وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

عدم توجه به مقررات نرخ ارز سیستم بانکی- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: استان فارس

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۶/۳۱

  • 201-5470 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 5470/ 201
تاریخ: 31/06/1381
پیوست:

شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1416- 28/11/80
مربوط به مالیات مشاغل
سال عملکرد یا تعلق مالیات:77
شماره حوزه مالیاتی 614
شماره سرممیزی مالیاتی061
اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان فارس(اداره امور مالیاتی شیراز)
تاریخ ابلاغ رای: 15/12/80
شماره و تاریخ ثبت شکایت 10490-4/30- 28/12/80
کلاسه شورا 35440


خلاصه واخواهی: اهم اعتراضات ما که مورد رسیدگی قرار نگرفته است موضوع نرخ ارز بوده است، همواره نرخ سپرده ارزی مورد معامله در بورس تهران که به طور روزانه اعلام می گردد مبنای تعدیل دلار پیمانهای صادراتی می باشدکه در طول سال 77 با توجه به افتتاح معاملات واریز نامه در بورس تهران از (4791=1791+3000) ریال شروع و به (6650=3650+3000) ریال خاتمه پذیرفته است که میانگین آن در هر حال 6450ریال نمی باشد اما منطقی تر و واقعی تر و عالانه تر است که نرخ ارز را هنگام ثبت سفارش مدنظر قرارداد و نه هنگام ترخیص کالا چگونه است که اداره استان فارس مغایر با سایر نقاط نرخ ارز تعیین می نماید؟برای نمونه استان بوشهر میانگین نرخ ارز را 5500 ریال در نظر گرفته است لذا تقاضای نقض رای هیات حل اختلاف تجدید نظر را دارد.
شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رأی می نماید:
رأی:حوزه مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به استناد گزارش مجری قرار در تعیین نرخ برابری دلار و ارزش کالاهای وارده مودیان استناد به آمار تغییرات نرخ برابری دلار توسط واحد اقتصادی نموده اند و به توضیحات مودیان در مورد نحوه ورود کالاهای وارده با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود و سیستم بانکی و مقررات تعیین نرخ ارز از تیرماه سال 1377 که حاصل جمع قیمت صادراتی ارز به اضافه نرخ واریز نامه ای و قبل از آن ارز صادراتی بوده توجه لازم را ننموده اند،لذا رای هیات حل اختلاف تجدیدنظر به علت عدم کفایت رسیدگی و نقض قوانین و مقررات موضوعه نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد با رعایت موارد مطروحه و بخشنامه شماره 32412/5713- 4/30 مورخ 28/7/69 که به تائید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است و سایر مقررات مربوطه به هیات حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد.

اسداله مرتضوی
غلامرضا نوری
صدیقه کاتوزیان
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0