وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

فرآیند تولید اظهارنامه برآوردی طبق ماده (97) قانون مالیات‌های مستقیم

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : دستورالعمل مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

  • 211-15966-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره 211/15966/د
تاریخ 1401/03/21
 
جناب آقای شاهین مستوفی
مدیرکل محترم دفتر حسابرسی مالیاتی
جناب آقای کامبیز شیخ کریمی
مدیرکل محترم دفتر علوم داده های مالیاتی
جناب آقای عزیز نادر سرپرست محترم اداره کل زیرساخت و امنیت
 
به منظور ایجاد هماهنگی بین ادارات و دفاتر مرتبط در اجرای ماده (97) قانون مالیات‌های مستقیم، خواهشمند است دستور فرمائید فرآیند گردش اطلاعات، کنترل ارقام و محاسبات اظهارنامه برآوردی براساس دسته‌بندی ارائه شده در نامه شماره 211/9398/د مورخ 1401/02/24 به شرح نمودار گردش کار ذیل، اجرایی گردد. نمودار گردش کار، در پیوست قابل مشاهده است.
 
جهانگیر رحیمی
مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0