وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اصلاحیه آئین نامه اجرایی در خصوص عناوین شغلی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : آیین نامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۲/۰۵

  • 3550 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 3550
تاریخ: 1383/02/05
پیوست:
ماده 1- ماده 5 آئین نامه به شرح زیر اصلاح می گردد.
ماده 5 اصلاحی- عناوین شغلی ((مأموران مالیاتی، عبارت است از، کاردان مالیاتی، کارشناس مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی.
ماده 2- ماده 6 آئین نامه به شرح زیر اصلاح می گردد.
ماده 6 اصلاحی – کاردان مالیاتی، از بین کارمندان ((سازمان)) دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم، اتنخاب می شود و حداقل یکی از وظایف اصلی ((سازمان)) را عهده دار بوده و تحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی انجام وظیفه می نماید.
ماده 3- ماده 7 آئین نامه حذف می شود.
ماده 4- در مواد 8، 9، 10، 27، 28 و 42 آئین نامه، عنوان شغلی ((کارشناس مسئول مالیاتی)) به عنوان شغلی ((کارشناس ارشد مالیاتی)) اصلاح می گردد.
ماده 5- در مواد 10، 11، 34، 46 و بند 3 ماده 33 آئین نامه، عنوان شغلی ((مدیر امور مالیاتی)) به عنوان شغلی ((رئیس امور مالیاتی)) اصلاح می گردد.
ماده 6- متن ماده 13 آئین نامه به شرح زیر اصلاح می گردد.
ماده 13- تطبق و انتخاب مأموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی موضوع این آئین نامه به ترتیب زیرمی باشد.
الف- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی دیپلم وکاردانی به عنوان کاردان مالیاتی
ب- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس به عنوان کارشناس مالیاتی
ج- ممیز مالیاتی به عنوان کارشناس ارشد مالیاتی
د- سر ممیز مالیاتی به عنوان رئیس گروه مالیاتی
ذ- ممیز کل مالیاتی به عنوان رئیس امور مالیاتی این اصلاحیه در 6 ماده و بنا به پیشنهاد شماره 13098 مورخ 1382/12/13 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ به تصویب رسیده است
طهماسب مظاهری
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0