وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ابلاغ فیزیکی اوراق دعوت به هیات با فاصله کمتر از 25 روز تا زمان تشکیل هیات

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۷/۱۹

  • 230-44149-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به عملیاتی شدن دستورالعمل شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25 موضوع ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، بر مبنای اختیارات حاصل از ماده (6) دستورالعمل مذکور و با توجه به محدودیت‌ زمانی مذکور در ماده (246) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص ابلاغ اوراق مذکور، قاعده ذیل در خصوص اوراق دعوت به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اعمال شده است: «چنانچه فاصله بین صدور برگه دعوت به هیأت حل اختلاف مالیاتی تا زمان تشکیل جلسه هیأت، کمتر از (25) روز باشد، برای اطمینان از رعایت مهلت تعیین شده در ماده (246) ق.م.م، برگه مذکور به طور کلی وارد فرآیند ابلاغ الکترونیکی نشده و می‌بایست به صورت فیزیکی به مودیان مربوط ابلاغ شود. لذا صرفا برای آن دسته از برگه های دعوت به هیات که فاصله صدور آنها تا زمان تشکیل هیات کمتر از (25) روز است، امکان چاپ و ابلاغ فیزیکی برگه از لحظه صدور آن برای مأموران مالیاتی ذیربط فراهم می‌باشد.» با عنایت به اهمیت موضوع، ضروری است مراتب به نحو مقتضی به همکاران ذیربط اطلاع‌ رسانی گردد تا در مورد آن دسته از اوراق دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی که مشمول مقررات فوق می شوند، اقدام لازم و به موقع جهت ابلاغ فیزیکی برگه ها انجام پذیرد. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 200-1401-531

ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0