وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

مجموعه فرمهای مالیاتی بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم وآئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مذکور

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۲/۰۷

  • 213-58-1349 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 1349/58/213
تاریخ: 1383/02/07
پیوست:
اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی یک جلد مجموعه فرمهای مالیاتی که بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و آیئن نامه اجرایی ماده 219 قانون مذکور تهیه و تنظیم شده است جهت بهره برداری و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. شایان ذکر است فرم اظهار نامه های مالیاتی پس از بررسی و بازبینی مجدد متعاقبا ارسال خواهد شد مقتضی است دستور فرمائید از فرمهای چاپ شده فبلی نیز با انجام اصلاحات و تغییرات لازم ( حذف بوسیله خط کشیدن، تغییر بوسیله تهیه مهر و ..........) استفاده گردد.
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0