وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویبنامه شورای عالی اداری- اصلاح مرجع ارزیابی شایستگی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

  • 243-16897-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره 243/16897/د
تاریخ 1401/03/24
کلیه مدیران محترم واحد های سازمانی صف و ستاد
در اجرای دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای موضوع بخشنامه شماره 200/10713/ص مورخ 1400/09/28 و اصلاحیه نهایی آن به شماره 243/84495/د مورخ 1400/12/18 به پیوست تصویبنامه شورای عالی اداری به شماره 14647 مورخ 1401/03/02 ارسال میگردد، بدیهی است رعایت میزان تجربه جهت تصدی به پست های مدیریتی علاوه بر تصویبنامه مذکور منوط به دارا بودن شرایط مندرج در دستورالعمل سازمان مطابق آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم می باشد، همچنین مطابق تصوینامه (تصویبنامه) پیوست، مرجع ارزیابی شایستگی های عمومی مدیریتی جهت تصدی پست های سطوح مدیریت میانی (معاون مدیرکل/مدیرکل) کانون ارزیابی ویژه مرکز آموزش مدیریت دولتی خواهد بود و کانون ارزیابی سازمان، در سطوح مدیریت پایه و عملیاتی به فعالیت خود ادامه خواهد داد. بدیهی است مرجع ارزیابی شایستگی های تخصصی برای انتصاب به پست های مدیریت سطوح میانی، کارگروه انتخاب و انتصاب مدیران در ستاد سازمان خواهد بود.
عادل علی‌پور
مدیرکل منابع انسانی و رفاه
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 200-10713-ص

«دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور ما...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0