وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

مراجعه به محل فعالیت اشخاص موضوع جز (2) بند (ز) قانون بودجه سال 1401 در خصوص بررسی استفاده از پایانه فروشگاهی توسط اشخاص موضوع این بند از جمله پزشکان

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

  • 230-52584-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

ادارات کل امور مالیاتی نظر به گزارشات واصله مبنی بر عدم استفاده برخی از اشخاص موضوع جزء (2) بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور (از جمله پزشکان) از پایانه فروشگاهی در اجرای حکم قانونی بند مذکور، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ماموران مالیاتی ذی ربط به تناوب به محل فعالیت اشخاص مذکور مراجعه و گزارش لازم در خصوص موضوع تهیه و در سوابق پرونده درج نمایند. ضمنا در موارد عدم نصب یا استفاده از پایانه فروشگاهی علاوه بر اعلام مراتب به مرجع صدور مجور در اجرای ماده 24 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، ضمن مکاتبه با هر یک از اشخاص یاد شده جهت استفاده از پایانه فروشگاهی، شمول مجازات و جرائم مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان یادآوری گردد. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0