وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

مطالبه مالیات مضاعف از تولید کننده- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: شرق تهران

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۱۱/۲۹

  • 201-9893 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 9893/ 201
تاریخ:29/11/1381
پیوست:

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 6284- 27/6/80
مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75و 76و 77
شماره حوزه مالیاتی 1433
شماره سرممیزی مالیاتی 143
اداره:کل مالیاتهای شرق تهران
تاریخ ابلاغ رأی: 1/12/80
شماره و تاریخ ثبت شکایت 10119-4/30- 15/12/80


خلاصه واخواهی:مکررا اعلام گشته در سالهای 75 و 76 و77 در کارگاه خیابان سازمان آب که سند آن نیز به نام اینجانب است مشغول تولید یخچال و فریزر بودم و محل عرضه یخچالهای ساخته شده در بوده و این مطالب مورد تائید ریاست محترم اتحادیه نیز می باشد، با توجه به اینکه مالیات ساخت یخچالها را یک بار درحوزه مالیاتی کارگاه پرداخت نموده ام که مدارک آن موجود است چرا باید دوباره مالیات پرداخت نمایم،مالیات خود را تا به حال پرداخته و می پردازم ولی از پرداخت مالیات اضافه و اجباری امتناع می ورزم، خواهشمندم کارشناسان آن شورا با نگاهی دقیق تر به پرونده و محتویات آن و تحقیقات محلی و استعلام از اتحادیه پی به صحت گفتار و حقیقت مطالب ببرند.
رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رای می نماید:
حسب محتویات پرونده مالیاتی مربوطه، مودی به شرح لایحه تسلیمی(برگهای 90و91 پرونده)با ادعای مالکیت کارگاه تولید یخچال خیابان سازمان آب و فروشگاه خیابان و پرداخت مالیات تولیدات مورد بحث، نسبت به مطالبه مالیات مجدد برای فروشگاه مذکور معترض گردیده، هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی علیرغم گواهی پرداخت مالیات حوزه محل کارگاه و برگ مالیات قطعی مضبوط در پرونده(برگهای 88 و89 پرونده) مبنی بر پرداخت مالیات بابت تولید یخچال صنعتی توسط مودی موصوف به دلیل عدم ارائه اسناد و مدارک ادعای مودی را مردود اعلام و با تعدیل درآمد مشمول مالیات اصدار رای نموده است، اگر چه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی بیشتر به ادعای مودی به شرح لایحه تسلیمی(برگهای 96 و 97 پرونده) قرار تحقیق مجدد صادر و پس از وصول گزارش مجری قرار (برگ 104 پرونده) متضمن رسیدگی و اظهارنظر در مورد وضعیت فروشگاه و تاکید بر تولید یخچال در محل مورد ادعای مودی توسط وی و برادرش، با تایید رای بدوی مبادرت به صدور رای نموده است اما از آنجا که گزارش مجری قرار مزبور در مورد ادعای مودی مبنی بر فروش یخچالهای تولیدی خود با در فروشگاه یاد شده و پرداخت مالیات تولید از آن بابت به حوزه محل تولید و مطالبه مالیات مضاعف بابت فروش همان یخچال ها مسکوت بوده و رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای مودی به شرح فوق صادر گردیده لذا از این لحاظ به رای مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه آن را به دلیل عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده مربوطه را جهت رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی و صدور رای مقتضی بر اساس اسنادو مدارک مثبته و واقعیت امر به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید.


روح اله...باباسنگانی
عباس رضائیان
علی عزیزی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0