وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

در خصوص پروانه بهره برداری موقت

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۹/۱۷

  • 211-2255-7387 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره :7387/2255/211
تاریخ :17/09/1382
پیوست:


سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی


نظر به اینکه برای بعضی از ادارات امور مالیاتی در خصوص اعمال و یا عدم اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم در مورد واحدهای تولیدی که برای آنها پروانه بهره برداری موقت صادر گردیده ابهاماتی مطرح می باشد لذا برای رفع ابهام متذکر می شود منظور از پروانه بهره برداری موضوع ماده مذکورهمان پروانه بهره برداری است که واحد تولیدی پس از طی کلیه مراحل و تامین شرایط لازم طبق مقررات موضوعه از جمله اخذ موافقت سازمان محیط زیست و یا سایر مراجع ذیربط حسب مورد دریافت نموده باشد در اینصورت پروانه بهره برداری موقت صادر شده توسط وزارتخانه های حائز شرایط صدور پروانه بهره برداری مورد بحث نبوده و اعمال معافیت مالیاتی بر آن اساس فاقد محمل قانونی خواهد بود.عیسی شهسوارخجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0