وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

آیین نامه اجرایی بند ی تبصره 12 بودجه 81 جهت اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی و قطعی بودن هزینه های مربوطه

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : آیین نامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۶/۰۴

  • 26538-ت-26961هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:26538/ت 26961هـ
تاریخ:1381/06/04
پیوست:دارد
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381/05/23 بنا به پیشنهاد شماره 1739-2/12 مورخ 1381/05/13 وزارت نفت وبه استناد بند "ی" تبصره (12) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
پیوست:
((آئین نامه اجرایی بند "ی" تبصره (12) قانون بودجه سال 1381 کل کشور))
ماده 1- در اجرای بند "ی" تبصره (12) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، شرکت ملی نفت ایران موظف است طرح های بهینه سازی مصرف انرژی را که با استفاده از منابع داخلی خود و یا اعتبارات مذکور در بند "ی" تبصره (29 قانون بودجه سال 1380 کل کشور به صورت کمک بلا عوض ویا پرداخت یارانه سود تسهیلات اجرا خواهند شد، از طریق وزارت نفت جهت تصویب به شورای اقتصاد برای طرح های با اعتبار بیش از پنج میلیارد ریال وبه کار گروهی مرکب از نمایندگان وززیران نفت و صنایع و معادن و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای طرح های با سقف اعتبار حداکثر پنج میلیارد ریال ارسال نماید و پس از تصویب شورا یا کار گروه مذکور (حسب مورد) و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نسبت به اجرای آنها اقدام نماید.
تبصره 1- در مواردی که اجرای طرح های مذکور توسط اشخاصی غیر از شرکت های تابع وزارت نفت اجرا می گردد، لازم است صلاحیت اجرایی، تخصصی و مالی متقاضیان اجرای طرح های فوق به تأیید شرکت ملی نفت ایران و حسب مورد تصویب شورای اقتصاد یا کارگروه یاد شده برسد.
تبصره 2- در اجرای ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در مورد طرح هایی که به روش بیع متقابل اجرا می شوند، لازم است توجیه اقتصادی، فنی و مالی هر طرح با هر مقدار اعتبار به تأیید شورای اقتصادی برسد.
ماده 2- شورای اقتصاد و یا کار گروه مزبور (حسب مورد) نسبت به بررسی وتصویب هر یک از طرح های پیشنهادی، تعیین میزان ونحوه پرداخت کمک بلا عوض و یارانه سود تسهیلات وتأیید دریافت کنندگان آنها اقدام می نماید و میزان کمک و یارانه تعیین شده توسط شورا و یا کارگروه مذکور، سقف مبلغ قابل اعطا می باشد.
ماده 3- متقاضیان بخش غیر دولتی برای اجرای پروژه های بهینه سازی موضوع این تصویب نامه می توانند از منابع صندوق ذخیره ارزی استفاده نمایند وشرکت ملی نفت ایران مجاز است باز پرداخت تمام یا بخشی از اقساط مربوط را در چار چوب مصوبه شورای اقتصاد و یا کار گروه یاد شده پس از تحقق هدف طرح (به تشخیص شرکت ملی نفت ایران) و طی مدت معین تعهد و باز پرداخت نماید.
ماده 4- شرکت ملی نفت ایران مجاز است در سقف ارقام مذکور در جداول باز پرداخت مصوب شورای اقتصاد و یا کار گروه مزبور، نسبت به انجام تعهد در قبال مجریان طرح های بهینه سازی و یا حمایت کنندگان مالی آنها نظیر بانک ها اقدام نماید و متناسب با تحقق هدف هر طرح و از محل درآمدهای حاصل از صرفه جویی اجرای طرح و یا موارد مذکور در بند "الف" ماده (120) قانون برنامه سوم، نسبت به تسویه تعهدات اقدام نماید.
ماده 5- در مواردی که کمک بلا عوض برای تولید کالای مصرف کننده انرژی با بازده بالاتر پرداخت می شود، کمک بلا عوض به کالای تولیدی و تحویل شده به مصرف کننده نهایی تعلق می گیرد.
ماده 6- کلیه پرداخت های انجام شده موضوع این تصویب نامه در کلیه موارد به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد.
ماده 7- به منظور حصول اطمینان طرفین از حسن انجام کار و تحقق هدف و باز پرداخت، تعهدات در کلیه موارد، قرارداد لازم بین شرکت ملی نفت ایران از یک سو و متقاضی و تأمین کننده مالی (در صورت وجود) به طور مشترک از سوی دیگر منعقد می شود.
ماده 8- به منظور کاهش مصرف سوخت در امر حمل و نقل شهری و روستایی، شرکت ملی نفت ایران می تواند تا سقف سیصد میلیارد ریال (300.000.000.000) به وزارت کشور (به منظور توزیع بین شهرداریها) و وزارت جهاد کشاورزی (برای راه های روستایی ومناطق توسعه نیافته) از محل منابع داخلی خود پرداخت نماید تا مطابق با مفاد موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود.
ماده 9- شرکت ملی نفت ایران مکلف است گزارش عملکرد این آئین نامه را به طور ماهانه به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید.
محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0