وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه در خصوص بند (ی) تبصره 12 قانون بودجه 1381

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۱/۱۶

  • 211-7346-58 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:58/7346/211 تاریخ :16/01/1382 پیوست:دارد سازمان امور مالیاتی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداه کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی پیرو بخشنامه شماره 2102/3764/211 مورخ 12/8/1381 تصویر تصویب نامه شماره 57189/ت 27995 هـ مورخ 12/11/1381 هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 26538/ت 26961 هـ مورخ 4/6/1381 موضوع آئین نامه اجرائی بند “ی” تبصره (12) قانون بودجه سال 1381 کل کشور جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
پیوست: شماره:57189/ ت 27995هـ تاریخ:12/11/1381 پیوست: سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور- وزارت نفت هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/11/1381 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 4424هـ/ ب مورخ 16/9/1381 تصویب نمود: تصویب نامه شماره 26538/ ت 26961هـ مورخ 4/6/1381، موضوع آیین نامه اجرایی بند ((ی)) تبصره(12) قانون بودجه سال 1381 کل کشور به شرح ذیل اصلاح می شود: الف- ماده(1) به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده1- در اجرای بند ((ی)) تبصره(12) قانون بودجه سال 1381 کل کشور شرکت ملی نفت ایران موظف است طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی را که با استفاده از منابع داخلی خود و یا اعتبارات مذکور در بند ((ی)) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور به صورت کمک بلاعوض و یا پرداخت یارانه سود تسهیلات اجرا خواهد شد، از طریق وزارت نفت جهت تصویب به شورای اقتصاد ارسال و پس از تصویب شورا و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نسبت به اجرای آنها اقدام نماید. ب- عبارت های ((حسب مورد))، یا " گروه یاد شده" و یا " کارگروه مزبور(حسب مورد)" و یا "کار گروه مذکور" و یا " گروه یاد شده" و یا " کارگروه مزبور" به ترتیب از تبصره(1) ماده(1) تبصره(1) ماده(1)، ماده(2)، ماده(3) و ماده(4) حذف می شوند. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 26538-ت-26961هـ

آیین نامه اجرایی بند ی تبصره 12 بودجه 81 جهت اجرای پروژه ...
  • 211-3764-2102

آیین نامه اجرایی بند«ی» تبصره12 قانون بودجه سال 1381
  • 57189--ت-27995هـ

اصلاح تبصره 12 بودجه 81

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0