وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویب نامه 80/257118 مورخ 1401/12/13 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص اجرای بخش پایانی بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 موضوع واگذاری سهام عدالت جدید

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : بدون تاریخ

  • 200-6605 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره 200/6605/د تاریخ 1402/02/09
ادارات کل امور مالیاتی    
با توجه به مفاد بند (2) تصویب نامه شماره 220573/ت60791هـ مورخ 1401/11/30 هیأت محترم وزیران مبنی بر ملغی شدن تصویب نامه شماره 167000/ت59990هـ مورخ 1401/09/12 ارسالی طی نامه شماره 200/68133/د مورخ 1401/10/25، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 80/257118 مورخ 1401/12/13 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی که در اجرای قسمت اخیر بند (الف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و به موجب تصویب نامه صدرالاشاره در خصوص نحوه واگذاری سهام عدالت جدید مصوب شده است، برای اجرا ارسال می شود.      بر ‌اساس ماده (11) تصویب نامه مذکور، نقل و انتقال سهام موضوع این مصوبه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای، انجام خواهد گرفت. این نقل و انتقال از پرداخت کلیه هزینه ها و مالیات معاف می باشد. دانلود تصویر   سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 220573-ت60791هـ

تصویب نامه و تصمیم نامه تصویبنامه درخصوص واگذاری سهام عدا...
  • 80-257118

تصویب نامه و تصمیم نامه حکم مالیاتی تصویب نامه 80/257118 ...
  • 167000-ت59990هـ

تصویبنامه درخصوص واگذاری سهام به افراد فاقد سهام عدالت تح...
  • 200-68133-د

ابلاغ تصویب نامه شماره 167000/ت 59990 هـ در خصوص پیشنهاد ...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0