وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

نحوه محاسبه مالیات حق الوکاله

نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۳

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

نحوه محاسبه مالیات حق الوکاله

در قانون مالیات های مستقیم برای هر شخص حقیقی یا حقوقی که به هر طریق درامدی داشته باشد مالیاتی در نظر گرفته شده است که باید با توجه به قانون مالیات های مستقیم مقدار مالیات خود را از درامد کسب شده پرداخت نماید. با توجه به موضوع قانون مالیات های مستقیم پس نتیجه می گیریم تمام افرادی که وکالت می کنند باید نسبت به وکالت نامه و میزان درامدشان مالیات خود را پرداخت نمایند.

در نظر داشته باشید وقتی پرونده ای به هیات های حل اختلاف احاله می شود یا خود مودی باید از آن دفاع کند یا اینکه وکیل مالیاتی خود را بفرستد. در صورتی که اقدام به وکیل کند، اگر فرد وکیل از وکلای دادگستری باشد باید حق تمبر خود را باطل کند و اگر یک شخص حقیقی باشد باز هم باید نسبت به ابطال حق تمبر و پرداخت مالیات اقدام نماید. خوب با توجه به توضیحات اول اصل ماده 103 قانون مالیات را با هم بررسی کنیم و بعد از آن یک مثال بزنیم.

 

حتما بخوانید : انواع اجرای قرار مالیاتی چیست؟

 

ماده 103 قانون مالیات های مستقیم

ماده 103 – وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالت­نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل‌پنج درصد (5%) آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت­نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر ‌باشد:

‌الف – در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد (5%) حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظر‌دادگاه است پنج درصد (5%) حداقل حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.

ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر­طبق مفاد حکم بند ( الف ) این ماده.

د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی‌ مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

‌تا ده میلیون (10,000,000) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد(5%); تا سی میلیون (30,000,000) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد (4%) نسبت به مازاد ده میلیون (10,000,000) ریال. از سی میلیون (30,000,000) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد (3%) نسبت به مازاد سی میلیون (30,000,000) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد (5%) آن تمبر باطل خواهد شد.

‌مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام می­ نمایند (‌ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان‌ مودی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر – نواده و همسر مودی.

نحوه محاسبه مالیات حق الوکاله

برای درک بهتر از این موضوع یک مثال میزنیم:

برای شرکت سنگ آهن برگ تشخیصی صادر شده است و این شرکت اعتراض خود را اعلام کرده و درخواست ورود به هیات های حل اختلاف نموده است. این شرکت برای ورود به هیات از یک وکیل مالیاتی کمک گرفته است و اطلاعات پرونده به شرح زیر است:

مبلغ برگ تشخیص: 650.000.000

میزان مالیات ابرازی در اظهارنامه این شرکت: 170.000.000

خوب با توجه به این اطلاعات محاسبه حق تمبر مالیاتی قبل از ورود به هیات اینگونه محاسبه می شود:

قدم اول: مبلغ برگ تشخیص – مبلغ مالیات ابرازی

قدم دوم: 500.000 (این عدد همیشه ثابت است و از عبارت 10.000.000 * 5% = 500.000 بدست آمده است که در قانون آمده است.)

قدم سوم: 800.000 (این عدد همیشه ثابت است و از عبارت 20.000.000 * 4% = 800.000 بدست آمده است که در قانون آمده است.)

قدم چهارم: نتیجه گام اول – 30.000.000 * 3% (مبلغ 30.000.000 از جمع اعداد 10.000.000 و 20.000.000 در گام اول و دوم آمده است)

گام پنجم:  قدم دوم + قدم سوم + قدم چهارم = * 5%

محاسبه آنلاین مالیات حق الوکاله


 
 
 
 
 

خوب برای واضح بودن این فرمول جواب مسئله بالا را از طریق همین فرمول محاسبه می کنیم:

650.000.000 – 170.000.000 = 480.000.000 مبلغ مالیات ابرازی را از مبلغ برگ تشخیص کسر کردیم

480.000.000 – 30.000.000 * 3% = 13.500.000 محاسبات قدم چهارم

13.500.000 + 500.000 + 800.000 * 5% = 740.000 ریال مبلغ مالیات حق الوکاله

نکته مهم : قبل از ورود به هیات های حل اختلاف حق تمبر مالیاتی را باید باطل کنید تا بتوانید به هیات ورود کنید پس حتما از یک روز قبل نسبت به پرداخت آن اقدام نمایید.

نوشته شده توسط محمد جواد عظیمی فرد

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0