وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

الحاق یک تبصره به بودجه 82 در مورد سقف بودجه 81 استانها

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۸/۱۸

  • 41151--ت-29628هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 41151/ ت 29628 هـ
تاریخ:18/08/1382
پیوست:

هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/8/1382 بنا به پیشنهاد شماره 133742/ 101 مورخ 23/7/1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن ذیل به عنوان تبصره به جزء (2) ردیف( الف ) بند (11) ضوابط اجرایی بودجه سال 1382 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 5964/ ت 28512 هـ مورخ 23/2/1382 الحاق می گردد:
تبصره- رعایت جزء (2)ردیف (الف) این بند در حد عملکرد اعتبار استان در سال 1381 بوده و الزامی به رعایت سقف عملکرد سال 1381 هر یک از دستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی نمی باشد.

محمدرضاعارف
معاون اول رئیس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0