وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

حسابداری ضایعات: همه چیز در یک جا

 • نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

 • تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۱

 • تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

 • ثبت نظر

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

ضایعات، محصولات یا موادی هستند که در طی فرآیند تولید یا استفاده، قابلیت استفاده ندارند و دور ریخته می‌شوند. حسابداری ضایعات، فرآیند شناسایی، ارزیابی، ثبت و گزارش ضایعات در یک سازمان است. این فرآیند، به مدیران کمک می‌کند تا از میزان ضایعات و هزینه‌های آن آگاه شوند و اقدامات لازم را برای کاهش ضایعات و بهبود بهره‌وری انجام دهند. در هر سازمانی، ضایعات وجود دارد. ضایعات می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند خطاهای انسانی، خرابی تجهیزات، یا فرسودگی مواد باشد. ضایعات، هزینه‌های زیادی را برای سازمان‌ها به همراه دارد. هزینه‌های ضایعات شامل هزینه‌های مواد اولیه، هزینه‌های نیروی کار، هزینه‌های حمل و نقل، و هزینه‌های فرآوری است.

حسابداری ضایعات چیست ؟ 

حسابداری ضایعات، فرآیندی است که به مدیران کمک می‌کند تا میزان ضایعات و هزینه‌های آن را شناسایی و اندازه‌گیری کنند. این فرآیند، به مدیران کمک می‌کند تا اقدامات لازم را برای کاهش ضایعات و بهبود بهره‌وری انجام دهند.

انواع ضایعات:

ضایعات را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

 • ضایعات مستقیم: ضایعاتی هستند که مستقیماً در فرآیند تولید ایجاد می‌شوند.
 • ضایعات غیرمستقیم: ضایعاتی هستند که در فرآیند تولید ایجاد نمی‌شوند، اما در نهایت به فرآیند تولید وارد می‌شوند.

ضایعات مستقیم را می‌توان به دو دسته زیر تقسیم کرد:

 • ضایعات مواد اولیه: مواد اولیه‌ای که در فرآیند تولید به محصولات تبدیل نمی‌شوند.
 • ضایعات محصولات نیمه‌کاره: محصولات نیمه‌کاره‌ای که در فرآیند تولید به محصولات نهایی تبدیل نمی‌شوند.

ضایعات غیرمستقیم را می‌توان به دو دسته زیر تقسیم کرد:

 • ضایعات تجهیزات: تجهیزاتی که در فرآیند تولید دچار آسیب می‌شوند یا از بین می‌روند.
 • ضایعات نیروی کار: نیروی کاری که در فرآیند تولید به دلیل خطا یا کم‌کاری، محصولات را خراب می‌کنند.

 

روش‌های حسابداری ضایعات

 • برای حسابداری ضایعات، روش‌های مختلفی وجود دارد. یکی از رایج‌ترین روش‌ها، روش ارزشیابی با روش جایگزینی است. در این روش، ضایعات با ارزشی که جایگزین آن‌ها می‌شود، ارزیابی می‌شوند.
 • روش دیگر، روش ارزشیابی با روش بهای تمام شده است. در این روش، ضایعات با ارزشی که در فرآیند تولید برای تولید آن‌ها صرف شده است، ارزیابی می‌شوند.
 • روش دیگر، روش ارزشیابی با روش ارزش بازیافتی است. در این روش، ضایعات با ارزشی که می‌توان از آن‌ها بازیافت کرد، ارزیابی می‌شوند.

 

اهمیت حسابداری ضایعات

حسابداری ضایعات، دارای اهمیت زیادی برای سازمان‌ها است. این فرآیند، به مدیران کمک می‌کند تا از میزان ضایعات و هزینه‌های آن آگاه شوند و اقدامات لازم را برای کاهش ضایعات و بهبود بهره‌وری انجام دهند.

 

چگونگی کاهش ضایعات

برای کاهش ضایعات، می‌توان اقدامات مختلفی انجام داد. برخی از این اقدامات عبارتند از:

 • بهبود کیفیت مواد اولیه: استفاده از مواد اولیه با کیفیت بالاتر، می‌تواند به کاهش ضایعات مواد اولیه کمک کند.
 • بهبود تجهیزات: استفاده از تجهیزات با کیفیت بالاتر و نگهداری مناسب از تجهیزات، می‌تواند به کاهش ضایعات تجهیزات کمک کند.
 • آموزش نیروی کار: آموزش نیروی کار در مورد نحوه استفاده صحیح از مواد و تجهیزات، می‌تواند به کاهش ضایعات نیروی کار کمک کند.
 • اجرای سیستم‌های کنترل کیفیت: اجرای سیستم‌های کنترل کیفیت، می‌تواند به شناسایی و جلوگیری از ضایعات کمک کند.

حسابداری ضایعات، فرآیندی مهم است که به مدیران کمک می‌کند تا از میزان ضایعات و هزینه‌های آن آگاه شوند و اقدامات لازم را برای کاهش ضایعات و بهبود بهره‌وری انجام دهند.

 

نکات ثبت حسابداری ضایعات

در حسابداری ضایعات، باید نکات زیر ثبت شود:

 • نوع ضایعات : همانطور که گفته شد، ضایعات می‌تواند به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم شود. ضایعات مستقیم، ضایعاتی هستند که مستقیماً در فرآیند تولید ایجاد می‌شوند. به عنوان مثال، ضایعات مواد اولیه، ضایعات محصولات نیمه‌کاره، و ضایعات نیروی کار، ضایعات مستقیم هستند. ضایعات غیرمستقیم، ضایعاتی هستند که در فرآیند تولید ایجاد نمی‌شوند، اما در نهایت به فرآیند تولید وارد می‌شوند. به عنوان مثال، ضایعات تجهیزات، ضایعات انرژی، و ضایعات زمانی، ضایعات غیرمستقیم هستند.
 • میزان ضایعات : میزان ضایعات باید به طور دقیق اندازه‌گیری شود. این کار می‌تواند با استفاده از روش‌های مختلف مانند وزن‌گیری، اندازه‌گیری حجم، یا شمارش انجام شود. اندازه‌گیری دقیق میزان ضایعات، به مدیران کمک می‌کند تا هزینه‌های ضایعات را به طور دقیق محاسبه کنند. این کار به مدیران کمک می‌کند تا اقدامات لازم را برای کاهش هزینه‌های ضایعات انجام دهند.
 • تاریخ ایجاد ضایعات : تاریخ ایجاد ضایعات نیز باید ثبت شود. این کار به مدیران کمک می‌کند تا روند ایجاد ضایعات را شناسایی کنند و اقدامات لازم را برای جلوگیری از آن انجام دهند. به عنوان مثال، اگر مدیران مشاهده کنند که میزان ضایعات در یک بازه زمانی خاص افزایش یافته است، می‌توانند اقدامات لازم را برای بررسی و شناسایی عوامل ایجاد ضایعات انجام دهند.
 • محل ایجاد ضایعات : محل ایجاد ضایعات نیز باید ثبت شود. این کار به مدیران کمک می‌کند تا عوامل ایجاد ضایعات را شناسایی کنند. به عنوان مثال، اگر مدیران مشاهده کنند که ضایعات مواد اولیه در یک قسمت خاص از کارخانه بیشتر است، می‌توانند اقدامات لازم را برای بررسی و شناسایی عوامل ایجاد ضایعات در آن قسمت انجام دهند.
 • علت ایجاد ضایعات : علت ایجاد ضایعات باید شناسایی و ثبت شود. این کار به مدیران کمک می‌کند تا اقدامات لازم را برای کاهش ضایعات انجام دهند. عوامل ایجاد ضایعات می‌تواند شامل موارد زیر باشد: خطاهای انسانی ، خرابی تجهیزات ، فرسودگی مواد و عوامل محیطی . 

با شناسایی عوامل ایجاد ضایعات، مدیران می‌توانند اقدامات لازم را برای کاهش یا حذف آن‌ها انجام دهند. در پایان، باید توجه داشت که در آموزش حسابداری پرداختن به این موضوع دارای اهمیت است . حسابداری ضایعات، فرآیندی مهم است که به مدیران کمک می‌کند تا از میزان ضایعات و هزینه‌های آن آگاه شوند و اقدامات لازم را برای کاهش ضایعات و بهبود بهره‌وری انجام دهند.

 

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0