وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال فهرست سیگار و تنباکوی تولید داخل با نشان بین المللی به شرح جدول پیوست

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

  • 211874-ت-60107هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

تصویب نامه هیأت وزیران
بسمه تعالی
« با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه 1401/11/12 به پیشنهاد شماره 60/95613 مورخ 1401/04/13 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء (2) بند (ت) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400- تصویب کرد:
فهرست سیگار و تنباکوی تولید داخل با نشان بین المللی، به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، برای سال 1401 تعیین می شود.
محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0