وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

مهلت مرور زمان 5ساله از عملکرد 81به بعداست

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۴/۰۸

  • 211-1147-17152 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره :17152/1147/211
تاریخ :08/04/1382
پیوست:


سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی


پیرو بخشنامه شماره 10875/7116-5/30 مورخ 4/3/81 و با توجه به اینکه به موجب مفادماده 273الحاقی , تاریخ اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی , از اول سال 1381 خواهد بود و صرفا در مورد اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین سال 1380 به بعد باشد , از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی , تاریخ اجرا از اول سال 1380 می باشد, بنابراین یادآور می شود مهلت مرور زمان پنج ساله مقرر درماده 157اصلاحی قانون مذکور نسبت به مالیات بردرآمد عملکرد سال 1381 و بعد آن و همچنین سایر مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم که سبب تعلق آنها از اول عملکرد سال 1381 به بعد باشد قابل اجرا خواهد بود.

عیسی شهسوارخجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 30-5-7116-10857

حذف هیأت تجدیدنظر مربوط به عملکردقبل ازتاریخ اجرای قانونه...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0