وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

در خصوص تصویب نامه شماره 32480 هیات وزیران در خصوص الحاق یک ماده به آیین نامه اجرایی 165 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۸/۱۱

  • 211-4588-2094 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:2094/4588/211 تاریخ:11/08/1381 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 32480/ت 27258 هـ مورخ 7/7/1381 هیات محترم وزیران در خصوص الحاق یک ماده (‌به عنوان ماده 8 ) به آیین نامه اجرایی ماده 165اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371 موضوع تصویب نامه شماره 46754/ت438 مورخ 5/5/1368 جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
شماره: 32480/ ت 27258 هـ تاریخ: 07/07/1381 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/7/1381 بنا به پیشنهاد شماره37318 مورخ 31/6/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده(165) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب – 1371- تصویب نمود: متن زیر به عنوان ماده (8) به آیین نامه اجرایی ماده(165) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- ، موضوع تصویب نامه شماره 46754/ ت 438 مورخ 5/5/1368 اضافه می شود: " ماده 8- در مواردی که به تایید کمیسیون موضوع ماده (3) یا(4) این آیین نامه حسب مورد بیش از پنجاه درصد اموال مودی (اموالی که دچار حادثه شده) از بین برود و مودی با ارایه دلایل مورد قبول اداره امور مالیاتی ذیربط قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نباشد به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر تا میزان خسارت وارده از بدهی مالیاتی مودی، با تصویب هیئت وزیران بخشوده یا تقسیط طولانی خواهد شد و چنانچه خسارت وارده بیش از بدهی مالیاتی مودی باشد مازاد از درآمد مشمول مالیات آنسال و سالهای بعد مستهلک خواهد شد." محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 46754-ت438هـ

آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات های مستقیم
  • 32480-ت27258هـ

اضافه نمودن متن جدید به عنوان ماده 8 آیین نامه اجرایی ماد...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0