وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اجرای ماده 70 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۵/۲۱

  • 201-4275 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 4275/201 تاریخ: 21/05/1382 پیوست: شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 17/1281- 20/8/81 مربوط به مالیات بر درآمد املاک سال عملکرد: 79 شماره حوزه مالیاتی 432 شماره سر ممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان غربی اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل تاریخ ابلاغ رای: 24/9/81 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8719- 201- 16/10/81 کلاسه شورا 50682 خلاصه واخواهی:مالکین در صدد انتقال سه دانگ از ششدانگ مشاع خود به شهرداری می باشند که از کل ششدانگ مقدار5/1757 متر مربع در مسیر خیابان و مشمول ماده 70 قانون مالیاتها و معاف است ولی بقیه آن به مساحت 16724 متر در فضای سبز ورزشی قرار گرفته و مالکین الزام خاصی به انتقال ندارند، حوزه مالیاتی برای همین مقدار مساحت مطالبه مالیات نموده ولی اکثریت هیات حل اختلاف تجدید نظر کل ملک را از مصادیق ماده 70 دانسته است لذا با عنایت به نظریه شماره4034- 211 مورخ 20/7/81 دفتر فنی مالیاتی و رای شماره51867- 5/30- 5/3/72 شورای عالی مالیاتی و به استناد عدم رعایت قوانین به رای هیات مذکور معترض و درخواست رسیدگی مجدد را می نماید: شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رای می نماید: رای: علیرغم اینکه به موجب ماده 248 قانون آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی باید متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مطروحه باشند و اقلیت به شرح اظهارنظر خود به استناد آرای شورای عالی مالیاتی که شرط استفاده از معافیت موضوع ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم را الزام مالکین و صاحبان حق به واگذاری املاک به دولت و شهرداری ها دانسته، اما نماینده قوه قضائیه به شرح ذیل اظهارنظر با ذکر اینکه اقلیت" به نظر اینجانب موضوع از مصادیق ماده 70 قانون م.م. است، "و تائید آن توسط نماینده بند 3 ماده 244 قانون مزبور، مودیان را نسبت به آن قسمت از واگذاری املاکشان برای فضای ورزشی به شهرداری بدون بررسی لازم مشمول معافیت دانسته ایراد عدم رعایت مقررات و عدم کفایت رسیدگی مترتب است و اصلح بودکه اکثریت با توجه به مفاد آرای صادره از هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و همچنین پاسخ برخی استعلامات انجام شده(منجمله اوراق 14و16و42 با در نظر گرفتن این موضوع که عدم تغییر کاربری به منزله الزام و تکلیف به واگذاری ملک نمی باشد) و در صورت ناکافی بودن آنها مورد مجددا از شهرداری استعلام و پس از احراز واقعیت امر اقدام به صدور رای می نمود که چون چنین عمل ننموده رای صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسدالله مرتضوی غلامرضا نوری صدیقه کاتوزیان
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0