وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

دستورالعمل نحوه برخورداری موسسات خیریه از معافیت بند (ط )وتفویض اختیار مالیات بر شرکت ها واستان

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۷/۱۶

  • 211-4230-38383 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 38383/4230/211
تاریخ: 1382/07/16
پیوست: دارد
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران
بنا به اختیار حاصل از بند " الف " ماده 7تصویب نامه شماره 53456/ت 27257 هـ مورخ 1381/12/7 هیات محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 139اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب  1380/11/27، بدین وسیله امر نظارت بردرآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند " ط" ماده (139) فوق الذکر در استان ها به ادارات کل امور مالیاتی استان و در تهران له اداره کل مالیات بر شرکتها تفویض می گردد تا با رعایت مقررات آیین نامه اجرایی مذکور و دستورالعمل نحوه برخورداری موسسات مزبور از معافیت موضوع بند " ط" ماده (139) یادشده (فرم شماره 01/139) و دستور العمل مراجع ، شرح وظایف و ویژگی های ناظر موسسات موصوف (فرم شماره 01/2-139) وظیفه محوله را به نحو احسن انجام دهند. شایان ذکر است که اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی موسسات مورد بحث می بایست منفک از مرجع ناظر ذی ربط باشد.
تاریخ سند: 1382/07/16
شماره سند: 211/4230/38383
وضعیت سند: -
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 53456-ت27257-هـ

آیین ‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0