وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اضافه نمودن متن جدید به عنوان ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 165موضوع تصویب نامه مورخ 1368/05/05

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : آیین نامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۷/۰۷

  • 32480-ت27258هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 32480/ت 27258هـ
تاریخ: 1381/07/07
پیوست:
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1381/07/03 بنا به پیشنهاد شماره 37318 مورخ 1381/06/31 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده (165) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1371- تصویب نمود:
متن زیر به عنوان ماده (8) به آیین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1366- , موضوع تصویب نامه شماره 46754/ت438 مورخ 1368/05/05 اضافه می شود:
” ماده 8- در مواردی که به تأئید کمیسیون مـوضـوع مـاده (3) یـا (4) ایـن آیـیـن نـامه حسب مورد بیش از پنجاه درصد اموال مودی (اموالی که دچار حادثه شده) از بین برود و مودی با ارایه دلایل مورد قبول اداره امور مالیاتی ذیربط قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نباشد به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کـشور حـداکثر تا میزان خسارت وارده از بـدهی مـالیاتی مودی, با تصویب هیئت وزیران بخشوده یا تقسیط طولانی خواهد شد و چنانچه خسارت وارده بیش از بـدهی مالیاتی مودی باشد مازاد از درآمد مشمول مالیات آن سال و سالهای بعد مستهلک خواهد شد.
محمدرضا عارف
معاون اول رییس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0