وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشودگی جرایم در صورت پرداخت بدهی تا پایان سال 81

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۱۱/۲۷

  • 67009 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:67009
تاریخ :27/11/1381
پیوست:

سازمان امور اقتصادی ودارائی
اداره کل

در راستای سیاستهای سازمان امور مالیاتی کشور ودر ترویج فرهنگ خود، جلب مشارکت مودیان محترم وپیشبرد اهداف نظام مالیاتی، این سازمان در اسفند ماه سال جاری تسهیلات ویژه ای را برای پرداخت مالیاتی معوقه بشرح ذیل مقرر می دارد:
کلیه مودیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی که در اسفند ماه سال جاری نسبت به پرداخت اصل بدهی های مالیاتی خود که در هر مرحله ای از اقدامات اداری باشد اقدام نمایند به نسبت میزان پرداختی از بخشودگی جرایم بهره مند خواهند شد مفاد این بخشنامه وتسهیلات مقرر در ان منحصرا برای اسفند ماه سال جاری بوده وبهیچ وجه تمدید نمی گردد.
ادارات کل امور مالیاتی مکلفند مفاد این بخشنامه را به ترتیب مقتضی به اطلاع عموم برساند.


عیسی شهسوار خجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0