وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تعیین مالیات مشاغل وصاحبان وسایط نقلیه عمومی بانظر تحادیه صنف

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۴/۱۸

  • 230-2312-19636 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:19636/2312/230
تاریخ :18/04/1382
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان
اداره کل


باتوجه به اینکه صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی از جمله مشمولین بند (ج) ماده (95) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 می باشند لذا در اجرای مفاد تبصره (5) ماده 100قانون مذکور اجازه داده می شود تا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1381 صاحبان مشاغل وسایط نقلیه عمومی در محدوده جغرافیایی آن اداره کل را با نظر اتحاد یه صنف مربوط و لحاظ نمودن اوضاع و احوال اقتصادی و وضعیت منطقه وفق مقررات قانونی تعیین و مالیات متعلق را حداکثر تا پایان سالجاری وصول نمایید.


عیسی شهسوارخجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0