وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده 169

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

  • 49866-ت59290هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 49866/ت59290هـ
تاریخ: 1401/03/30
هیأت وزیران در جلسه 1401/03/25 به پیشنهاد شماره 351556 مورخ 1400/07/26 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (4) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم –مصوب 1394– تصویب کرد:
1- مرکز آمار ایران مجاز است از اطلاعات (ریزداده های) موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم، در حد نیاز و با رعایت طبقه بندی مربوط استفاده کند.
2- تصویب نامه شماره 37229/ت55839هـ مورخ 1398/04/01 لغو می شود.
محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0