وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تصویب نامه و تصمیم نامه تصویبنامه درخصوص واگذاری سهام عدالت به اشخاص واجد شرایط با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مصوبات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

  • 220573-ت60791هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت صنعت، معدن و تجارت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه 1401/11/23 به پیشنهاد شماره 50186/217447 مورخ 1401/11/24 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (الف) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور تصویب کرد:
-1سازمان خصوصی سازی موظف است در اجرای بند (الف) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی _مصوب 1386_ و اصلاحات بعدی آن و مصوبات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به اشخاص واجد شرایط طبق قوانین مذکور، سهام عدالت واگذار نماید.
-2تصویب نامه شماره 167000/ت59990هـ مورخ 1401/09/12 لغو می گردد.
محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0