وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

جدول حقوق کارگران در سال 1401

  • نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

  • تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۵

  • تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۲/۱۰/۰۳

  • ثبت نظر

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

برابر با ماده ۴۱ قانون کار شواری عالی کار موظف است جدول حقوق 1401 کارگران قانون کار را بر مبنای نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین کند. همه ساله قبل از جلسات تعیین مزد جلساتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توافق بر سر نرخ تورم مبنا و هزینه سبد معیشت تشکیل شده و پس از قطعی شدن این موارد جلسات شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران قانون کار تشکیل می شود.

جزئیات افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۱

دستمزد کارگران بدون سابقه و اولاد به ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان رسید/ بن ۸۵۰ و حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان

با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد، دریافتی کارگران بیش از یک میلیون و پانصد هزار تومان افزایش یافت.

نتایج شورایعالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱ مشخص شد، به گفته اعضای کارگری شورا، با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد، حداقل دستمزد روزانه، ۱.۳۹۳.۲۵۰ و پایه مزد ماهانه کارگران به ۴۱.۷۹۷.۵۰۰ ریال رسید.

در عین حال، بن کارگری به ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت. پایه سنوات روزانه نیز به ۷۰.۰۰۰ ریال رسید.

با این حساب، دریافتی کارگر حداقل بگیر بدون سابقه و بدون اولاد، با مجموع پایه مزد ماهانه‌ی ۴۱.۷۹۷.۵۰۰ ریال و بن ۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حق مسکن ۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال، برابر با ۵۶.۷۹۷.۵۰۰ ریال می‌شود.

حداقل دستمزد برای کارگر با یک فرزند، ۶۳.۰۷۷.۲۵۰ ریال و برای کارگر با دو فرزند، ۶۷.۲۵۷.۰۰۰ ریال شده است.

برای کارگران سایر سطوح، افزایش به این ترتیب است: ۳۸ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت ۱۷۱.۷۲۲ روزانه که برابر است با ۳۸ درصد افزایش مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵.۱۵۱.۶۶۰ ماهانه.

با این حساب، در سال آینده، هیچ کارگر مشمول قانون کاری کمتر از ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت.

 

جدول حقوق سال 1401 و نحوه محاسبه آن

در ادامه جدولی برای شما فراهم کرده ایم که میزان حقوق و دستمزد سال 1401 در آن ذکر شده است و در همین جدول نحوه محاسبه حقوق سال 1401 را نیز مشاهده می کنید.

جدول حقوق و دستمزد سال 1401
 

آنالیز حقوق و دستمزد کارگری از سال 1397 تا 1401

در ادامه راوی حساب آنالیزی از میزان حقوق و دستمزد سال 97 تا 1401 تدارک دیده ایم تا بتوانید درک کلی از روند رشد حقوق و دستمزد کارگران در ایران مطلع شوید.

میزان حقوق و دستمزد از سال 97 تا 1401

معافیت مالیات حقوق سال 1401

معافیت مالیات حقوق 1401 در قانون بودجه سال 1401 پیش بینی شده است و برای تعیین معافیت حقوق باید به آن مراجعه کرد. با توجه به جزئیات زیاد معافیت حقوق پیشنهاد می شود به مطلب معافیت مالیات بر حقوق سال 1401 مراجعه نمایید تا نحوه محاسبه و بخشنامه های لازم و جداول مربوطه را مشاهده فرمایید.

ابلاغ رسمی بخشنامه دستمزد سال 1401

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۱ وفق مقررات جزء ۵ بند الف و بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

متن بخشنامه معافیت مالیات حقوق سال 1401 به شماره 200/1401/7

بسمه تعالی

7

۱۴۰۱

مواد 84 – 86

م

مخاطبان / ذینفعان

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1401 وفق مقررات جزء (5) بند (الف) و بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور

با توجه به مقررات جزء (5) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مقرر می‌دارد:

1- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1401 مبلغ شش‌صد و هفتادودو میلیون (672.000.000) ریال تعیین می‌شود.

2- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت و فوق‌العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به‌استثنای عیدی پایان سال به شرح ذیل می‌باشد:

  • نسبت به مازاد شش‌صد و هفتادودو میلیون (672.000.000) ریال تا یک میلیارد و هشت‌صد میلیون (1.800.000.000) ریال، ده درصد (10%)
  • نسبت به مازاد یک میلیارد و هشت‌صد میلیون (1.800.000.000) ریال تا سه میلیارد (3.000.000.000) ریال، پانزده درصد (15%)
  • نسبت به مازاد سه میلیارد (3.000.000.000) ریال تا چهار میلیارد و دویست میلیون (4.200.000.000) ریال، بیست درصد (20%)
  • نسبت به مازاد چهار میلیارد و دویست میلیون (4.200.000.000) ریال به بالا، سی درصد (30%)

3- با توجه به اینکه عیدی پایان سال از نرخ‌های مقرر در جزء (5) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مستثنی گردیده است، درآمد عیدی در سال یادشده پس از اعمال معافیت مالیاتی موضوع‌بند (10) ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مقررات و نرخ‌های ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

به‌عنوان‌مثال چنانچه درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق قبل از پرداخت عیدی پایان سال پنج میلیارد و سیصد میلیون (5.300.000.000) ریال وعیدی پایان سال دویست میلیون (200.000.000) ریال باشد مالیات عیدی پایان سال به شرح ذیل محاسبه می‌شود.

معافیت سالانه به‌اضافه هفت برابر معافیت موضوع ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم

5.376.000.000=8×67.2000.000

درآمد مشمول مالیات عیدی پایان سال پس از کسر مالیات موضوع‌بند (10) ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم

144.000.000=56.000.000-200.000.000

کل درآمد مشمول مالیات سالانه

5.444.000.000=144.000.000+5.300.000.000

7.600.000=10% × 7.6000.000

13.600.000=20%×68.000.000

مالیات عیدی پایان سال

68.000.000=5.376.000.000 – 5.444.000.000

76.000.000=68.000.000 – 144.000.000

21.200.000=13.600.000- 7.600.000

 

4- با توجه به اینکه در مقررات بودجه‌ای مورداشاره حکم خاصی برای اعضای رسمی هیئت‌علمی پیش‌بینی‌نشده است، بنابراین اشخاص مذکور مشمول نرخ‌های مقرر در تبصره جزء (5) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور می‌باشند.

5- نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات بر حقوق موضوع‌بند 2 به شرح ذیل است:

درامد مشمول مالیات حقوق (ریال)

نرخ مالیات

از

تا

نسبت به مازاد

1

672.000.000

معاف

672.000.001

1.800.000.000

672.000.000

10%

1.800.000.001

3.000.000.000

1.800.000.000

15%

3.000.000.001

4.200.000.000

3.000.000.000

20%

نسبت به مازاد 4.200.000.000

30%

6- با عنایت به مفاد جزء (5) بند (الف) تبصره 12 قانون یادشده، معافیت‌های مقرر در فصل مالیات بر درآمد حقوق و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم از قبیل کمک‌هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و… به قوت خود باقی است.

به‌موجب بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، کلیه پرداخت‌ها مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و مشمول مفاد جزء (5) بند (الف) این تبصره است و باید به‌صورت ماهانه پرداخت شود.

بنابراین (الف)-پرداخت‌هایی که از طرف پرداخت‌کننده اصلی حقوق به عمل می‌آید، با رعایت مقررات پس از کسر معافیت ماده 84 و سایر معافیت‌ها مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین به نرخ‌های مقرر در جزء (5) بند (الف) تبصره 12 قانون مذکور و مشمول مالیات حقوق خواهد بود. همچنین پرداخت‌هایی که از طرف غیر پرداخت‌کننده اصلی حقوق انجام می‌شود با رعایت مقررات و بدون اعمال معافیت ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم به نرخ‌های مقرر در جزء (5) بند (الف) تبصره 12 مشمول مالیات می‌باشد. به‌این‌ترتیب اجرای حکم تبصره (1) ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با نرخ ده درصد (10%) موضوعیت نخواهد داشت.

ب_ مفاد تبصره (2) ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1401 برای حق‌التدریس پرداختی موضوعیت نداشته و حق‌التدریس مذکور حسب مورد مشمول مقررات بند (الف) فوق‌الذکر خواهد بود.

تصویر بخشنامه معافیت مالیات بر حقوق سال 1401 به شماره 200/1401/7

شما می توانید جهت آموزش مالیات و اطلاع از آخرین تغییرات قوانین مالیاتی به سایت راوی حساب مراجعه کنید و از تنوعی از روش های آموزشی مالیاتی بهره بگیرید.

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0