وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ممنوعیت کارکردن کادر تشخیص بعنوان مشاور مالیاتی و...

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۲/۲۱

  • 201-878-7113 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 7113/878/201 تاریخ :21/02/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفترفنی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی بقرار اطلاع برخی همکاران عضو سازمان متبوع با وجود اشتغال در این سازمان , در ساعات غیراداری در شرکتها و سایر موسسات تجاری قبول خدمت مینمایند, در حالیکه اولا “ طبق اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بطور کلی مشاوره حقوقی کارمندان دولت ممنوع میباشد, ثانیا همانطور که در بخشنامه های قبلی وزارت متبوع نیز تذکر داده شده , اصولا اینکونه افراد با وجود داشتن مسئولیت در واحدهای مالیاتی ,طبعا بلحاظ ایجاد حلقه بین مستخدم و آمر نمی توانند در انجام وظایف قانونی خود جوانب بی طرفی را کاملا ” رعایت کنند , لذا به موجب این بخشنامه به کلیه کارکنان مالیاتی تابع سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ میشود که در دوران اشتغال بهیچوجه مجاز به انجام دادن مشاوره مالیاتی و تنظیم دفتر و اظهار نامه و اموری نظیر آنها در ساعات اداری و غیر اداری نمیباشند و اگر به دلایلی ناگزیر از قبول خدمت در موسسات مزبور هستند , مقرر میشود ظرف پانزده روز از تاریخ وصول این بخشنامه ( در مورد آن هائی که اکنون مشغول خدمت به آن ترتیب میباشند) و یا قبل از شروع خدمت ( در مورد افرادی که بعدا تعمیم به این امر اتخاذ نمایند) مراتب را به مدیر واحد مربوط اعلام دارند تا ترتیب انتقال آنها به سازمانهای غیر مالیاتی داده شود . قابل ذکر است که حسب مفاد قسمت اخیر اصل 141 مذکور سیتمها و فعالیتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است . عیسی شهسوار خجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0