وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ده مرحله فراخوان ارزش افزوده + دانلود فایل

 • نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

 • تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۳

 • تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۲/۱۱/۰۲

 • ثبت نظر

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

قوانین مالیات بر ارزش افزوده از سال 1387، در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، در ایران اجرا میشود. سازمان امور مالیاتی کشور مؤدیان را مکلف کرده اند که که در هفت مرحله، برای ارسال اطلاعات لازم این قانون برای این سازمان و کامل کردن فرم های مربوطه اقدام کنند. طبق قوانین، فعالان اقتصادی در طی هفت مرحله فراخوان شده و باید برای ارائه اطلاعات درخواستی اقدام کنند. (شروع آن سال 87 بود و آخرین مرحله فراخوان در سال 96 اجرا شد)

iده مرحله فراخوان ارزش افزوده

شما می توانید برای اخذ اطلاعات بیشتر در خصوص ارزش افزوده برای مطالعه کتاب قانون بر ارزش افزوده به صفحه مربوطه مراجعه کنید.

فراخوان مرحله اول ارزش افزوده ۱۳۸۷/۰۷/۰۱

اطلاعيه مرحله اول ثبت نام موديان ماليات بر ارزش افزوده

قابل توجه كليه عرضه كنندگان كالاها و ارائه دهندگان خدمات و واردكنندگان و صادركنندگان آنها
با عنايت به تصويب و ابلاغ قانون ماليات بر ارزش افزوده و از آنجا كه مطابق ماده (53) قانون، تاريخ اجراي اين نظام مالياتي از اول مهرماه 1387 تعيين گرديده است، با استفاده از اختيارات حاصل از ماده (18) قانون مذكور، بدينوسيله مشمولين مرحله اول ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي واجد حداقل يكي از شرايط زير اعلام مي‌گردند:
 1.  كليه وارد كنندگان
 2.  كليه صادر كنندگان
 3. كليه فعالان اقتصادي كه مجموع فروش كالاها و ارائه خدمات آنها در سال 1386 سه ميليارد ريال يا بيشتر بوده است
 4. كليه فعالان اقتصادي كه مجموع فروش كالاها و ارائه خدمات آنها در پنج ماهه آغازين سال 1387، يك ميليارد و دويست پنجاه ميليون ريال يا بيشتر بوده است
 
تبصره: آن دسته از فعالان اقتصادي كه صرفاً به عرضه كالاها و خدمات معاف از اين نظام مالياتي (بر اساس مفاده ماده 12 قانون) اشتغال دارند، از ثبت نام در اين مرحله معاف مي‌باشند، بديهي است فعالاني كه به عرضه توأم كالاهاي مشمول و معاف اشتغال داشته و حداقل يكي از شرايط فوق را دارند مشمول اين تبصره نبوده و موظف به ثبت نام در اين مرحله مي‌باشند.

فراخوان مرحله دوم ارزش افزوده ۱۳۸۸/۰۷/۰۱

در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و بر اساس توافقات بعمل آمده با شوراي اصناف كشور و پيرو اطلاعيه مشترك صادره (درج شده در جرايد كثيرالانتشار بهمن ماه 1387) بدينوسيله فعالان اقتصادي مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده به شرح زير اعلام مي‌گردند:
 
مشمولين مرحله دوم ثبت نام و اجرا
كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي، صرفنظر از ميزان فعاليت، كه مشمول مرحله اول ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده نگرديده بوده‌اند، شاغل به فعاليت در هر يك از موضوعات مندرج در بند (الف) ماده (96) قانون ماليات‌هاي مستقيم (بجز فعاليت‌هاي معاف موضوع ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده) به شرح زير، مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجراي اين نظام مالياتي مي‌باشند:
 
 1. كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي كه براي آنها جواز تأسيس و پروانه‌ي بهره‌برداري از وزارتخانه‌ي ذيربط صادر شده يا مي‌شود
 2. بهره‌برداران معادن
 3. ارائه دهندگان خدمات حسابرسي، حسابداري و دفترداري و همچنين خدمات مالي
 4. حسابداران رسمي شاغل و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران
 5. ارائه دهندگان خدمات مديريتي و مشاوره‌اي
 6. ارائه دهندگان انواع خدمات انفورماتيك، رايانه‌اي اعم از سخت افزاري، نرم افزاري و طراحي سيستم
 7. متل‌ها و هتل‌هاي سه ستاره و بالاتر
 8. بنكداران، عمده فروش‌ها، فروشگاه‌هاي بزرگ، واسطه‌هاي مالي، نمايندگان توزيع كالاهاي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها
 9. نمايندگان موسسه‌هاي تجاري و صنعتي، اعم از داخلي و خارجي
 10. مؤسسات حمل و نقل موتوري و باربري داراي مجوز از مراجع ذيربط، زميني، دريايي و هوايي باربري (به استثناء واحدهايي كه صرفاً به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند)
 11. مؤسسات مهندسي و مهندسي مشاور
 12. مؤسسات تبليغاتي و بازاريابي
 
بنا به اختيار حاصل از ماده (18) قانون ماليات بر ارزش افزوده و با توجه به اين كه ثبت نام و آموزش موديان مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجراي اين نظام مالياتي تاكنون در سه مرحله به انجام رسيده است، تاريخ اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با موديان مشمول مرحله دوم ثبت نام به شرح زير اعلام مي‌گردد:
موديان مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده، مكلف به اجراي كليه مقررات وتكاليف قانون ماليات بر ارزش افزوده، از جمله صدور صورتحساب، محاسبه، درج و وصول ماليات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه و همچنين تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات و عوارض متعلقه به صورت دوره‌اي، از تاريخ اول مهر ماه سال هزار و سيصد و هشتاد و هشت (1/7/1388) مي‌باشند.

 

فراخوان مرحله سوم ارزش افزوده ۱۳۸۹/۰۱/۰۱

در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، بدينوسيله فعالان اقتصادي (عرضه كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات) مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده را به شرح زير تعيين و اعلام مينمايد. 
 
مشمولين مرحله سوم ثبت نام و اجراي قانون
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه براساس شرايط مراحل اول و دوم ثبتنام، مشمول اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده نگرديده اند، در صورتي كه در سال 1387 يا 1388 مجموع فروش كالاها و ارائه خدمات (غيرمعاف يا معاف و غيرمعاف) آنها سه ميليارد ريال و بالاتر ميباشد، مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجراي قانون خواهند بود.
 
اشخاصي كه شاغل به فعاليتهاي صرفاً معاف موضوع ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده ميباشند و همچنين اشخاص حقيقي مشمولين بندهاي «ب» و «ج» ماده (96) قانون مالياتهاي مستقيم كه به صورت صنفي فعاليت و تابع شوراي اصناف كشور هستند، از ثبت نام در اين مرحله مستثني خواهند بود. اشخاص مزبور مكلفند به هنگام خريد كالا و خدمات از موديان مشمول و ثبتنام شده در اين نظام مالياتي ضمن دريافت صورتحساب، ماليات و عوارض متعلقه را به آنها پرداخت نمايند.
 
ضمنا: نحوه ثبت نام و اجراي قانون توسط اشخاص حقيقي مشمول بند «الف» ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم در اطلاعيه مرحله دوم (تاريخ اجراي قانون از 1388/7/1) اعلام شده است و در مورد مشمولين بندهاي «ب» و «ج» ماده (96) قانون مزبور نيز در اطلاعيه هاي بعدي اعلام خواهد شد. 

 

فراخوان مرحله چهارم ارزش افزوده ۱۳۸۹/۰۷/۰۱

در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و بر اساس همـاهنگي و تفـاهم بعمـل آمـده بـا وزارت بازرگـاني و شـوراي اصناف كشور، بدينوسيله فعالان اقتصادي (عرضه كنندگان كالا و ارائه دهندگان خـدمات) مشمول مرحله چهارم ثبت نام، آموزش و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده به شرح زيرتعيين و اعلام ميگردد. 
 
مشمولين مرحله چهارم ثبت نام و اجراي قانون كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه براساس شرايط مراحل اول ، دوم و سوم ثبت نام، مشمول اجراي نظـام ماليـات بـر ارزش افزوده نگرديده اند، در صورتي كه شاغل به فعاليتهاي ذيل (از جمله فعاليتهاي موضوع بند «ب» ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم) باشند، با هر ميزان فروش يا درآمد، مشمول مرحله چهارم ثبت نام ، آمـوزش و اجراي قانون خواهند بود. 
 1. صاحبان كارگاه هاي صنعتي (اعم از صنفي وغير صنفي كه داراي حداقل برق سه فاز 50 آمپرباشد)
 2. فروشندگان طلا و جواهر
 3. فروشندگان آهن آلات
 4. صاحبان تالارهاي پذيرائي ورستورانها
 5. صاحبان متل و هتلهاي يك و دو ستاره و هتل آپارتمان
 6. صاحبان نمايشگاههاو فروشگاه هاي خودرو و بنگاه معاملات املاك
 7. صاحبان تعميرگاه هاي مجاز خودرو
 8. چاپخانه داران
 9. صاحبان دفاتر اسناد رسمي
 10. صاحبان مراكز ارتباطات رايانه هاي، دفاتر خدمات ارتباطي (دفتـر خـدمات مشـتركين تلفـن همـراه و آژانـس هـاي پستي) و دفاتر خدمات دولت الكترونيك (پليس10+) و دفاتر خدمات الكترونيك شهر
 11. صاحبان دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي
 12. صاحبان سينماها، تماشاخانه ها و مكانهاي تفريحي و ورزشي.
اشخاصي كه شاغل به فعاليتهاي صرفاً معاف موضوع ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افـزوده مـيباشـند و همچنـين اشخاص حقيقي مشمولين بند «ج» ماده (96) قانون مالياتهاي مسـتقيم كـه بـه صـورت صـنفي فعاليـت و تـابع شـوراي اصناف كشور هستند، از ثبتنام در اين مرحله مستثني خواهند بود. اشخاص مزبور مكلفنـد بـه هنگـام خريـد كالا و خدمات از موديان مشمول و ثبتنام شده در اين نظام مالياتي ضمن دريافت صورتحسـاب، ماليات و عوارض متعلقه را به آنها پرداخت نمايند. 
 

فراخوان مرحله پنجم ارزش افزوده ۱۳۹۰/۰۷/۰۱

در مرحله پنجم که در تاریخ 1 مهر سال 1390 اجرا شد،  تمامی اشخاص حقوقی که در هیچکدام از مراحل فراخوان مالیات بر ارزش افزوده قبلی مشمول نشده بودند و مجموع فروش خدمت یا کالای آنها در یکی از سال های 87 تا 89 به 100 میلیون تومان رسیده است (معاف و غیر معاف) شامل این فراخوان میشوند.

همین طور طبق این فراخوان، تمامی اشخاص حقوقی که قبل از سال 90 یا بعد از آن به ثبت رسیده اند، اگر مجموعه فروش آنها در این سال یا سال های بعد از به مبلغ گفته شده برسد (100 میلیون تومان) از شروع اولین دوره مالیاتی شامل طرح میشوند.

 1. کلیه‌ اشخاص‌ حقوقی‌ که‌ تا کنون و بر اساس‌ شرایط‌ مراحل‌ اول ، دوم، سوم و چهارم ثبت‌ نام، مشمول اجراي نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند، در صورتی‌ که‌ درهر یک‌ از سال هـاي ١٣٨٧، ١٣٨٨ یـا ١٣٨٩ مجمـوع فـروش کالاها و ارائه‌ خدمات (غیرمعاف‌ یا معاف‌ و غیرمعاف‌) آنها یک‌ میلیارد ریال وبیشتر باشـد مشمول مرحله‌ پنجم‌ ثبـت‌ نام و اجراي قانون خواهند بود.
 2. کلیه‌ اشخاص‌ حقوقی‌ که‌ قبل‌ یا بعد از سال ١٣٩٠ ایجاد، تأسیس‌ و به‌ ثبت‌ رسیده یا مـی‌ رسـند و حـائز شـرایط‌ مذکور نگردیده اند، در صورتی‌ که‌ مجموع فروش کالا و ارائه‌ خدمات (غیر معاف‌ یا معاف‌ و غیر معاف‌) آنهـا در سـال ١٣٩٠ یا سالهاي بعد، به‌ یک‌ میلیارد ریال و بیشتر برسد، از اولین‌ دوره مالیاتی‌ بعد از رسیدن به‌ آستانه‌ مـذکور ، مشـمول مرحله‌ پنجم‌ ثبت‌ نام و اجراي قانون خواهند شد.
 3. اشخاص‌ حقوقی‌ که‌ صرفاW به‌ فعالیت‌ عرضه‌ کالا و ارائه‌ خـدمات معـاف‌ موضـوع مـاده»١٢« قـانون مالیـات بـر ارزش افزوده اشتغال دارند، از ثبت‌ نام و اجراي قانون در این‌ مرحله‌ مستثنی‌ می‌ باشند.

دانلود اطلاعیه سازمان مالیاتی در خصوص فراخوان مرحله پنجم ارزش افزوده

فراخوان مرحله ششم ارزش افزوده ۱۳۹۴/۰۱/۰۱

اطلاعیه بسیار مهم قابل توجه صاحبان چلوکبابی ها، سالن هاي غذا خوري، سفره خانه هاي سنتی و سایر اغذیه فروشی هاي زنجیره اي فراخوان ثبت نام، آموزش و اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتداي سال 94
 
بنــا بــه اختیــارات حاصــل از مقــررات مــاده «18» قــانون مالیــات بــر ارزش افــزوده، بدینوســیله فعــالان اقتصــادي ( عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات) مشمول مرحله ششم ثبت نام نظام مالیـات بـر ارزش افـزوده بـه منظور آموزش و اجراي مقررات موضوع این قانون به شرح زیر تعیین و اعلام میگردد.
 
مشمولین مرحله ششم ثبت نام
اشخاص حقوقی و همچنین حقیقی (صرفنظر از مبلغ فروش سالانه) موضوع ماده «95» قانون مالیات هاي مستقیم کـه به فعالیت هاي زیر اشتغال دارند:
 • چلوکبابیها، سالن هاي غذاخوري و سفره خانه هاي سنتی؛
 • اغذیه فروشی هاي زنجیره اي با مالکیت واحد و یا نام و نشان و عنوان تجاري واحد فارغ از مساحت محل کسـب و کار و نوع مجوز؛
تذکر بسیار مهم:
فعالان اقتصادي که واجد شرایط مراحل اول تا پنجم ثبت نام و اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده انـد، حتـی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله ششم ثبت نام این نظام مالیاتی جزء مؤدیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجراي قانون محسوب و مکلف به اجراي مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود.
 
مهلت و نحوه انجام ثبت نام
۱- از فعالان اقتصادي فراخوان شده دعوت مـی گـردد از تـاریخ درج اطلاعیـه در جرایـد، بـه سـامانه اینترنتـی معاونت مالیات بر ارزش افزوده به نشانی ir.evat.www مراجعه و نسبت به ثبت نام در این نظام مالیـاتی اقدام تا مقدمات لازم از جمله آموزش فعالان اقتصادي و ... جهت اجراي قانون فراهم شود. ضمناً راهنمـاي چگونگی ثبت نام از طریق سامانه مزبور قابل دسترسی می باشد.
۲- در صورت نیاز به آموزش قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان می توانند با مراجعه به سامانه یاد شده یا به ادارات کل امور مالیاتی استان و شهرستان ذیربط براي آموزش ثبت نام نمایند، تا اقدام لازم براي آموزش آنها به صورت رایگان به عمل آید.
۳- اتحادیه هاي صنفی ذیربط نیز در صورت نیاز اعضاي آنان جهت آموزش می توانند فهرست اعضاء خود را به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اعلام تا اقدامات لازم جهت آموزش آنان انجام شود.
۴- تاریخ اجراي سایر تکالیف مقرر در قانون از جمله طی فرایند دریافت گواهینامه ثبت نام ،وصـول مالیـات و عوارض ارزش افزوده از خریداران ، ارائه اظهارنامه و واریز مالیات وعوارض بـر ارزش افـزوده بـه حسـاب هاي تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور از ابتداي سال 1394 خواهد بود.
 

فراخوان مرحله هفتم ارزش افزوده ۱۳۹۵/۰۷/۰۱

فراخوان مشمولان مرحله هفتم اجراي نظام مالیات بر ارزش افزوده
بنا به اختیارات حاصل از مقررات ماده «18» قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدینوسیله فعالان اقتصادي (عرضه کننـدگان کالا و ارائه دهندگان خدمات) مشمول مرحله هفتم ثبت نام نظام مالیـات بـر ارزش افـزوده بـه منظـور آمـوزش و اجـراي مقررات موضوع این قانون به شرح زیر تعیین و اعلام میگردند:
 
مشمولین مرحله هفتم اجراي قانون
 • کلیه اشخاص حقوقی فعال با هر حجم از فروش و یا درآمد (کالا و خدمت) (به استثناي اشخاص حقوقی با فعالیتهـاي صرفاً معاف موضوع ماده «12» قانون مالیات بر ارزش افزوده) که به موجب فراخوانهاي قبلی تـا کنون بـراي اجـراي قانون فراخوان نشده اند، مشمول اجراي قانون خواهند شد.
 • اشخاص حقوقی که بعد از تاریخ اجراي فراخوان نیز ایجاد، تأسیس و به ثبت میرسـند و یـا شـروع بـه انجـام فعالیـت میکنند، در صورت فعالیت با هر حجم از فروش و یا درآمد (کالا و خدمت) از اولین دوره مالیاتی بعد از شروع فعالیت (عرضه کالا و ارائه خدمات) مشمول اجراي قانون میباشند.
تذکر بسیار مهم:
فعالان اقتصادي که واجد شرایط مراحل اول تا ششم ثبت نام و اجراي قانون مالیات بـر ارزش افـزوده بـوده انـد، حتـی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله هفتم ثبت نام این نظام مالیـاتی جـز و مؤدیـان مشـمول مراحـل قبلـی ثبـت نـام و اجراي قانون محسوب و مکلف به اجراي مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود.
 
تاریخ اجراي قانون اشخاص حقوقی مشمول این فراخوان، از تاریخ 1395/7/1 مکلف به اجراي سایر تکالیف مقرر در قانون از جملـه وصـول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران، ارائه اظهارنامه و واریز مالیات و عوارض بـر ارزش افـزوده بـه حسـاب هـاي تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور میباشند. 
 
این اطلاعیه در حکم بخشنامه براي ادارات کل امور مالیاتی، اتحادیه هاي ذیربط و سـایر مجـامع و تشـکل هـا محسـوب میگردد.

 

فراخوان مرحله هشتم ارزش افزوده ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

قابـل تـوجه جایگاهداران سوخت
 
فراخوان مشمولان مرحله هشتم اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده
 
 با عنایت به مفاد جزء (پ) بند (3) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور و اختیارات حاصل از مقررات ماده (18) قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه جایگاه‌داران سوخت (فرآورده‌های نفت و گاز) با هر حجم از فروش و یا درآمد کالا و ارائه خدمات که به موجب فراخوان‌های قبلی، تاکنون برای اجرای قانون فراخوان نشده‌اند، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال 1399خواهند شد.
 
اشخاص مذکور که بعد از تاریخ اجرای فراخوان نیز ایجاد، تأسیس و به ثبت می‌رسند و یا شروع به انجام فعالیت می‌کنند، در صورت فعالیت با هر حجم از فروش و یا درآمد (کالا و خدمت) مشمول اجرای قانون از تاریخ شروع فعالیت می‌باشند.
 
‌تذکر بسیار مهم:
جایگاه‌داران که واجد شرایط فراخوان‌های یادشده قبلی و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده‌اند، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله هشتم ثبت‌نام این نظام مالیاتی جزو مودیان مشمول مراحل قبلی ثبت‌نام و اجرای قانون محسوب و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود.
کارمزد و مالیات و عوارض ارزش افزوده جایگاه‌داران در قیمت‌های تکلیفی فرآورده‌های نفت و گاز لحاظ شده است و جایگاه‌داران اجازه وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده مازاد بر قیمت تعیین‌شده را از خریداران سوخت ندارند.
مهلت و نحوه انجام ثبت‌نام
از فعالان اقتصادی فراخوان‌شده دعوت می‌گردد از تاریخ درج اطلاعیه در جراید، در صورت ثبت‌نام در سامانه عملیات الکترونیک مالیاتی(ثبت‌نام الکترونیک) به نشانی tax.gov.ir نسبت به تکمیل آن و در صورت عدم ثبت‌نام نسبت به ثبت‌نام در سامانه فوق‌الذکر اقدام نمایند.
تاریخ اجرای قانون: اشخاص مشمول این فراخوان، از تاریخ 1399/1/1 مکلف به اجرای تکالیف مقرر در قانون از جمله وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به کارمزد فروش فرآورده و فروش سایر کالاها و خدمات از خریداران کالا و خدمات، ارائه اظهارنامه و واریز مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به حساب‌های تعیین‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند.
این اطلاعیه در حکم بخشنامه برای ادارات کل امور مالیاتی، اتحادیه‌های ذیربط و سایر مجامع و تشکل‌ها محسوب می‌گردد.
 

فراخوان مرحله نهم ارزش افزوده ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

قابل توجه صاحبان واحدهای تهیه غذا (آشپزخانه‌ها) و کافی شاپ‌ها
 
فراخوان ثبت نام و اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده
از ابتداي تیر ماه سال 1402 به موجب ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، از آنجایی که تا زمان راه‌اندازی سامانه مودیان ترتیبات ثبت نام حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ می‌باشد، لذا بنــا بــه اختیــارات حاصــل از مقــررات مــاده (18) قــانون مالیــات بــر ارزش افــزوده مصوب1387/02/17،
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه براساس شرایط فراخوان‌های مراحل اول تا هشتم ثبت نام و اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکنون مشمول اجراي این نظام مالیاتی نشده‌اند، در صورت اشتغال به فعاليت‌هاي ذيل با هر ميزان فروش يا درآمد، مشمول مرحله نهم ثبت نام محسوب و مکلف به اجراي مقررات قانون از ابتدای تیرماه سال 1402 خواهند بود.
 
 • تهیه و ارائه انواع غذا به صورت بیرون بر (آشپزخانه‌ها و کیترینگ ها) اعم از صنعتی یا خانگی
 • کافی شاپ­ها
 تذکر بسیار مهم:
 
فعالان اقتصادي که واجد شرایط مراحل اول تا هشتم ثبت نام و اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده انـد، حتـی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله نهم ثبت نام این نظام مالیاتی جزء مؤدیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجراي قانون محسوب و مکلف به اجراي مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود.
 
این اطلاعیه در حکم بخشنامه براي ادارات کل امور مالیاتی، اتحادیه­هاي ذی­ربط و سـایر مجـامع و تشـکل­هـا محسـوب می­گردد.
 

فراخوان مرحله دهم ارزش افزوده ۱۴۰۲/۱۰/۰۱

به موجب ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400٫03٫02. از آنجایی که تا زمان راه اندازی کامل سامانه مودیان ترتیبات ثبت نام حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 می باشد. لذا بنا به اختیارات حاصل از مقررات ماده (18) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387٫02٫17 کلیه فعالان اقتصادی که بر اساس شرایط فراخوان های مراحل اول تا نهم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکنون مشمول اجرای این نظام مالیاتی نشده اند. در صورت اشتغال به فعالیت های زیر با هر میزان فروش با درآمد ثبت نام محسوب و مکلف به اجرای مقررات قانون خواهند بود.
 
 1. فروشندگان حیوانات خانگی شامل سگ گربه ماهی و پرنده زینتی و حیوانات وحشی و کلیه مراکز درمانی بیمارستان ها و کلینیک های دامپزشکی و تمامی ارائه دهندگان هرگونه خدمات به این حیوانات
 2. فروشندگان انواع غذا لوازم و تجهیزات حیوانات خانگی موضوع بند (1) فوق از قبیل پت شاب ها
 3. فروشندگان انواع ادوات و آلات موسیقی از هر نوع
 4. ارائه دهندگان خدمات اخذ پذیرش تحصیلی و مشاوره و راهنمایی در امور تحصیلی خارجی
 5. ارائه دهندگان خدمات ماساژ از هر نوع
 6. ارائه دهندگان خدمات طرح و نقشه بهره برداری از معادن و مشاوره فنی حفاری، آتشباری و انفجار معدن
 7. صاحبان آتلیه های عکس و فیلم
 8. ارائه کنندگان خدمات مربوط به برگزاری سمینار، همایش کنفرانس جشنواره گردهمایی و انواع مراسم
 9. فروشندگان انواع عینک آفتابی و لنزهای تماسی
 10. فروشندگان انواع ضایعات فلزی
 11. فروشندگان قهوه کاکائو نسکافه پودر و خمیر حاصل از آن ها
 12. فروشندگان انواع لوازم و تجهیزات حفاظتی از قبیل دزدگیر
 
تذکرمهم:
1- فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول تا نهم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده اند، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله دهم ثبت نام این نظام مالیاتی جز مودیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون محسوب و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط خواهند بود.
۲- کلیه فعالان اقتصادی با فعالیت عرضه کالا و ارائه خدمات معاف موضوع ماده ۹ قانون مالیات بر ارش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ که مشمول فراخوانهای قبلی بوده اند، ملرم به ثبت نام و ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 4

وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۱۹ خرداد ۱۴۰۳ - مهساهادی

سلام تازه پروانه کسب دکوراسیون ساختمان گرفتم الان باید پرونده مالیاتی تشکیل بدم توی ثبت نامه ب مشمولیت ارزش افزوده برخوردم الان باید چ گزینه ای رابزنم؟
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

پشتیبان سایت

سلام بله باید تشکیل پرونده بدین. در صورتی که مشمول ارزش افزوده هستین باید گزینه مربوطه رو انتخاب کنید
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۱۳ خرداد ۱۴۰۳ - mostafa

طبق فراخوان هفنم همه مشاغل شامل هستند پس فرقی نداره دیگه درسته ؟
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

پشتیبان سایت

خیر هنوز برخی مشاغل فراخوان نشده اند
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۲۰ فروردین ۱۴۰۳ - سعید محسنی

باسلام تولید مصنوعات فلزی اداری و دفتری با شخصیت حقیقی شامل کدام مرحله فراخوان ارزش افزوده است؟
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۰۱ بهمن ۱۴۰۲ - زهرا احمدی

سلام بسار ممنونم از آموزش های روان و صریح که زحمت میکشین و بارگذاری میکنید. مشمولین گروه دوم فایل ضمیمه اش مربوط به مرحله نهم نیست ؟
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

راوی حساب

سلام ممنون از شما. این مورد اصلاح شد ممنون از اطلاع رسانیتون