وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

معافیت موضوع ماده 132 به واحدهای صنعتی (سردخانه)- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۲/۲۵

  • 201-9212 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 9212/201
تاریخ: 1382/12/25
پیوست:
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1098-1382/05/25
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 1379
شماره حوزه مالیاتی: 0313 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: امور مالیاتی استان آذربایجان غربی
تاریخ ابلاغ رأی: 1382/06/16
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5580-201-1382/07/08
خلاصه واخواهی:
1- این شرکت برابر پروانه بهره برداری صادره از اداره کل صنایع آذربایجان غربی یک واحد تولیدی وصنعتی است و با توجه به جدول شماره 3 معافیتهای صنعتی موضوع ماده 132 مشمول معافیت مربوط به اولویت 3 با کد شناسائی محصول به شماره 15135011 می باشد، اما هیأت های حل اختلاف مالیاتی فعالیت این شرکت را خدماتی دانسته ومشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ندانسته است.
2- برابر صورت جلسه شماره 17/935 مورخ 1359/10/23 شورای عالی مالیاتی سردخانه جزء کارخانه شناخته شده و مشمول معافیت صنف می باشد، در نتیجه به استناد ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به مدت 4 سال از تاریخ بهره برداری معاف از مالیات بوده و نسبت به آراء صادره هیأت های حل اختلاف مالیاتی معترض و تقاضای رسیدگی دارد.
رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده، هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر هرکدام جداگانه پس از بررسی اعتراض شرکت مودی و مدارک موجود در پرونده و ارائه شده از جمله پروانه بهره برداری صادره برای استفاده از سردخانه جهت نگهداری میوه به شماره 102230 مورخ 1377/03/18 (برگ شماره 12 پرونده) و با توجه به اینکه حکم ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص معافیت واحدهای تولیدی و معدنی بوده و شامل واحدهای صنعتی (سردخانه) نمی باشد اقدام به صدور رأی نموده اند، ضمنا صورت جلسه شماره 17/935 مورخ 1359/10/23 شورای عالی مالیاتی مورد اشاره مودی نیز در خصوص معافیت مالیاتی صدر مواد 97 و 98 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1345 مربوط به واحدهای صنعتی موضوع جداول معافیتهای صنعتی است و صورت جلسه مذکور نسبت به واحدهای تولیدی و معدنی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 تسری ندارد، بنا به مراتب از لحاظ شکوائیه واصله ایرادی متوجه رأی مورد واخواهی نبوده، رد شکایت شاکی اعلام می گردد.
محمد علی بیگ پور
علی عزیزی
اسماعیل ملکان
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0