وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بارگذاری اظهارنامه دخانیات موضوع بند ف تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در سامانه مالیات بر ارزش افزوده

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۰/۱۰/۰۵

  • 230-62922-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 230/62922/د تاریخ: 1400/10/05 سرپرست محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیر کل محترم امور مالیاتی... در اجرای بند (ف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور مبنی بر: «در اجرای ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه، از ابتدای سال 1400 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال، تولید داخل با نشان(برند) بین المللی مبلغ پانصد (500) ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هزار و پانصد (1500) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی و سه هزار (33000) ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی یکصد هزار (100000) ریال به‌عنوان حقوق ورودی اضافه می‌گردد.» و همچنین مفاد دستورالعمل شماره 200/1400/503 مورخ 1400/02/01 موضوع نحوه اخذ مالیات از سیگار و تنباکوی قلیان تولیدی و وارداتی، اظهارنامه ویژه تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396-1400) و بند (ف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در سامانه مالیات بر ارزش‌ افزوده بارگذاری شده است. لذا با توجه به نقش و اهمیت جایگاه اطلاع‌رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای مقررات، شایسته است دستور فرمایید، به نحو مقتضی اجرای کلیه تکالیف قانونی احکام یادشده ازجمله تسلیم اظهارنامه و واریز مالیات متعلقه ظرف مهلت مقرر به‌حساب شماره 4001001003018487 نزد خزانه‌داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه (ردیف درآمدی 110515) را به کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی اطلاع ‌رسانی نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 200-1400-503

نحوه اخذ مالیات از سیگار و تنباکوی قلیان تولیدی و وارداتی

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0