وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

مواعد زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی با توجه به تغییرات جدید

  • نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

  • تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۵

  • تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۱/۰۵

  • ثبت نظر

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

در این مقاله، به بررسی مواعد زمانی مرتبط با فرایند رسیدگی پرونده و بعد از آن فرایند دادرسی مالیاتی می‌پردازیم. در قوانین مالیاتی، تعیین مواعد زمانی برای انجام اقدامات مختلف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا این مواعد می‌توانند تأثیر مستقیمی بر روند و نتیجه پروسه‌های دادرسی داشته باشند. با توجه به مفاد ماده‌های مختلف قوانین مالیاتی ، مواعد زمانی مشخصی برای اعتراض به برگ تشخیص مالیات، درخواست تعدیل درآمد و رسیدگی به این درخواست‌ها تعیین شده است. به طور کلی، این مواعد زمانی به مودی یا طرف‌های مرتبط دیگر، فرصت می‌دهند تا در زمان مشخصی اعتراضات و درخواست‌های خود را مطرح کرده و به طریق قانونی به رسیدگی به موضوعات مالیاتی مورد اعتراض خود بپردازند. در اینجا، ما سعی خواهیم کرد تا با توجه به مفاد قانونی مربوطه، به توضیح و تبیین مواعد زمانی مرتبط با این فرآیندها بپردازیم تا افراد علاقه‌مند، با این مهم آشنا شوند و بتوانند در مسائل مالیاتی خود به شکل مؤثرتری اقدام نمایند. در نظر داشته باشید که در فرایندی که توضیح داده شده است برخی نکات را باید در نظر بگیریم برای مثال: اینکه فرایند ابلاغ به چه صورت می باشد و با توجه به ابلاغ انجام شده مودی باید اقداماتی را انجام دهد که در مقالات بعدی راجب به ابلاغ نکات کاملی را شرح می دهیم.

 

مهلت اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه

ماده (۲۳۸) قانون مالیات- در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مودی ابلاغ می ‌شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می ‌تواند ظرف سی ‌روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل ‌تام ‌الاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.
 
ماده ۲۳۸ به مودی حق می‌دهد که در صورت مخالفت با برگ تشخیص مالیات که به او ابلاغ شده است، ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ این برگ، شخصا یا از طریق وکیل تام‌الاختیار خود، با ارائه دلایل، اسناد و مدارک کتبا، از اداره امور مالیاتی درخواست مجدداً بررسی موضوع را داشته باشد. این به مودی فرصت می‌دهد تا در مدت مشخص (سی روز) اعتراض خود را به دلایل و مستندات کتبی موجه کرده و درخواست مجدداً بررسی را ارائه کند.
 
برای مثال برگ تشخیصی به شما ابلاغ شده است و در زیر میخواهیم که مواعد زمانی آن را بیان کنیم:
تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
مهلت اعتراض به برگ تشخیص و ارجاع به ماده ۲۳۸ ق.م.م: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱
 

مهلت توافق با ممیزکل در اجرای ماده ۲۳۸

ذیل ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم- مسوول/ مسوولان مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می ‌شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مودی و ظرف‌ مهلتی که بیش از چهل و پنج ‌‌روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع ‌رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای ‌رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند‌، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مودی نظر مسوول/ مسوولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل ‌شده، قطعی است. در غیر این‌ صورت برای رسیدگی به مابه ‌التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مودی، موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می ‌شود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلا در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نمایند.
 
این ماده تعیین می‌کند که مسئولان مربوط از طرف سازمان امور مالیاتی باید پس از ثبت درخواست تعدیل درآمد توسط مودی، ظرف مهلتی که بیش از چهل و پنج روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد، موضوع را بررسی کنند. اگر دلایل، اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانسته شود، آن را رد می‌کنند. در صورتی که دلایل و اسناد ارائه شده موثر در تعدیل درآمد تشخیص داده شود، موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص می‌کنند. اگر مودی با نظر مسئولان مربوط در تعدیل درآمد موافقت کند، درآمد مشمول مالیات تعدیل شده، قطعی می‌شود.
 
اگر دلایل و اسناد ارائه شده توسط مودی برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص داده نشود، موضوع باید به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده شود. این ارجاع باید موجب شود که موضوع مستدل در پرونده منعکس شده و مراتب برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال شود.
در کل، مهلت بررسی درخواست مودی توسط مسئولان مربوط باید نهایتا ۴۵ روز از تاریخ ثبت اعتراض باشد و اگر مودی با نظر آنها در تعدیل درآمد موافقت کند، برگ تشخیص مختومه می شود، در غیر این صورت موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود.
 
برای مثال برگ تشخیصی به شما ابلاغ شده است و در زیر میخواهیم که مواعد زمانی آن را بیان کنیم:
تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
مهلت اعتراض به برگ تشخیص و ارجاع به ماده ۲۳۸ ق.م.م: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
مهلت برگزاری جلسه ۲۳۸ توسط اداره مالیاتی: نهایتا تا ۴۵ روز بعد یعنی تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵
در نظر داشته باشید که طبق ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ ابلاغ و اجرا به مواعد فوق اضافه می شوند. یعنی مهلت برگ تشخیص از ۳۰ روز به ۳۲ روز افزایش می یابد.
 

مهلت اعتراض به رای هیات بدوی 

ماده (۲۴۷) قانون مالیات های مستقیم- آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره های آن به مودی،از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می باشد.
ماده ۲۴۷ این امکان را فراهم می‌کند که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، مودی یا مأموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار داده شوند. در این صورت، پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله می‌شود. اگرچه رأی این هیأت تجدید نظر می‌تواند قطعی و لازم الاجراء باشد، اما بایستی در مدت زمان مشخص (بیست روز) اقدامات لازم صورت گیرد تا این امکان محقق شود. زمانی که پرونده وارد هیات حل اختلاف بدوی می شود بعد از رسیدگی رای آن صادر می شود و بعد از صدور رای مودی تا ۲۰ روز میتواند اعتراض خود را به ثبت کند و پرونده را به هیات حل اختلاف تجدید نظر موضوع ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم ارجاع دهد در غیراینصورت پرونده قطعی می شود و مراحل پیگیری و اعتراض توسط مودی متفاوت می شود.
 

مهلت اعتراض به رای هیات تجدیدنظر

ماده (۲۵۱) قانون مالیات های مستقیم- مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.
ماده ۲۵۱ مربوط به زمانی است که یک مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی تصمیم به اعتراض در مورد تصمیم نهایی یک هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌گیرد. طبق این ماده، این اشخاص می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، اعتراض خود را به شورای عالی مالیاتی اعلام کنند. زمانی که برای پرونده مودی در هیات تجدیدنظر رای صادر می شود مودی ظرف ۲ ماه باید اقدام به ثبت اعتراض کند در غیراینصورت پرونده قطعی می شود. در مورد فرایند ثبت شکایت در مورد پرونده های قطعی شده مقداری متفاوت است و باتوجه به نوع پرونده باید اقدامات لازم را انجام داد. اما در نظر داشته باشید که فارغ از مهلت مواعد زمانی که قوانین مالیاتی پیش بینی شده، مودی می تواند هر زمان که بخواهد و با هر موضوع و میزان مالیاتی به هیات ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم ثبت اعتراض کند و از حقوق خود دفاع کند.
 

مهلت اعتراض به دیوان عدالت اداری

براساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، اشخاص می توانند ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ رای هیات های حل اختلاف مالیاتی اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ثبت کنند و در صورتیکه اشخاص مقیم خارج از ایران هستند نهایتا ظرف ۶ ماه اعتراض خود را ثبت کنند.
تبصره (۲) ماده (۱۶) قانون دیوان عدالت اداری- از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.
در صورتیکه سوال یا ابهامی در این زمینه دارید از طریق کامنت مطرح کنید تا پاسخ داده شود.
 

به سوال زیر پاسخ دهید

مهلت زمان اعتراض به رای هیات بدوی چند روز از تاریخ ابلاغ رای می باشد؟

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0