وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

درخصوص اطلاع رسانی به مالکان واحدهای مسکونی بیش از 100 میلیارد و مالکان وسائط نقلیه شخصی با مجموع ارزش بیش از 10 میلیارد موضوع بندهای خ و ش تبصره 6 قانون بودجه سال 1400

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۵/۱۰

  • 230-28473-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

ادارات کل امور مالیاتی
در اجرای مصوبه مورخ 1401/05/09 ستاد درآمد سازمان و پیرو نامه شماره 230/25974/د مورخ 1401/04/30، با عنایت به صدور برگ اجرایی برای مالکان واحدهای مسکونی با ارزش بیش از 100 میلیارد ریال و مالکان وسائط نقلیه شخصی با مجموع ارزش بیش از 10 میلیارد ریال در اجرای احکام بندهای (خ) و (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 و ابلاغ آن بصورت الکترونیکی از طریق بارگذاری در درگاه خدمات الکترونیک مالیاتی در اجرای بند(4) دستورالعمل های شماره 200/1401/523 و 200/1401/522 مورخ 1401/02/10 و اطلاع رسانی به مالکان مذکور از طریق پیامک، مقتضی است ادارات امور مالیاتی در جهت تکریم مودیان محترم نسبت به ارسال برگ اجرایی صادره از طریق پست برای اشخاصی که تاکنون نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننموده اند ، جهت اطلاع آنان اقدام نمایند.
محمد تقی پاکدامن
معاون درآمدهای مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 230-25974-د

صدور برگ اجرایی مالیات واحدهای مسکونی گران قیمت در اجرای ...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0