵ حق عائله مندی ۱۶۵.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
۶ حق اولاد (برای هر فرزند) ۲۳۸.۸۷۲ ۷.۱۶۶.۱۸۴

 

جدول حقوق کارمندان ۱۴۰۳

در این قسمت جدول کامل مربوط به حقوق و دستمزد و مزایای حقوق بگیران درج شده است.
 
جدول حقوق و دستمزد کارگران درسال ۱۴۰۳
ردیف شرح حقوق (۳۰ روزه) حقوق (۳۱ روزه)
۱ دستمزد پایه (ساعتی) ۳۲۵.۸۸۴ ۳۲۵.۸۸۴
۲ دستمزد پایه (روزانه) ۲.۳۸۸.۷۲۸ ۲.۳۸۸.۷۲۸
۳ حقوق ماهانه (پایه) ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ ۷۴.۰۵۰.۵۶۸
۴ بن کارگری ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰
۵ حق مسکن ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
۶ حق سنوات (بشرط دارای بیش از یکسال سابقه) ۲.۱۰۰.۰۰۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰
۷ حق اولاد (هر فرزند) ۷.۱۶۶.۱۸۴ ۷.۱۶۶.۱۸۴
۸ حق عائله مندی (متاهلین) ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
۹ حق بیمه سهم کارگر ۶.۶۲۶.۳۲۹ ۶.۷۹۳.۵۴۰
۱۰ دریافتی افراد مجرد (بعد از کسر بیمه) ۸۸.۰۳۵.۵۱۱ ۹۰.۲۵۷.۰۲۸
۱۱ دریافتی افراد متاهل (بدون فرزند) بعد از کسر بیمه ۹۳.۰۳۵.۵۱۱ ۹۵.۲۵۷.۰۲۸
۱۲ دریافتی افراد متاهل (یک فرزند) بعد از کسر بیمه ۱۰۰.۲۰۱.۶۹۵ ۱۰۲.۴۲۳.۲۱۲
۱۳ دریافتی افراد متاهل (دو فرزند) بعد از کسر بیمه ۱۰۷.۳۶۷.۸۷۹ ۱۰۹.۵۸۹.۳۹۶
۱۴ هر ساعت اضافه کاری ۴۵۶.۲۳۸ ۴۵۶.۲۳۸
۱۵ نوبت کاری عصر (۱۰٪) ۷.۱۶۶.۱۸۴ ۷.۴۰۵.۰۵۷
۱۶ نوبت کاری صبح و عصر و شب (۱۵٪) ۱۰.۷۴۹.۲۷۶ ۱۱.۱۰۷.۵۸۵
۱۷ نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵٪) ۱۶.۱۲۳.۹۱۴ ۱۶.۶۶۱.۳۷۸

 

جدول حقوق ۱۴۰۳ و نحوه محاسبه آن

در ادامه جدولی برای شما طراحی کرده ایم و در آن محاسبات حقوق دستمزد سال ۱۴۰۳ در آن ذکر شده و نحوه محاسبات آن شرح داده که میتوانید براساس این جدول حقوق و دستمزد سازمان خود را براحتی محاسبه کنید.
 
 
جزئیات حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳
ردیف شرح مبلغ (سال ۱۴۰۳) نحوه محاسبه (فرمول)
۱ مزد روزانه ۲.۳۸۸.۷۲۸ براساس نرخ مصوب
۲ حقوق ماهانه (۳۰ روزه) ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ مزد روزانه * ۳۰ روز
۳ حقوق ماهانه (۳۱ روزه) ۷۴.۰۵۰.۵۶۸ مزد روزانه * ۳۱ روز
۴ بن کارگری ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ براساس نرخ مصوب
۵ حق مسکن ۹.۰۰۰.۰۰۰ براساس نرخ مصوب
  حق عائله مندی (متاهلین)  ۵.۰۰۰.۰۰۰ بر اساس نرخ مصوب
۶ حق اولاد (هر فرزند) ۷.۱۶۶.۱۸۴ مزد روزانه * ۳
۷ حداقل دریافتی ماهانه کارگران مجرد و بدون سابقه ۹۴.۶۶۱.۸۴۰ -
۸ حداقل دریافتی با یک فرزند ۱۰۶.۸۲۸.۰۲۴ -
۹ حداقل دریافتی با دو فرزند ۱۱۳.۹۹۴.۲۰۸ -
۱۰ مزد هر ساعت کاری ۳۲۵.۸۸۴ مزد روزانه / ۷.۳۳
۱۱ هر ساعت اضافه کاری ۴۵۶.۲۳۸ مزد ساعتی * ۱.۴
۱۲ حداقل عیدی سال ۱۴۰۳ ۱۴۳.۳۲۳.۶۸۰ آخرین حقوق ماهیانه * ۲
۱۳ حداکثر عیدی سال ۱۴۰۳ ۲۱۴.۹۸۵.۵۲۰ آخرین حقوق ماهیانه * ۳
۱۴ پایه سنواتی (ماهانه) ۲.۱۰۰.۰۰۰ براساس نرخ مصوب
 

 

اکسل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳

توضیحاتی که در بالا گفته شد تماما در یک فایل اکسل محاسبه و آموزش داده شده است که این فایل اکسل بصورت لایه باز می باشد و براحتی می توانید فرمول های آن را مشاهده و یا ویرایش نمایید. در ویدیویی که در ابتدای این مقاله آمده فایل اکسل را مشاهده می کنید و براحتی می توان محاسبات حقوق و دستمزد خود را به ساده ترین شکل ممکن انجام داد. برای دریافت فایل اکسل محاسبه حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ کلیک کنید.
 
 

نحوه محاسبه حقوق بر اساس جدول حقوق ۱۴۰۳

برای درک بهتر موضوع حقوق و اضافه کار و محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۳ ، بیایید نگاهی ساده‌تر به اطلاعات بیندازیم:

حقوق پایه ۱۴۰۳

حقوق پایه مبلغی است که کارگر در براساس ماده (۴۱) قانون کار دریافت می کند. این مبلغ بدون در نظر گرفتن مزایا می باشد. مبلغ حقوق پایه در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ برای ماههای ۳۰ روزه می باشد. باتوجه به توضیحاتی که داده شد رجوع کنیم به ماده (۴۱) قانون کار:
‌ماده ۴۱- شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ذیل تعیین نماید:
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
 

خوار و بار (بن کارگری)

بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷٫۷٫۲۱ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۳ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد ماهانه مبلغ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد. 
 

اضافه کار ۱۴۰۳

وقتی کاری بیش از ساعات معمول انجام می‌دهید، مبلغ اضافه‌کاری‌تان ۴۰ درصد بیشتر از هر ساعت معمولی محاسبه می‌شود. پس اگر ماهی ۲۰ ساعت اضافه کار کنید، میزان اضافه کار شما با ضرب ۲۰ ساعت در ۴۰٪ مزد یک ساعت کار عادی به دست می‌آید​. توجه داشته باشید که این ارقام بر اساس شرایطی مانند نرخ تورم و وضعیت اقتصادی تعیین شده و همیشه باید به‌صورت نقدی و ماهانه پرداخت شود. این درآمدها مشمول مالیات هستند. امیدواریم این توضیحات به شما کمک کند تا با نگاهی ساده‌تر به این موضوع نگاه کنید و بتوانید به‌راحتی در مورد حقوق و اضافه‌کار خود در سال ۱۴۰۳ برنامه‌ریزی کنید. لذا اضافه کار ۴۰ درصد بیشتر از حقوق هر ساعت کار عادی محاسبه می‌شود. پرداخت اضافه کار باید نقدی و ماهانه باشد. اضافه کار نیز مشمول مالیات می‌شود.
 
 

عائله مندی

عائله مندی حقی است که از سوی کارفرما به کارگران متاهل پرداخت می شود و برای سال ۱۴۰۳ از الزمات و پرداختی های کارفرما به کارگران متاهل در نظر گرفته شده است. در بخشنامه شورای عالی کار ۱۴۰۳ در این خصوص اینگونه آمده است: مبلغ حق تاهل ماهانه ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پنج میلیون ریال) برای کارگران متاهل اعم از مرد یا زن تعیین تا از فروردین ماه سال ۱۴۰۳ از سوی کارفرمایان پرداخت شود. 
 

حق اولاد

حق اولاد مبلغی است به عنوان کمک هزینه مخارج فرزندان کارگران که در پایان هر ماه به پایه حقوق کارگر دارای فرزند اضافه و پرداخت می شود.
 

مسکن

مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری مطابق سال گذشته ماهانه ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ( نه میلیون ریال ) می باشد تا از فروردین ماه سال ۱۴۰۳ توسط کارفرمایان پرداخت شود. 
 

پایه سنوات

طبق دستمزد شورای عالی کار در ابتدای سال پایه سنواتی کارگران کارگاه های مشمول قانون کار اعلام می شود. به این صورت که هر کارگری به شرط اینکه حداقل یکسال سابقه کار در کارگاه محل اشتغال داشته باشد، یک پایه سنواتی به حقوقش اضافه می شود. پایه سنواتی جزو مزد ثابت است و به حقوق کارگر اضافه می شود. در بخشنامه شورای عالی کار ۱۴۰۳ اینگونه آمده:
 
به کارگرانی که در سال ۱۴۰۳ دارای یک سال سابقه کار شده با یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۷۰۰۰۰ ریال نیز به عنوان (پایه سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱- پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری صورت می گیرد. 
 
تبصره ۲- به کارگران فصلی به نسبت مدت کار کردشان در سال ۱۴۰۲ میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. 
 
تبصره ۳- بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۸ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه از ابتدای سال ۱۴۰۳ همه کارگران دارای قرارداد کار دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه حق سنوات با مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود. 
 

لایحه بودجه 1403 درباره حقوق ها چه می گوید؟

لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی‌هایی برای افزایش حقوق کارگران و کارمندان داشته است. افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشتی خانوار تعیین شده و به‌طور متوسط ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است. این مقدار ابتدا 18 درصد تعیین شده بود، اما در تلفیق بودجه، به 20 درصد افزایش پیدا کرد. حقوق کارگران با احتساب مزایایی چون بن مسکن، بن کارگری، پایه سنوات و حق اولاد محاسبه می‌شود. گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان 18 درصد و حقوق بازنشستگان،وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، 20 درصد افزایش خواهد داشت. والدین شهدا هم معادل حداقلی بازنشستگان دریافت خواهند کرد. بند (ث) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، تغییراتی را در مالیات حقوق در سال ۱۴۰۳ ایجاد کرده‌اند. این تغییرات به شرح زیر است:

 

جزء (۱) بند (ث) تبصره (۱۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳

در این بند، سقف معافیت مالیات حقوق در سال ۱۴۰۳ سالانه ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین شده است. این بدان معناست که کارگرانی که حقوق سالانه آنها بیش از ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد، مشمول پرداخت مالیات حقوق می شوند که با توجه به معافیت ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم در نظر گرفته شده است.

 

جزء (۲) بند (ث) تبصره (۱۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳

قانونگذار در این بند نرخ های مالیاتی مربوط به مالیات حقوق کارمندان رو اعلام کرده است که این نرخ ها از ده درصد (۱۰٪) تا سی درصد (۳۰٪) متغیر است. همچنین افرادی که به‌صورت ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌الزحمه، تالیف و پاداش کار می‌کنند نیز مشمول مالیات هستند. با اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری براساس ماده (۸۵) قانون مالیات های مستقیم مالیات آنها محاسبه، مطالبه و وصول می شود.

 

بند (ح) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۳

دستگاه‌های اجرایی باید پرداختی‌ها برای کارمندان را در یک فیش حقوقی به‌صورت ماهانه ارائه کنند. در غیر این صورت، هر روش دیگری خلاف قانون است. این تغییرات، تأثیراتی را در مالیات حقوق در سال ۱۴۰۳ خواهد داشت. به‌عنوان مثال، افزایش سقف معافیت مالیات حقوق، باعث می‌شود که بخشی از حقوق کارگران و کارکنان از مالیات معاف شود. این امر می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی این اقشار کمک کند. البته، باید توجه داشت که این تغییرات هنوز قطعی نشده‌اند و ممکن است در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی تغییر کنند.

 

مقایسه جدول حقوق و دستمزد کارگران از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

در زیر جدولی تدارک دیده ایم تا بتوانید درک کلی از میزان تورم و میزان رشد حداقل حقوق کارگران از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ در ایران داشته باشید.

جدول مقایسه ای حقوق و دستمزد کارگران از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲
آیتم حقوق ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳
حداقل مزد (روزانه) ۶۱۱.۸۰۹ ۸۸۵.۱۶۵ ۱.۳۹۳.۲۵۰ ۱.۷۶۹.۴۲۷ ۲.۳۸۸.۷۲۸
حداقل مزد (ماهانه) ۱۸.۳۵۴.۲۷۰ ۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ۴۱.۷۹۷.۵۰۰ ۵۳.۰۸۲.۸۴۰ ۷۱.۶۶۱.۸۴۰
حق اولاد ۱.۸۳۵.۴۲۷ ۲.۶۵۵.۴۹۵ ۴.۱۷۹.۷۵۰ ۵.۳۰۸.۲۸۰ ۷.۱۶۶.۱۸۴
بن کارگری ۴.۰۰۰.۰۰۰ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ۸.۵۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۴.۵۰۰.۰۰۰ ۶.۵۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
سنوات روزانه ۵۸.۳۳۳ ۴۶.۶۶۶ ۷۰.۰۰۰ ۷۰.۰۰۰ ۷۰.۰۰۰
حداقل عیدی ۳۶.۷۰۸.۵۴۰ ۵۳.۱۰۹.۹۰۰ ۸۳.۵۹۵.۰۰۰ ۱۰۶.۱۶۵.۶۸۰ ۱۴۳.۳۲۳.۶۸۰
حداکثر عیدی ۵۵.۰۶۲.۸۱۰ ۷۹.۶۶۴.۸۵۰ ۱۲۵.۳۹۲.۵۰۰ ۱۵۹.۲۴۸.۵۲۰ ۲۱۴.۹۸۵.۵۲۰
حداقل دریافتی ماهانه کارگران بدون فرزند ۲۳.۳۵۴.۲۷۰ ۳۷.۰۵۴.۹۵۰ ۵۶.۷۹۷.۵۰۰ ۷۳.۰۸۲.۸۴۰ ۹۴.۶۶۱.۸۴۰
حداقل دریافتنی ماهانه کارگران با یک فرزند ۲۶.۹۳۹.۶۹۷ ۴۱.۱۱۰.۴۴۵ ۶۳.۰۷۷.۲۵۰ ۸۰.۴۹۱.۱۲۰  
حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند ۲۸.۷۷۵.۱۲۴ ۴۳.۷۶۵.۹۴۰ ۶۷.۲۵۷.۰۰۰ ۸۵.۷۹۹.۴۰۰  
دریافتی کارگران براساس دلار ۱۲۹ دلار ۱۶۳ دلار ۱۳۵ دلار ۱۵۸ دلار ۱۱۹ دلار

 

 

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0