وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه هیات وزیران در خصوص ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات موضوع بند ب ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : آیین نامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۱۲/۱۷

  • 211-8001-5356 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:5356/8001/211
تاریخ: 1381/12/17
پیوست:دارد
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
تصویب نامه شماره 35622/ت 27259 هـ مورخ 1381/12/03 هیات محترم وزیران درخصوص ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات موضوع بند ب ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 جهت اطلاع و اقدام لازم بپیوست ارسال میگردد.
محمدقاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره:35622/ت27259 هـ
تاریخ:1381/12/03
پیوست:
تصویب نامه هیات وزیران
وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران درجلسه مورخ 1381/11/16 بنابه پیشنهاد شماره 37317 مورخ 1381/06/31 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد بند ب ماده (ماده 107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380 – تصویب نمود: ضریب درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات وسایر حقوق خود از ایران و واژذاری فیلم های سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر ظرف یک سال مالیاتی عاید انها میشود، به شرح زیر تعیین می شود.
الف – واگذاری امتیازات وسایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی به صاحبان واحدهای تولیدی ومعدنی مشروط بر آنکه امتیازات وحقوق مذکور منحصرا مربوط به فعالیتهای تولیدی ومعدنی باشد، بیست درصد (20%) پرداختی.
ب- واگذاری امتیازات وسایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی به وزارتخانه ها وسازمان ها وموسسات ولتی وشهرداری ها، بیست درصد (20%) پرداختی.
ج- واگذاری حق نمایش فیلم های سینمایی، بیست درصد (20%) پرداختی.
د- سایر موارد، سی درصد (30%) پرداختی.
محمدرضا عارف
معاون اول رییس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0