وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

فرم اظهارنامه مالیاتی که بر اساس اصلاحیه قانون ....

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۳/۰۹

  • 213-301-3377 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 213/301/3377
تاریخ: 1383/03/09
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت‌های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پیرو نامه شماره 213/58-1349 مورخ 1383/02/07 بدینوسیله شش فقره فرم اظهارنامه مالیاتی (اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی، اظهارنامه مالیات بردرآمد مودیان موضوع بندالف ماده 95 ق.م.م، اظهارنامه مالیات بردرآمد مودیان موضوع بند ب ماده 95 ق.م.م، اظهارنامه مالیات بردرآمد مودیان موضوع بند ج ماده 95 ق.م.م، اظهارنامه مالیات بردرآمد املاک و اظهارنامه مالیات بر ارث)که براساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و آئین‌نامه اجرائی ماده 219 قانون مذکور تهیه و تنظیم گردیده جهت بهره‌برداری و اقدام لازم ارسال می‌گردد. مقتضی است فرمهای چاپ شده قبلی نیز مورد استفاده قرارگرفته و در چاپ جدید صرفا فرم‌های پیوست تکثیر گردد.
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 213-58-1349

مجموعه فرمهای مالیاتی بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مست...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0